Útulek pro psy má otevřeno

Z důvodu přesahu článků nebyl tento příspěvek zařazen do květnového čísla Hrabovských listů.