Articles written by: Vladimír Slavík

Vladimír Slavík

Vladimír Slavík: Nedělní zamyšlení

Nejsem asi jediným občanem Hrabové, který alespoň občas nenavštíví park Hrabovjanka. O jeho vznik se zasloužily v roce 2018 dvě zdejší občanky, Jana Batelková a Jana Václavíková, zakladatelky spolku „Zelená Hrabová“ . O tento park se každodenně pečlivě starají.

Vladimír Slavík: Pasivita naší radnice v záležitosti Pilíků

Tou radnicí míním obrazně  pana starostu a pana tajemníka s jeho úředníky. Vytýkám jim nedostatečný  zájem o oblast Pilíků. V době fungování uhelného prádla Dolu Paskov neměli občané Hrabové příliš velké možnosti využívat tento areál pro  své „volnočasové“ aktivity.

Vladimír Slavík: Vtipný nápad zastupitele Ing. R. Orkáče

Před nedávnem se na webu Hrabova.info objevila nová rubrika s názvem NÁSTĚNKA  HRABOVÁ.Info. Obsahuje informace o všech důležitých  událostech, které by mohly zajímat občany Hrabové.

Schůzka s ředitelem OKD Ing. Tabáškem

To, co nedokázal Ing. Dvořák jako předseda komise VDE v letech 2017-2018, to se uskutečnilo až nyní. Zasloužil se o to její současný předseda Ing. Jiří Skalský. Míním tím schůzku s představitelem OKD, s firmou, která je vlastníkem vodních nádrží s názvem Pilíky.

Vladimír Slavík: Vize o budoucnosti Hrabové

Tím míním vytváření plánu „Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová – Hrabová 2040“.

Vladimír Slavík: Pracovní jednání zastupitelstva

Tato jednání mají svůj význam v případě řešení složitých záležitostí, které vyžadují podrobnější rozpravu a výměnu názorů zastupitelů s tím, že na příštím plánovaném zasedání zastupitelstva bude možno přijímat k  těmto bodům dobře promyšlená usnesení.

Vladimír Slavík: Dva rozdílné názory na výstavbu nových rodinných domů

Ve svých článcích v Hrabovských novinách jsem se několikrát zabýval problematikou výstavby nových RD. Spočítal jsem, že podle platného územního plánu by jich v příštích letech mohlo vzniknout na území Hrabové cca 400. Otázkou je, zdali je to dobře nebo špatně.

Vladimír Slavík: Budoucnost samosprávy v Hrabové

Vidím to černě. Hlavním problémem  je nezájem občanů o veřejné záležitosti. Jestli se to nezlepší, pak dříve nebo později nebudeme schopni zvolit fungující zastupitelstvo. Pak  Hrabovou bude řídit pověřený úředník nebo nás připojí k obvodu Ostrava-jih. Občané si  bohužel vůbec neuvědomují negativní dosah této eventuální alternativy  na jejich každodenní život.

Vladimír Slavík: Fatální selhání zastupitelů Hrabové

Budu vyprávět následující příběh. V roce 2017 skončil provoz uhelného prádla Dolu Paskov a rozhodovalo se o dalších osudech vodních nádrží, zvaných  Pilíky. Legislativně je tento proces upraven postupem, zvaným EIA. Byl zahájen v březnu 2017 a ukončen v květnu 2018.

Vladimír Slavík: Nové informace o územním plánu Hrabové

Těm, kteří  pozorně sledují mé články v Hrabovských novinách  možná neunikly mé obavy z následků příliš intenzivní  výstavby RD  na různých místech v Hrabové.  Konkrétně  v blízkosti ulice Na Farském, Domovské, Poplužní, Na Šajaru, U Řeky, Na Luhu.

Vladimír Slavík: Zápis z 10. zasedání zastupitelstva MOb Hrabová

Zastupitelstvo se sešlo dne 16.12.2019 a zápis byl zveřejněn  teprve včera, tj. 14. ledna 2020. Předpokládám, že si tento „opožděný“ zápis přečetli mimo mne i další občané.

Vladimír Slavík: Klub přátel Pilíků

Od dětských let mám zálibu v zakládání různých klubů. V roce 1947 jsem bydlel ve Vítkovicích a založil tam Foglarův čtenářský klub. Byla to tehdy veliká móda. Tyto dětské kluby organizoval před válkou časopis Mladý hlasatel a po válce časopis Vpřed.

Vladimír Slavík: Problematika komisí

Nezastírám, že považuji komise za velmi důležitou součást dobře fungující samosprávy. Mám proto jednoduché zdůvodnění: čím více občanů prostřednictvím komisí je ochotno se podílet na veřejných záležitostech, tím lépe. Podle lidového přísloví „více hlav, více rozumu“. Má tato úvaha chybu? Myslím, že nemá.

Vladimír Slavík: Zdravotní komise

Překvapila mě včerejší informace o zřízení zdravotní komise. Ať již důvody tohoto rozhodnutí Rady byly jakékoliv, vznik této komise jsem uvítal.

Vladimír Slavík: Zastupitelská demokracie má problém

Tím je současný volební zákon. O mandát v zastupitelstvu mohou usilovat pouze občané, zapsáni na kandidátní listiny. Ty mohou podávat pouze celostátně registrované volební strany a hnutí.