Articles written by: Vladimír Slavík

Vladimír Slavík

Vladimír Slavík: Zápis z 10. zasedání zastupitelstva MOb Hrabová

Zastupitelstvo se sešlo dne 16.12.2019 a zápis byl zveřejněn  teprve včera, tj. 14. ledna 2020. Předpokládám, že si tento „opožděný“ zápis přečetli mimo mne i další občané.

Vladimír Slavík: Klub přátel Pilíků

Od dětských let mám zálibu v zakládání různých klubů. V roce 1947 jsem bydlel ve Vítkovicích a založil tam Foglarův čtenářský klub. Byla to tehdy veliká móda. Tyto dětské kluby organizoval před válkou časopis Mladý hlasatel a po válce časopis Vpřed.

Vladimír Slavík: Problematika komisí

Nezastírám, že považuji komise za velmi důležitou součást dobře fungující samosprávy. Mám proto jednoduché zdůvodnění: čím více občanů prostřednictvím komisí je ochotno se podílet na veřejných záležitostech, tím lépe. Podle lidového přísloví „více hlav, více rozumu“. Má tato úvaha chybu? Myslím, že nemá.

Vladimír Slavík: Zdravotní komise

Překvapila mě včerejší informace o zřízení zdravotní komise. Ať již důvody tohoto rozhodnutí Rady byly jakékoliv, vznik této komise jsem uvítal.

Vladimír Slavík: Zastupitelská demokracie má problém

Tím je současný volební zákon. O mandát v zastupitelstvu mohou usilovat pouze občané, zapsáni na kandidátní listiny. Ty mohou podávat pouze celostátně registrované volební strany a hnutí.

Hrabovské listy

Vladimír Slavík: Hrabovské listy (velká ztráta pro Hrabovou)

První číslo HL vyšlo v únoru 1992, mělo čtyři stránky a redaktorem byl Ing. Lumír Kosela. Vybral ho tehdejší starosta Ing. Rundt, a vybral dobře. Byli to dlouholetí přátelé a dobře si rozuměli. V tehdejší době starosta dohlížel i na obsah a úroveň místního časopisu.

Vladimír Slavík: Půlnoční mše – 24.12. 2019

Vánoční půlnoční mše v kostelích se stávají velmi populárními. Nejde již pouze o náboženskou slavnost, ale také  o kulturní zážitek,  kterému  dodává zvláští atmosféru i čas a místo konání.

Vladimír Slavík: Hrabová se zapojila do „velké politiky“

Nejsem určitě jediným občanem Hrabové, který sleduje politickou kariéru současného předsedy vlády pana Andreje Babiše. Je natolik neobvyklá, že se nesmazatelně zapíše do historie politického dění v našem státě po roce 1989.

Vladimír Slavík: Měřítko kulturní vyspělosti obce

Abychom mohli plánovat budoucnost, musíme porozumět minulosti. Asi  toto tvrzení má reálný základ, jinak by ho v různých obměnách nezdůrazňovali i velmi moudří  lidé.

Vladimír Slavík: Jednání komise výstavby

Rada MOb schválila mé členství v komisi výstavby dopravy a ekologie. V přihlášce jsem uvedl, že se budu specializovat na problematiku areálu Pilíků a na připravovanou stavbu „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“.

Vladimír Slavík: Oprava přístupové cesty k Pilíkům

Před rokem jednal pan starosta s firmou STRABAG o opravě komunikace, vedoucí k Pilíkům. Dnes jsem si přečetl na Hrabova.info  zprávu Ing. Orkáče o výsledcích těchto jednání. Příslušné informace mu poskytl pan tajemník.

Vladimír Slavík: Další osudy Pilíků

Pan Martin Veselý  bydlí na konci Poplužní ulice a  vyjadřuje se často  na místních sociálních sítích k různým záležitostem Hrabové. Také k těm, které souvisí s okolím jeho bydliště.

Vladimír Slavík: Zdravotní komise

Na Hrabova.info jsem si přečetl doposud neověřenou informaci, že dne 27.11.2019 schválila Rada zastupitelstva Hrabové zřízení další komise – zdravotní. Bohužel, s jednoročním zpožděním.

Vladimír Slavík: Památný den Hrabové

Konečně nastala  událost,  na  kterou  jsem dlouho čekal.  Míním tím  dnešní  článek pana Milana Slívy  na webu Hrabova.info ve věci zveřejňování  zápisů z jednání  našich výborů.

Vladimír Slavík: Společné jednání finančního a kontrolního výboru

Díky ochotě pana tajemníka jsem obdržel  „utajovaný“ zápis ze společného jednání  obou výborů zastupitelstva ze dne 25.10. 2019.