Articles written by: Vladimír Slavík

Potřeba diskuse: Hrabová.Info a Hrabovské noviny spojily síly

Nejprve trochu historie. V minulých letech díky internetu vznikly v Hrabové dva weby, Hrabovské noviny a Hrabova.info. Jsou zde k přečtení různé články a informace, převážně o činnosti samosprávy.

Komentovaná prohlídka areálu Pilíky – 29.3. 2018

„Klub přátel Hrabové“ zve všechny zájemce na komentovanou prohlídku oblasti Pilíků s tématem „Pilíky včera, dnes a zítra“.

Odstraňování zápisů z hrabovské kroniky

Nebudu reagovat na vaše „obvinění“ na svých webových stránkách, je to seriozní web a žádný bulvár. Také se nehodlám zapojit mezi „pavlačové klepny“.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 23

Záloženský a spořitelní spolek Spolek dovršil v tomto roce svou dvacetiletou činnost. Založen byl ustavující valnou hromadou 23. února 1903. Účetním po celou tu dobu je Němec Štěpán, učitel.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 22

Rok 1921 1. 2. „Vláda tmy“, divadelní hra od Tolstého byla sehrána bezvěrci z Loisovy jámy ve Vítkovicích v hostinci „U lípy“ ve prospěch sekce soc.dem. bezvěrců v Hrabové. Návštěva byla velmi četná, asi 600 osob.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 20

Rok 1898 18.8. V den narozenin Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. zasazeny byly na oslavu jeho 50-ti letého panování 4 lípy mezi hasišským skladištěm a starou lípou za účasti školních dětí, obecního výboru a zástupců spolků.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 19

Nářečí hrabovské V Hrabové mluvilo se vždy nářečím moravským jako na Kravařsku, na rozdíl od nářečí slezského za Ostravicí.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 18

František Záviský, učitel Narodil se 11. prosince 1908 jako syn Josefa Záviského z č.p. 164, dělníka v továrně na celulosu ve Vratimově.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 17

Alois Janša, odborný učitel Narodil se 15. června 1905 jako syn Františka Janše, porybného z č.p. 89.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 16

Gabriela Olšanská, odborná učitelka

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 15

Hrabované se středoškolským a vyšším vzděláním

Pamětní kniha Hrabové – pokr. č. 14

Pokračování v líčení událostí po vyhlášení Česloslovenské republiky v r. 1918.

Dobrá zpráva pro voliče ČSSD a ODS – Hrabová

Konečně se začal realizovat volební slib obou uvedených stran, uplatněný již při volbách v r. 2010 a opakovaně i v r. 2014.

Pamětní kniha hrabové – pokr. č. 13

Starosta obce byl osobně hnán k zodpovědnosti za smyšlení obyvatelstva s pohrůžkou odnětí přídělu potravin, rekvisice dobytka atd. Byly ustavičně pořádány válečné sbírky a to peněz a šactva.

Co psaly Hrabovské noviny před rokem

Ve svém článku „Nevyužité možnosti volebních subjektů“ z 3. 10. 2014 jsem se zamýšlel nad tím, jak nejlépe informovat občany o volebních programech a jejich průběžném plnění.