Příspěvek se štítkem: "pilíky"

Vladimír Slavík: Je lepší mít u Pilíků „krajinnou zeleň“ nebo „lesní porost“?

Včera bylo na webových stránkách našeho městského obvodu  zveřejněno  usnesení RMOb č. 72/1534  ze dne 11.8.2021 následujícího znění:

Hrabová si objednala zaměření cesty/hráze kolem Pilíků

(Aktualizováno 12.3. 2021 9:15) Bezprostředně po přepsání pozemků OKD na nového majitele, kterým se stal státní podnik DIAMO, si náš městský obvod objednal zaměření neudržované polní cesty okolo Pilíků. Tato trasa by měla být v dohledné době upravena ve spolupráci s městem Ostrava. Trasu, která se bude zaměřovat, jsem vyznačil na mapovém portálu mapy.cz.

Státní podnik DIAMO nyní již vlastní hrabovské Pilíky i přilehlou účelovou komunikaci

Minulý měsíc přislíbil generální ředitel státního podniku DIAMA bezúplatný převod pozemku vedle nádrží Pilíků na město Ostravu. Je mi ctí a vlastně i povinností oznámit veřejnosti, že pozemek v předchozích dnech konečně změnil majitele i v katastru nemovitostí. Novým majitelem je po OKD právě státní podnik DIAMO.

Budoucnost vodních nádrží „Pilíky“ – spolupráce s DIAMO

Dne 11.2. 2021 se uskutečnilo jednání zástupců dotčených obcí s generálním ředitelem DIAMA Ing. Ludvíkem Kašparem ohledně budoucnosti Pilíků. Dne 1.1. 2021 převzal státní podnik DIAMO od OKD nejen doly, ale také i odpovědnost za využití areálů a rekultivaci pozemků zasažených těžbou.

(VIDEO) Čerpací stanice u Pilíků je funkční a bourat se rozhodně zatím nebude…

Nedávno jsem na Hrabová.Info napsal článek „OKD provede demolici jedné z čerpacích stanic v Ostravě-Hrabové“ a to aniž bych tušil, že Jan Dvořák bude v Hrabovských listech a někde na Facebooku psát informace, které jsou v přímé kolizi s mým článkem i realitou. Přestože článek z Hrabovských listů zajisté prošel kontrolou členy redakční rady, nikdo z nich si nevšiml, že Jan Dvořák píše o jiné čerpací stanici, než té, která má […]

Pilíky v Ostravě-Hrabové již od roku 2016 nejsou evropsky významnou lokalitou

V lednu letošního roku vyšel v celostátních novinách Právo velice pěkný článek s názvem Záchrana rybníků Pilíků se zadrhla. Redaktorka mě zhruba týden před zveřejněním požádala o informace, které jsem ji včetně vyjádření pana Slavíka zaslal. Bohužel se v článku objevil šotek, který se tam dostal na základě několika mnou odkazovaných starých článků pana Slavíka, a proto se pokusím nepřesné informace o výskytu hořavky duhové upřesnit.

Deník PRÁVO: Záchrana rybníků Pilíků se zadrhla

Denisa Doležalová | Na svou proměnu v oddechovou zónu stále čekají na jižním konci Ostravy-Hrabové rybníky Pilíky, které jsou evropským přírodním unikátem. Přitom je málokdo zná. V polovině minulého století byly rybníky přeměněny na důlní nádrže nedalekého dolu Paskov. Po jeho uzavření začala i OKD s jejich rekultivací. ale stále se nedaří ji dokončil.

(FOTO) Odpoledne na Pilíkách

Ilona a Libor Hromádkovi zveřejnili v naší facebookové skupině překrásné fotky Pilíků… Fotky jsou na Zoneramě:

Spolek Zelená Hrabová vrátil dar na výrobu a instalaci dřevěného oplocení odvodňovacího kanálu

Finanční dar od MO Hrabová ve výši  40 tis Kč na výrobu a instalaci dřevěného oplocení kolem odvodňovacího kanálu v oblasti rybníků Pilíky jsme po pečlivém zvážení vrátili na bankovní účet obce.

Členové Klubu přátel Pilíků po čase znovu zasypávali nerovnosti u Pilíků

Děkuji Martinu Veselému a Františku Janšovi za účast na „brigádě“, na které jsme společně druhý měsíc po sobě „hladili“ a zasypávali vyjeté koleje na neudržované cestě k Pilíkům. Haldovinu nám i tentokrát daroval pan Josef Mutina a auto s přívěsným vozíkem zapůjčil Milan Orkáč.

[email protected] [email protected]