Articles written by: Vladimír Slavík

Vladimír Slavík

Vladimír Slavík: Veřejné poděkování

Můj dík patří panu Ing. Radku Orkáči. Včera jsem si na stránkách Hrabovských novin posteskl, že mi přestala  fungovat  e-meilová adresa [email protected] a přecházím na náhradní adresu [email protected], což je spojeno s různými komplikacemi.

Vladimír Slavík: Připravovaná změna územního plánu

Současný územní plán města Ostravy (a tím i MOb Hrabové) platí od 6.6.2014. V Hrabovských novinách jsem opakovaně tomuto plánu vytýkal, že umožňuje na území Hrabové příliš  rozsáhlou výstavbu nových RD,  nevymezuje dostatečně velké plochy  pro budování občanské vybavenosti a plánuje v jižní části obce výstavbu tzv. Jižní magistrály. A to vše s  tichým souhlasem místní samosprávy.

Vladimír Slavík: Otevřená radnice

Na internetu si lze o „otevřené radnici“  přečíst následující  věty: Základem „otevřené radnice“ je široká informovanost a komunikace s občany. Nebo: Chceme, aby občané měli možnost spolurozhodovat  o záležitostech obce nejen u voleb. A také: Hlavním cílem „otevřené radnice“  je zapojení veřejnosti do do života obce.

Vladimír Slavík: První výročí Prodloužené Mostní

Tuto silniční propojku plánovali naši předkové od roku 1943, kdy byl postaven most přes Ostravici, a to z logických důvodů. Na uskutečnění  tohoto záměru se čekalo neuvěřitelných 76 let. Prodloužená Mostní byla kolaudována až 19.8. 2019.

Vladimír Slavík: Pokračování diskuse o Hrabovských listech

Na můj článek v této záležitosti reagoval na webu Hrabova.info starosta Igor Trávníček a zastupitel Radek Orkáč. Myslím, že bude vhodné v této diskusi pokračovat i na stránkách Hrabovských novin.

Vladimír Slavík: Osobnost šéfredaktora Hrabovských listů

Martin Slepička napsal: „Žádné výběrové řízení na šéfredaktora Hrabovských listů se vypisovat nemusí, protože se nejedná o úředníka ÚMOb Hrabová. Tento výběr je v kompetenci starosty Igora Trávníčka, který na svou politickou odpovědnost vybral Ing. Jana Dvořáka“.

Vladimír Slavík: Současná situace s Hrabovskými listy

Včera jsem se dozvěděl některé nové informace. Naši radní (Trávníček, Kopitzová, Dolejška, Kelnarová, Balušek) chápou neudržitelnost současné situace a rozhodli se zajistit vydání mimořádného čísla Hrabovských listů, které by bylo zaměřeno především na boj s koronovirusem. Využili ochoty místního aktivisty Ing. Dvořáka a svěřili mu tento úkol.

Vladimír Slavík: Záhady kolem průsakového kanálu

Není to kanál, ale vodní nádrž, kterou jsem před časem nazval „vřed Hrabové“. To pro její ošklivý vzhled a skutečnost, že se v ní  čas od času utopí lesní zvěř.

Korespodence s náměstkyní primátora Ostravy

Tou náměstkyní je paní Mgr. Zuzana Bajgarová. Vede odbor investiční, odbor územního plánování a stavebního řádu.

Vladimír Slavík: Představy pana starosty o rozvoji Hrabové

Nedlouho po svém nástupu do  funkce  starosty (leden 2016) zveřejnil pan Igor Trávníček v Hrabovských listech č. 4 své představy o dalším rozvoji Hrabové.  Za nezbytné  považoval  dokončení kanalizace, vybudování kruhového objezdu na křižovatce Mostní – Frýdecká a stavbu nové školky.