Příspěvek se štítkem: "veřejné osvětlení"

Hrabová: Dočasná demontáž veřejného osvětlení na ulicích Výjezdní a Hradeckého

Oznamujeme vám, že bude veřejné osvětlení na ulici Výjezdní a Hradeckého v Hrabové začátkem měsíce dubna 2024 demontováno z důvodu probíhající výměny betonových sloupů a úpravy rozvodů nízkého napětí (NN) ze strany společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

(FOTO) Workoutové hřiště: Firma upravila výšku laviček

Dodavatelská firma FITNEMA s.r.o. dokončila opravu laviček, které jsou součástí workoutového hřiště. Výška je nyní v souladu s domluvou vyplývající z předávacího protokolu.

(FOTO) Hrabová: Sběrači kovu opět vyřadili veřejné osvětlení

V Ostravě-Hrabové došlo na ulici Domovská v posledních 14 dnech k několika kráděžím měděných kabelů z veřejného osvětlení. V oblasti u nového workoutového hřiště došlo k první krádeži v noci z 13. na 14. ledna 2023.

Veřejné osvětlení na ulici K Nadjezdu má již dokončenou dokumentaci

Společnost PUDIS a.s. dokončila dokumentaci pro vydání územního rozhodnuti o umístění stavby „MK K Nadjezdu, Ostrava-Hrabová“ – veřejné osvětlení. Investorem stavby je městský obvod Hrabová. Situační výkres je k nahlédnutí v PDF – Veřejné osvětlení K Nadjezdu – situace.

(FOTO) Na ulici K Pilíkům se doplňuje veřejné osvětlení

Dne 30. května 2022 byly zahájeny práce na stavbě „Doplnění veřejného osvětlení K Pilíkům“. Práce by měly probíhat 12 týdnů a v těchto dnech již byly postaveny sloupy… Děkujeme!

Veřejné osvětlení na ulici K Pilíkům by mohlo být v srpnu letošního roku

Vzhledem k probíhajícímu zadávacímu řízení a veřejné zakázce ještě nejsou známy přesné termíny. Magistrát města Ostravy v těchto dnech zveřejnil smlouvu na zajištění technického dozoru a dle specialisty příprav a realizace investic z magistrátu pana Ing. Radka Konečného se předpokládá, že by se smlouva se zhotovitelem stavby měla podepsat v polovině dubna 2022.

Je budování veřejného osvětlení na ulici Lužná o něco reálnější?

V Hrabové máme několik oblastí, na které soustavně vedení obce “zapomíná”. Není zde kanalizace, veřejné osvětlení a stav povrchu vozovek neodpovídá faktu, že má Hrabová roční rozpočet okolo 60 mil. korun. Jednou z těchto oblastí je i oblast okolo ulice Lužná. Budování kanalizace je zde v nedohlednu, protože nikdo z vedení městského obvodu tohle prostě neřeší.

Rozšíření veřejného osvětlení na ulici K Pilíkům

Lze jen těžko pochybovat, že samospráva zapomíná, že oblast ulic Poplužní a K Pilíkům je součástí Hrabové. Není zde kanalizace, povrch vozovky buď chybí, nebo se musí neustále opravovat, je zde poměrně zásadní problém se spodní vodou, realizace nového odlehčovacího kanálu Ščučí je v nedohlednu (hrozí zde záplavy) a dokonce zde i chybí veřejné osvětlení.

Studie veřejného osvětlení sídliště Šídlovec

Předmětem studie je analýza stávajícího stavu veřejného osvětlení (VO) vystavěného v 80 letech minulého století, které je již za hranicí technické životnosti a vypracování nového technicko-ekonomického návrhu postupné celkové obnovy v návaznosti na jeho rozvoj, změny komunikační sítě, prováděné úpravy území, koordinaci prováděných či připravovaných úprav komunikací v sídlišti.

(FOTO) Máme nové veřejné osvětlení na ulici před kostelem

Zaměstnanci Ostravských komunikací nainstalovali v tomto týdnu dvě nové lampy veřejného osvětlení na ulici Na Zvoničce, která vede kolem kostelíku sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové.

[email protected] [email protected]