Articles written by: Vladimír Slavík

Vladimír Slavík

Vladimír Slavík: Další osudy Pilíků

Pan Martin Veselý  bydlí na konci Poplužní ulice a  vyjadřuje se často  na místních sociálních sítích k různým záležitostem Hrabové. Také k těm, které souvisí s okolím jeho bydliště.

Vladimír Slavík: Zdravotní komise

Na Hrabova.info jsem si přečetl doposud neověřenou informaci, že dne 27.11.2019 schválila Rada zastupitelstva Hrabové zřízení další komise – zdravotní. Bohužel, s jednoročním zpožděním.

Vladimír Slavík: Památný den Hrabové

Konečně nastala  událost,  na  kterou  jsem dlouho čekal.  Míním tím  dnešní  článek pana Milana Slívy  na webu Hrabova.info ve věci zveřejňování  zápisů z jednání  našich výborů.

Vladimír Slavík: Společné jednání finančního a kontrolního výboru

Díky ochotě pana tajemníka jsem obdržel  „utajovaný“ zápis ze společného jednání  obou výborů zastupitelstva ze dne 25.10. 2019.

Vladimír Slavík: Odměňování zastupitelů

Po prostudování  dnešního článku na Hrabova.info  o aktuálních odměnách zastupitelů v Hrabové se opakovaně nemohu nezmínit o nepochopitelné „skromnosti“  našeho zastupitelstva při rozhodování o odměnách.

Vladimír Slavík: Několik vět o panu tajemníkovi

Má jistě mnoho práce s řízením tak rozsáhlého administrativního aparátu zdejšího městského obvodu. Určitým problémem je, že nebydlí v Hrabové a musí dojíždět.

Vladimír Slavík: Reorganizace stavebních úřadů

Legislativním procesem vlády a parlamentu nyní prochází návrh na organizační změny v oblasti stavebních úřadů. Doposud jsou tyto začleněny do struktur obecních úřadů a podléhají místním starostům. Mnozí se domnívají, že je proto obtížné od nich očekávat potřebnou odbornost a nestrannost v jejich rozhodování.

Vladimír Slavík: Co nám v Hrabové nejvíce chybí

Stále věřím, že základním článkem zdejší lidské pospolitosti je i v 21. století (kromě rodiny) především obec. Je to místo, které si zvolili většinou místní občané k dlouhodobému pobytu. Mnozí „od kolébky až po rakev“, a to zcela cílevědomě.

Vladimír Slavík: Důsledky rozpadu zdejší koalice

Shodou různých okolností se staly Hrabovské noviny médiem, které se zabývá zdejší komunální politikou. Jako majitel a redaktor tohoto blogu si dovolím predikovat i další vývoj na naší politické scéně.

Vladimír Slavík: By-pass u Makra

Ještě jednou se  v HN vrátím k anketě „Naše téma“  z posledních Hrabovských listů, a to k příspěvku místostarostky paní Vladislavy Kopitzové. Naznačila, že budou problémy s financováním  těch nejdůležitějších akcí, jako je nová MŠ a Kulturní dům. Připustila, že jsme velmi neúspěšní  při získávání dotací. Je to pouhých  1,6 mil.Kč  z prostředků města na veřejnou zeleň.

Vladimír Slavík: Námět pro finanční a kontrolní výbor zastupitelstva

Podle mého názoru mají tyto výbory mimo jiné povinnosti také sledovat hospodárnost při zacházení s finančními prostředky městského obvodu.

Vladimír Slavík: Komplikace kolem dotací na školku

Finanční dotace se poskytují na akce a stavby s významnou  prioritou. Možnosti jejich získání pro stavbu nové  MŠ v Hrabové (podle mého hodnocení situace) se nížily na minimum v roce 2017, kdy začala  v Ostravě platit Obecně závazná vyhláška č. 7. Podle ní je spádovým školským obvodem mateřských škol celé území města.

Vladimír Slavík: Vy se ptáte, radnice odpovídá

Tato rubrika existuje již několik let v časopise s názvem „Noviny Ostravská radnice“. Časopis je k dispozici i na webových stránkách města.

Současná situace v bytové komisi

(Hrabovské noviny) Od posledních voleb v roce 2018 pracuje tato komise ve složení Ing. Květa Hrabovská (předsedkyně), Mgr. Jan Šumbera a  Roman Šimůnek.

Na zastupitelstvu města se jednalo i o Hrabové

(Hrabovské noviny) Jedním z mých  „koníčků“ je  i čtení zápisů z jednání zastupitelstva našeho města. Jsou to zajímavé diuskuse,  vystupují tam jak občané  města tak i městší  zastupitelé. Občané kritizují  leccos, hlavně stav životního prostředí, nedostatek parkovacích míst ve městě, některé nákladné investice atd. Dokonce i povinné čipování psů.