Articles written by: Vladimír Slavík

Vladimír Slavík: Počet místostarostů

Rozhodnutí nového zastupitelstva o jmenování  dvou místostarostů vyvolalo pohoršení u některých občanů, a dokonce i jednoho nově zvoleného  zastupitele. Prý Ing. Orkáč „káže vodu a pije víno“.  Pan MUDr. Gromnica se na fb skupiny Ostrava-Hrabová stěžuje, že důvody nutnosti dvou místostarostů  nebyly vysvětleny.

Vladimír Slavík: Kdo má být starostou

K napsání tohoto článku mne přiměl podiv zastupitele MUDr. Gromnice, Ph.D., a manželů Poláčkových (viz fb skupiny Ostrava-Hrabová) nad tím,  že zastupitelka paní Věra Kročková, která „vyhrála volby“, neusilovala o funkci starostky nebo alespoň místostarostky.

Vladimír Slavík: Knižní pátek o rigorózní práci Martina Slepičky

Hrabovský rodák a občan, historik PhDr. Martin Slepička (*1993) napsal a úspěšně obhájil v roce 2020 svou rigorózní práci, která má název „Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě – Hrabové“. Navazuje na publikaci, kterou napsal o této historické památce v roce  2015,  aktualizuje výsledky staršího bádání a obohacuje je o řadu nových poznatků.

Vladimír Slavík: Dva rozdílné přístupy dvou místních politiků

Pan MUDr. Rostislav Gromnica se stal místním politikem v Hrabové po volbách v roce 2018. Zastupitelstvem byl v květnu 2019 zvolen do funkce člena Kontrolního výboru a v listopadu téhož roku dokonce do funkce předsedy tohoto významného výboru. Měl ambici zdokonalit Jednací řád Kontrolního výboru, ale zastupitelstvo jeho návrhy odmítlo.

Vladimír Slavík: Volby 2022 u našich sousedů

Na rozdíl od Hrabové jedou naši sousedé ve vyjetých kolejích. Proč na naší politické scéně nastaly tak podstatné změny? Odpověď je jednoduchá – občané nebyli spokojeni s výkony dosavadních zastupitelů.

Vladimír Slavík: Proč se v Hrabové tak šetří na opravách místních komunikací?

Byl jsem překvapen tím, že za 1. pololetí 2022 se na stavby, úpravy a udržování místních komunikací použiloz plánovaných 12 986 tis. Kč  pouze 3 496 tis. Kč, což je pouhých 27 % z plánované částky. Za to, co dnes stojí tisíc korun, budeme brzy platit 10 tisíc.

Vladimír Slavík: Volební program SNK Hrabované II

Jsem velmi spokojen s níže uvedenou odpovědí Milana Slívy. Hrabované prokázali, že mají ve svém týmu schopné občany. Alespoň argumentačně. Pokud vyhrají volby a realizují svůj volební program, má naše obec šanci na výrazné a všestranné zlepšení současného stavu.

Vladimír Slavík: Volby 2022 – kandidátní listiny

Především jsem zaregistroval, že se voleb nezúčastní ČSSD, KSČM a STAN-KPH. Někteří zastupitelé z těchto stran a hnutí se přesunuli na jiné kandidátní listiny. Konkrétně paní Kelnarová z ČSSD na kandidátku hnutí Ostravak, pan Šimůnek z KSČM na kandidátku NK Nová Změna, pan MUDr. Gromnica na kandidátku ODS.

Vladimír Slavík: Polemika se zastupitelem MUDr. Gromnicou

Pan zastupitel Gromnica si zde pustil „hubu na špacír“. Rád bych věděl, co tím sleduje. Že by se chtěl tímto zvláštním způsobem zviditelnit? Nebo se zavděčit panu starostovi?

Vladimír Slavík: Otazníky kolem opravy ulice Dubraviova v Ostravě-Hrabové

Kdo navrhl technologii, která pak  byla uplatněna v zadávacích podmínkách?  Proč se nerespektovalo stanovisko komise pro výstavbu, dopravu a ekologii?

[email protected] [email protected]