Skanska upozorňuje občany na dnešní opravu vozovky K Pilíků!

Vážení občané, tímto bychom Vás chtěli informovat o opravě místní komunikace „K Pilíkům“. Na této komunikaci proběhne 23.7. 2020 pokládka recyklátu s následným nátěrem a posypem drobným kamenivem. Pokládka bude probíhat v celé šíři komunikace, proto nebude možno v tento den vjíždět ani vyjíždět k domům.