Articles written by: Vladimír Slavík

Vladimír Slavík: Otazníky kolem opravy ulice Dubraviova v Ostravě-Hrabové

Kdo navrhl technologii, která pak  byla uplatněna v zadávacích podmínkách?  Proč se nerespektovalo stanovisko komise pro výstavbu, dopravu a ekologii?

Vladimír Slavík: fakta o kanalizaci v Hrabové

Splaškovou kanalizaci nemají občané na jižním konci Hrabové (cca 100 rodinných domů), na ulici Bažanova (15 rodinných domů), na ulici Lužná (6 rodinných domů), a na ulici Poplužní (8 rodinných domů).

Vladimír Slavík: Proč v Hrabové všechno tak dlouho trvá? (3)

Na první pohled se jedná o okrajovou záležitost. Totiž o účelovou komunikaci parc. č. 2544/1, která vede od  vodní nádrže Pilík 5 směrem k Mitrovicím. Má délku cca 200 m a je používána  chodci, cyklisty, a také motorovými vozidly. Těmi se dopravují  se svou rybářskou výbavou  k vodním nádržím rybáři z širokého okolí. Pilíky jsou totiž také rybářským revírem Českého rybářského svazu.

Vladimír Slavík: Proč v Hrabové všechno tak dlouho trvá? (2)

Názornou ukázkou pomalé reakce radních na danou situaci je případ budoucího využití objektu po mateřské škole na Příborské ulici. O zrušení školky rozhodlo zastupitelstvo 31. ledna 2018. Proč se RMOb ihned nezačala zabývat otázkou, jaké bude další využití těchto prostor?

Vladimír Slavík: Proč v Hrabové všechno tak dlouho trvá?

Zářným příkladem, že v Hrabové vše dlouho trvá je rodinný dům č. 91/86 na Paskovské ulici. Byl zakoupen včetně zahrady  na konci roku 2019 s tím, že bude využit pro potřeby městského obvodu. Uvažovalo se o umístění  historické expozice, klubovny pro spolky,  o využití  jako kavárny,  cukrárny  apod.

Stavebně technický průzkum budovy po školce na V. Huga [1]

(Vladimír Slavík, 10.3. 2022) Říká pan starosta pravdu? Dotaz na starostu: „Proč v radě městského obvodu nebo v zastupitelstvu městského obvodu nebyla projednána nabídka firmy Ateliér IDEA na opravu budovy školky na ulici V. Huga?“

Vladimír Slavík: Něco shnilého ve státě dánském [2]

Dle zápisu z jednání komise pro výstavbu, dopravu a ekologii se komise sešla  6. 10. 2021 a projednala některé aktuální problémy našeho městského obvodu. Mimo jiné i další využití domku č. 91 a vhodné místo pro stavbu budoucí sportovní haly. Mám dojem, že naše rada nebere doporučení této komise příliš vážně.

Vladimír Slavík: Něco shnilého ve státě dánském [1]

V zápise z jednání zastupitelstva je u tohoto bodu napsáno: „Milan Slíva se dotázal, kdy naposled zasedal kontrolní výbor. Odpověděl předseda kontrolního výboru MUDr. Gromnica: Výbor se sešel do měsíce po zvolení. Na prvním zasedání kontrolního výboru se dohodli, že kontrolní výbor se sejde, až bude pověřen zastupitelstvem konkrétním úkolem. Milan Slíva upozornil, že kontrolní výbor je iniciativní a nemusí čekat na úkoly zastupitelstva“.

Vladimír Slavík: Jak asi dopadnou v Hrabové příští volby?

Volby se uskuteční v říjnu příštího roku a vznikne nové zastupitelstvo. Bude lepší jak to nynější? Nebo ještě horší?

Vladimír Slavík: Pilíky jako „úložiště“, aneb nesnaží se někdo odsunout vybudování cyklostezky?

V posledních Hrabovských listech je na str. 3 informace paní místostarostky Vladislavy Kopitzové o výsledcích jednání se zástupcem s.p. DIAMO Odra Ing. Petrem Křížem, které se uskutečnilo v červenci 2021. Jednalo se o zřízení stezky  kolem bývalé vodní nádrže Pilík 3  a nynějších nádrží  Pilík 4 a 5 na pozemcích s.p. DIAMO.

[email protected] [email protected]