(FOTO) Hrabová: Cvičný požární poplach v ZŠ Logopedická

Učitelé a žáci Základní školy logopedická s.r.o. si koncem března mohli ve spolupráci s našimi dobrovolnými hasiči vyzkoušet, zdali dokáží správně zareagovat na nebezpečí požáru a situaci vyžadující evakuaci školy. Všichni to zvládli skvěle a za odměnu je naši dobrovolní hasiči provedli místní hasičskou zbrojnicí.