Articles written by: Vladimír Slavík

Vladimír Slavík: Pilíky jako „úložiště“, aneb nesnaží se někdo odsunout vybudování cyklostezky?

V posledních Hrabovských listech je na str. 3 informace paní místostarostky Vladislavy Kopitzové o výsledcích jednání se zástupcem s.p. DIAMO Odra Ing. Petrem Křížem, které se uskutečnilo v červenci 2021. Jednalo se o zřízení stezky  kolem bývalé vodní nádrže Pilík 3  a nynějších nádrží  Pilík 4 a 5 na pozemcích s.p. DIAMO.

Vladimír Slavík: Je lepší mít u Pilíků „krajinnou zeleň“ nebo „lesní porost“?

Včera bylo na webových stránkách našeho městského obvodu  zveřejněno  usnesení RMOb č. 72/1534  ze dne 11.8.2021 následujícího znění:

Vladimír Slavík: Princip zastupitelské demokracie aneb přesun autobusové zastávky

Princip zastupitelské demokracie spočívá v tom, že občané si volí v komunálních volbách ty, o kterých se domnívají, že  mají dostatečné znalosti a schopnosti k tomu, aby hájili jejich zájmy. Pokud svou povinnost plní dobře, získají důvěru voličů i v příštím volebním období.

Vladimír Slavík: Kontrolní výbor porušuje svůj jednací řád

Tento výbor patří právem mezi nejvýznamnější orgány Zastupitelstva. Má za povinnost mimo jiné  kontrolovat plnění usnesení  zastupitelstva a rady obce. Vedle finančního výboru je jeho zřízení povinné.

Vladimír Slavík: Z cizího krev neteče

Dne 14.10.2020 se Rada městského obvodu v Hrabové usnesla, že je nezbytné zajistit zpracování hydrogeologického posudku pro pozemky v okolí ulice K Pilíkům. Důvody, které vedly k tomuto usnesení, zveřejněny nebyly. Posudek byl dodán počátkem roku 2021 a bylo za něj zaplaceno firmě K – GEO s.r.o., 70 tisíc Kč.

Vladimír Slavík: Situační zpráva o Rezortu Hurta v Hrabové

Veřejnost o  tomto „rezortu“   téměř nic neví.  Žádná zpráva nebyla na populárním webu  „Stavby v MS kraji“, výstavba  nebyla  předmětem diskusí ani v zastupitelstvu, ani v komisi VDE, nepsalo se o něm ani na stránkách Hrabovských listů. Jediná zpráva byla zveřejněna na webu Hrabova.info  dne 15.1. 2019. Ing. Orkáč v ní informuje, že se zde na kompletně zasíťovaném pozemku staví  18 RD a po ukončení výstavby  budou prodávány za […]

Vladimír Slavík: Akční plán Hrabové pro rok 2022

Vůbec nepodceňuji význam plánování  čehokoliv,  ale musí  to být reálné.  To, co schválilo zastupitelstvo  dne 16. 6. 2021 svým usnesením č. 20/254 příliš reálné není.  Míním tím Akční plán naplňování Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová v roce 2022. Jsou to „Potěmkinovy vesnice“ na papíře.

Vladimír Slavík: Územní studie Hrabové – lokalita Na Šajaru

Tato územní studie je označena číslem  ÚS 57/I – 04/2014 a byla zaregistrována do seznamu ÚS dne 5. 2. 2016. Zpracovatelem je útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO, autory Ing. arch. Hana Paclová a Ing. arch. Blanka Bittnerová. Dokumentace byla zpracována na základě žádosti pana M.K.

Vladimír Slavík: Územní studie Hrabové – lokalita Bažanova

Územní studie jsou součástí územně plánovací dokumentace, kterou pro městské obvody města Ostravy pořizuje Magistrát města Ostravy – odbor územního plánování a stavebného řádu, a to z podnětu vlastního nebo z podnětu vlastníků pozemků.

Vladimír Slavík: Šíření neověřených informací

Obdivuji občany, kteří se snaží získat objektivní informace prostřednictvím sociálních sítí. Ale na koho jiného se mohou obrátit? V Hrabové stále neexistuje obecní web nebo FB, který by občanům na jejich požádání objektivní informace poskytl.

[email protected] [email protected]