Articles written by: Vladimír Slavík

Vladimír Slavík

Vladimír Slavík: Šíření neověřených informací

Obdivuji občany, kteří se snaží získat objektivní informace prostřednictvím sociálních sítí. Ale na koho jiného se mohou obrátit? V Hrabové stále neexistuje obecní web nebo FB, který by občanům na jejich požádání objektivní informace poskytl.

Vladimír Slavík: Podklady pro jednání zastupitelstva

Být v dnešní době zastupitelem není žádná sranda. Hlasuje se tam často o velmi závažných záležitostech. Přijatá usnesení by měla být v souladu s platnými legislativními předpisy. V opačném případě mohou být zastupitelé vystaveni i soudnímu stíhání. Obávám se, že ne vždy mají zastupitelé možnost si v klidu prostudovat příslušné podklady.

Vladimír Slavík: Nářečí našich předků

Na Ostravsku se dříve mluvilo nářečím lašským, ne nářečím slezským, které má blízko k polštině. Přízvuk se kladl na předposlední slabiku. Mluvilo se „kratce“. Rozlišovalo se tvrdé „l“ od měkkého (českého)  „l“.

Vladimír Slavík: Dobrá zpráva pro jižní část Hrabové

Na zasedání Rady MOb Hrabová 11.11. 2020 byl projednáván i dokument z MMO s názvem „Povolení nakládání s vodami stavby vodního díla Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“. O povolení požádal investor této stavby státní podnik DIAMO. Tento dokument obsahuje i podrobný popis připravované stavby.

Vladimír Slavík: Hydrogeologický posudek pro lokalitu „K Pilíkům“

V „Registru smluv“  jsem si přečetl, že MOb Hrabová vystavil objednávku na zpracování hydrogeologického posudku pro oblast v okolí MK „K Pilíkům“ za cca 70 tis. Kč, a to u  firmy K–GEO s.r.o. se sídlem v Ostravě.

Vladimír Slavík: Stavba hrabovských věžáků pokročila

Na facebooku je několik snímků rozestavěných bytových domů s  90 malometrážními byty, určenými převážně pro seniory. Domy mají 3 nadzemní podlaží a obytné podkroví.

Vladimír Slavík: Veřejné poděkování

Můj dík patří panu Ing. Radku Orkáči. Včera jsem si na stránkách Hrabovských novin posteskl, že mi přestala  fungovat  e-meilová adresa [email protected] a přecházím na náhradní adresu [email protected], což je spojeno s různými komplikacemi.

Vladimír Slavík: Připravovaná změna územního plánu

Současný územní plán města Ostravy (a tím i MOb Hrabové) platí od 6.6.2014. V Hrabovských novinách jsem opakovaně tomuto plánu vytýkal, že umožňuje na území Hrabové příliš  rozsáhlou výstavbu nových RD,  nevymezuje dostatečně velké plochy  pro budování občanské vybavenosti a plánuje v jižní části obce výstavbu tzv. Jižní magistrály. A to vše s  tichým souhlasem místní samosprávy.

Vladimír Slavík: Otevřená radnice

Na internetu si lze o „otevřené radnici“  přečíst následující  věty: Základem „otevřené radnice“ je široká informovanost a komunikace s občany. Nebo: Chceme, aby občané měli možnost spolurozhodovat  o záležitostech obce nejen u voleb. A také: Hlavním cílem „otevřené radnice“  je zapojení veřejnosti do do života obce.

Vladimír Slavík: První výročí Prodloužené Mostní

Tuto silniční propojku plánovali naši předkové od roku 1943, kdy byl postaven most přes Ostravici, a to z logických důvodů. Na uskutečnění  tohoto záměru se čekalo neuvěřitelných 76 let. Prodloužená Mostní byla kolaudována až 19.8. 2019.

[email protected] [email protected]