Příspěvek se štítkem: "ovzduší"

Hrabová: Aktualita z měření kvality ovzduší

Projekt TOP AIR Hrabová se blíží ke konci realizační fáze. V rámci ní byly proměřovány různé lokality v obci s ohledem na možné znečištění PM10 vlivem lokálních topenišť. Máme za sebou topnou sezónu a můžeme se podívat na některé zajímavé údaje z měření.

Jiří Bílek: Aktualita z měření v Hrabové

Kvalita ovzduší s přituhující zimou se zhoršuje bohužel i u nás. V Ostravě Hrabové jsou všechny stanice nadlimitní a je dobré omezit pohyb venku na nezbytně nutnou dobu.

Hrabová & VŠB: Pomůžete nám nalézt zdroj zápachu ve vzduchu?

(Možnost registrace byla prodloužena do 10.10. 2023) Vážení občané, rádi bychom Vás přizvali k účasti na našem projektu s Vysokou školou Báňskou, který se v prvních měsících týká monitorování emisí z lokálních topenišť a od dubna příštího roku se zaměří na hledání zdroje nepříjemného zápachu šířícího se z průmyslové zóny v Ostravě-Hrabové.

Měření kvality ovzduší

Před základní školou bude v přistavené dodávce celý tento týden probíhat měření kvality ovzduší.

[email protected] [email protected]