Příspěvek se štítkem: "ovzduší"

Hrabová & VŠB: Pomůžete nám nalézt zdroj zápachu ve vzduchu?

(Možnost registrace byla prodloužena do 10.10. 2023) Vážení občané, rádi bychom Vás přizvali k účasti na našem projektu s Vysokou školou Báňskou, který se v prvních měsících týká monitorování emisí z lokálních topenišť a od dubna příštího roku se zaměří na hledání zdroje nepříjemného zápachu šířícího se z průmyslové zóny v Ostravě-Hrabové.

Měření kvality ovzduší

Před základní školou bude v přistavené dodávce celý tento týden probíhat měření kvality ovzduší.

[email protected] [email protected]