Příspěvek se štítkem: "školka"

(FOTO) Stavba školky v Ostravě-Hrabové míří do finále

Dokončení a předání nové školky v Ostravě-Hrabové za úřadem se kvapem blíží. Nyní se již realizují terénní úpravy a plot. Jen vybudování parkoviště a veřejné osvětlení dělá odpovědným osobám vrásky. Úřad usiluje o to, aby se u školky prozatím předala a zkolaudovala jen část parkoviště. Zbylá část by pak dle mých informací měla být zkolaudována ke konci letošního roku.

Školka v Hrabové: Bylo zvednutí stavby za několik milionů správné rozhodnutí?

Za týden se koná jednání Zastupitelstva MOb Ostrava-Hrabová a naše rada stále nedoplnila mnou navržené dva závažné body jednání, které se týkají školky – kácení zeleně a kanalizace. Dovolím si proto nastínit, co mám za nové skutečnosti, které mouhou vrhnout na celé předražení stavby školky nové světlo. Pokud vedení obce celou záležitost nevysvětlí, měli bychom zvážit podání trestního oznámení.

(FOTO) Stavba školky a kulturního sálu 03-04/2021

Průběžný i aktuální pohled na stavbu školky a kulturního sálu v Ostravě-Hrabové (za úřadem) z přelomu března/dubna 2021 jsou na Google Photos:

Úřad v Hrabové se vyjádřil k odebírané hlíně ze „sáňkovacího“ kopce

Paní Králová se vyjádřila k prováděným pracím (dovoz hlíny) na dorovnání terénu u mateřské školy za úřadem v Ostravě-Hrabové. Společnost SMOLO (s úřadem nemá žádný smluvní vztah) včera začala odebírat hlínu ze „sáňkovacího“ kopce na ulici K Nadjezdu a kolem celé záležitosti se v naší facebookové skupině strhla diskuze, proč někdo tento kopec „ruší“…

Zápis do mateřské školy v Ostravě-Hrabové – 5.-10.5. 2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání do nové Mateřské školy Klubíčko v Ostravě — Hrabové se uskuteční distančně v období od 5. května 2021 do 10. května 2021. Veškeré informace o průběhu a stanovení podmínek zápisu détí do MŠ Klubíčko jsou uvedeny níže. Od 1.9. 2021 bude mít MŠ Klubíčko nové sídlo na ulici Bažanova 1106/6, Ostrava – Hrabová. Předpokládaný počet volných míst je 47.

Předběžný zápis do MŠ Klubíčko pro školní rok 2021/22

Aktuálně základní školy chystají zápisy do prvních tříd, ty se kvůli pandemii už podruhé uskuteční bez přítomnosti dětí. Rodiče dle idnes.cz častěji zvažují odklad, bojí se dálkové výuky [1]. Řádný zápis do MŠ Klubíčko v Ostravě-Hrabové proběhne až dne 5. května 2021. Dovolím si v této souvislosti ještě jednou požádat rodiče, kteří chtějí své dítě nově do školky zapsat, nebo zvažují odklad nástupu […]

(FOTO) Stavba školky a kulturního sálu 02-03/2021

Ilona a Libor Hromádkovi nedávno pro náš městský obvod natočili video, které zachycuje stavbu školky a kulturního sálu ze vzduchu. K tomuto videu bych chtěl doplnit své fotky, které jsem pořídil na konci února a dnes.  Jelikož to stále řada občanů neví, školka (kapacita až 125 dětí) i kulturní sál (kapacita až 100 osob) se staví za budovou úřad v Ostravě-Hrabové.

Hrabová: Nová pracovní místa v MŠ Bažanova

Mateřská škola Klubíčko v Ostravě-Hrabové přijme do nově postavené mateřské školy za úřadem nové zaměstnance. Ředitelka Mgr. Alice Strnišťová přijme dvě kvalifikované učitelky na 100 % úvazek (obor předškolní pedagogika nebo speciální pedagogika) a jednoho školního asistenta na 50% úvazek. Nástup možný od 23. 8. 2021. Zájemci mohou zasílat své životopisy na e-mailovou adresu: [email protected]

Porušení smlouvy o dílo zhotovitelem stavby „Mateřská škola Bažanova“

Kontrolní výbor se domnívá, že společnost Morys a.s. (zhotovitel stavby MŠ Bažanova) neměl nárok na zaplacení ceny jakýchkoliv víceprací, které proběhly před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě o dílo (tj. dodatku č. 2 nebo 3). Zhotovitel si byl povinnosti předchozího schválení ze strany objednatele vědom, neboť byla výslovně uvedena ve smlouvě o dílo.

(FOTO): Hlína na terénní úpravy školky MŠ Bažanova

Dnes se objevilo na stránkách obce prohlášení starosty, ve kterém je vysvětlen další postup ohledně podnětu, který jsem vznesl na posledním jednání zastupitelstva. Jedná se o to, že většina zastupitelů chtěla, bez dalšího prověření, schválit nákup hlíny potřebné pro terénní úpravy u nové školky. Celkem za cca 600 tisíc korun!

[email protected] [email protected]