Příspěvek se štítkem: "sloupek"

Brzo si již nepůjde zkrátit cestu z Mostní na Domovskou přes ulici Dubraviova

V roce 2019 přijal náš úřad od občanů požadavek, že si po otevření prodloužené Mostní někteří řidiči zkracují cestu na Domovskou ulici přes ulici Dubraviova a žádali o vybudování zábrany na odpovídajícím místě, viz požadavek [0086] Zábrana na ul. Dubraviova.

Ulice Dubraviova má svůj sloupek, který automobilům brání v průjezdu

Před rokem nás informovala paní Jana Faicová z úřadu o přístupu automobilistů z prodloužené Mostní na Dubraviovou ulici. Občané tehdy požádali úřad, aby byla v těchto místech vybudována pevná zábrana. Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Ing. Faicové, že dokázala celý ten proces okolo operativního návrhu vyřídit a minulý týden se sloupek konečně v těchto místech objevil.

[email protected] [email protected]