Articles written by: Vladimír Slavík

Vladimír Slavík

Současná situace v bytové komisi

(Hrabovské noviny) Od posledních voleb v roce 2018 pracuje tato komise ve složení Ing. Květa Hrabovská (předsedkyně), Mgr. Jan Šumbera a  Roman Šimůnek.

Na zastupitelstvu města se jednalo i o Hrabové

(Hrabovské noviny) Jedním z mých  „koníčků“ je  i čtení zápisů z jednání zastupitelstva našeho města. Jsou to zajímavé diuskuse,  vystupují tam jak občané  města tak i městší  zastupitelé. Občané kritizují  leccos, hlavně stav životního prostředí, nedostatek parkovacích míst ve městě, některé nákladné investice atd. Dokonce i povinné čipování psů.

Rybářská tradice Hrabové

Často se setkávám s nostalgickými povzdechy nad tím, že v současné Hrabové již nejsou žádné rybníky jako památka po bývalé „rybníkářské vsi“  (viz příkladně str. 14 posledního čísla Hrabovských listů).

Chybička se vloudila …

Po zveřejnění včerejšího článku „Jednací řád zastupitelstva MOb Hrabová“ jsem obdržel dotaz, kde je možné si přečíst uvedený Jednací řád zastupitelstva. Údajně na webových stránkách Hrabové není  k dispozici.

Promarněné příležitosti

Doufám, že ne navždy. Co tím míním? Perzonální složení nové rady městského obvodu jsem celkem uvítal, a to především proto, že i zde se provedly výrazné „kádrové“ změny.

Za co jsme utráceli v lednu a v únoru

Podle zákona o registru smluv mají obce povinnost hlásit všechny výdaje z obecní pokladny nad 50 tis. Kč (bez DPH) do veřejně přístupného Registru smluv.

Je u nás dost bytů?

Každý, kdo alespoň občas sleduje tuto problematiku ví, že ve větších městech je nedostatek menších bytů, konkrétně 1+KK a 2+KK.

Reakce Vladimíra Slavíka na článek „Co vyroste na pozemku vedle školy II“?

K uvedeným informacím mám následující doplnění. V grafické části platného územního plánu je tato plocha označena jako B 214. V textové části ÚP v tabulce č. 2 je plocha B 214 vedena jako „Zastavitelná plocha pro bydlení“ s určením pro stavbu bytových domů s kódem prostorové regulace č. 17.

Potřeba diskuse: Hrabová.Info a Hrabovské noviny spojily síly

Nejprve trochu historie. V minulých letech díky internetu vznikly v Hrabové dva weby, Hrabovské noviny a Hrabova.info. Jsou zde k přečtení různé články a informace, převážně o činnosti samosprávy.

Komentovaná prohlídka areálu Pilíky – 29.3. 2018

„Klub přátel Hrabové“ zve všechny zájemce na komentovanou prohlídku oblasti Pilíků s tématem „Pilíky včera, dnes a zítra“.

Odstraňování zápisů z hrabovské kroniky

Nebudu reagovat na vaše „obvinění“ na svých webových stránkách, je to seriozní web a žádný bulvár. Také se nehodlám zapojit mezi „pavlačové klepny“.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 23

Záloženský a spořitelní spolek Spolek dovršil v tomto roce svou dvacetiletou činnost. Založen byl ustavující valnou hromadou 23. února 1903. Účetním po celou tu dobu je Němec Štěpán, učitel.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 22

Rok 1921 1. 2. „Vláda tmy“, divadelní hra od Tolstého byla sehrána bezvěrci z Loisovy jámy ve Vítkovicích v hostinci „U lípy“ ve prospěch sekce soc.dem. bezvěrců v Hrabové. Návštěva byla velmi četná, asi 600 osob.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 20

Rok 1898 18.8. V den narozenin Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. zasazeny byly na oslavu jeho 50-ti letého panování 4 lípy mezi hasišským skladištěm a starou lípou za účasti školních dětí, obecního výboru a zástupců spolků.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 19

Nářečí hrabovské V Hrabové mluvilo se vždy nářečím moravským jako na Kravařsku, na rozdíl od nářečí slezského za Ostravicí.