Příspěvek se štítkem: "spolky"

Poděkování za dar spolkům

Děkuji touto cestou panu Plačkovi za dar ve formě OSB boxů, které mohou v případě potřeby spolky využít na jakékoliv akci (stezka odvahy, pohádkový les, gulášfest, den s hasiči…). V minulosti byly tyto boxy používány na různých akcích k sezení, nicméně jejich využití je různorodé.

Hrabová: Dotace pro spolky 2024

Program na poskytování dotací z rozpočtu MOb Hrabová pro rok 2024. Termín pro podání žádostí je od 2. října do 31. října 2023. Žádosti předložené před termínem a po termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Veškeré potřebné dokumenty naleznete na stránkách MOb Ostrava-Hrabová: https://hrabova.ostrava.cz/cs/radnice/dotace-a-granty/dotace-2024

[email protected] [email protected]