Articles written by: Vladimír Slavík

Vladimír Slavík: Něco shnilého ve státě dánském [2]

Dle zápisu z jednání komise pro výstavbu, dopravu a ekologii se komise sešla  6. 10. 2021 a projednala některé aktuální problémy našeho městského obvodu. Mimo jiné i další využití domku č. 91 a vhodné místo pro stavbu budoucí sportovní haly. Mám dojem, že naše rada nebere doporučení této komise příliš vážně.

Vladimír Slavík: Něco shnilého ve státě dánském [1]

V zápise z jednání zastupitelstva je u tohoto bodu napsáno: „Milan Slíva se dotázal, kdy naposled zasedal kontrolní výbor. Odpověděl předseda kontrolního výboru MUDr. Gromnica: Výbor se sešel do měsíce po zvolení. Na prvním zasedání kontrolního výboru se dohodli, že kontrolní výbor se sejde, až bude pověřen zastupitelstvem konkrétním úkolem. Milan Slíva upozornil, že kontrolní výbor je iniciativní a nemusí čekat na úkoly zastupitelstva“.

Vladimír Slavík: Jak asi dopadnou v Hrabové příští volby?

Volby se uskuteční v říjnu příštího roku a vznikne nové zastupitelstvo. Bude lepší jak to nynější? Nebo ještě horší?

Vladimír Slavík: Pilíky jako „úložiště“, aneb nesnaží se někdo odsunout vybudování cyklostezky?

V posledních Hrabovských listech je na str. 3 informace paní místostarostky Vladislavy Kopitzové o výsledcích jednání se zástupcem s.p. DIAMO Odra Ing. Petrem Křížem, které se uskutečnilo v červenci 2021. Jednalo se o zřízení stezky  kolem bývalé vodní nádrže Pilík 3  a nynějších nádrží  Pilík 4 a 5 na pozemcích s.p. DIAMO.

Vladimír Slavík: Je lepší mít u Pilíků „krajinnou zeleň“ nebo „lesní porost“?

Včera bylo na webových stránkách našeho městského obvodu  zveřejněno  usnesení RMOb č. 72/1534  ze dne 11.8.2021 následujícího znění:

Vladimír Slavík: Princip zastupitelské demokracie aneb přesun autobusové zastávky

Princip zastupitelské demokracie spočívá v tom, že občané si volí v komunálních volbách ty, o kterých se domnívají, že  mají dostatečné znalosti a schopnosti k tomu, aby hájili jejich zájmy. Pokud svou povinnost plní dobře, získají důvěru voličů i v příštím volebním období.

Vladimír Slavík: Kontrolní výbor porušuje svůj jednací řád

Tento výbor patří právem mezi nejvýznamnější orgány Zastupitelstva. Má za povinnost mimo jiné  kontrolovat plnění usnesení  zastupitelstva a rady obce. Vedle finančního výboru je jeho zřízení povinné.

Vladimír Slavík: Z cizího krev neteče

Dne 14.10.2020 se Rada městského obvodu v Hrabové usnesla, že je nezbytné zajistit zpracování hydrogeologického posudku pro pozemky v okolí ulice K Pilíkům. Důvody, které vedly k tomuto usnesení, zveřejněny nebyly. Posudek byl dodán počátkem roku 2021 a bylo za něj zaplaceno firmě K – GEO s.r.o., 70 tisíc Kč.

Vladimír Slavík: Situační zpráva o Rezortu Hurta v Hrabové

Veřejnost o  tomto „rezortu“   téměř nic neví.  Žádná zpráva nebyla na populárním webu  „Stavby v MS kraji“, výstavba  nebyla  předmětem diskusí ani v zastupitelstvu, ani v komisi VDE, nepsalo se o něm ani na stránkách Hrabovských listů. Jediná zpráva byla zveřejněna na webu Hrabova.info  dne 15.1. 2019. Ing. Orkáč v ní informuje, že se zde na kompletně zasíťovaném pozemku staví  18 RD a po ukončení výstavby  budou prodávány za […]

Vladimír Slavík: Akční plán Hrabové pro rok 2022

Vůbec nepodceňuji význam plánování  čehokoliv,  ale musí  to být reálné.  To, co schválilo zastupitelstvo  dne 16. 6. 2021 svým usnesením č. 20/254 příliš reálné není.  Míním tím Akční plán naplňování Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová v roce 2022. Jsou to „Potěmkinovy vesnice“ na papíře.

[email protected] [email protected]