Příspěvek se štítkem: "zastupitelstvo"

Jednání zastupitelstva – 16.12. 2020

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná ve středu 16.12. 2020 již ve 14.00 hodin v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

MŠ Bažanova: Má se realizovat koloběžkové hřiště u úřadu?

V materiálech zastupitelů se pro jednání zastupitelstva (16.12. 2020) objevil i návrh na (ne)realizaci koloběžkového hřiště u budovy úřadu. Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová tak bude opět bez předchozí diskuze s občany rozhodovat o realizaci či nerealizaci již vyprojektovaného hřiště v rámci stavby „Novostavba MŠ Hrabová“ v hodnotě 576 612 Kč.

Vladimír Slavík: Podklady pro jednání zastupitelstva

Být v dnešní době zastupitelem není žádná sranda. Hlasuje se tam často o velmi závažných záležitostech. Přijatá usnesení by měla být v souladu s platnými legislativními předpisy. V opačném případě mohou být zastupitelé vystaveni i soudnímu stíhání. Obávám se, že ne vždy mají zastupitelé možnost si v klidu prostudovat příslušné podklady.

Pozvání na 17. zasedání ZMOb Hrabová – 16.12. 2020

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná ve středu 16.12. 2020 již ve 14.00 hodin v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

Žádost o svolání zastupitelstva v jiném termínu

Z pozice zastupitele jsem požádal starostu a tajemníka úřadu v Hrabové o nové svolání mimořádného jednání zastupitelstva v jiném termínu z důvodu porušení zákona, které by nastalo přijetím jakéhokoliv usnesení dne 7.10. 2020. Jednání nebylo svoláno v souladu s platnou legislativou a neobjevily se na programu body jako Oprava ulic v MOb Ostrava-Hrabová a Schválení zápisu ze dne 4.3. 2020, jak bylo dohodnuto na předchozím jednání dne 23.9. 2020.

Květa Hrabovská: Arogance mocipánů

Včerejší jednání zastupitelstva v Hrabové občanům poslalo vzkaz, že dva nejmocnější pánové naší radnice, pan starosta a pan tajemník jsou víc než lidi, víc než zákon. Na jednání se dostavili v ochranných štítech.

Vladimír Slavík: Otevřená radnice

Na internetu si lze o „otevřené radnici“  přečíst následující  věty: Základem „otevřené radnice“ je široká informovanost a komunikace s občany. Nebo: Chceme, aby občané měli možnost spolurozhodovat  o záležitostech obce nejen u voleb. A také: Hlavním cílem „otevřené radnice“  je zapojení veřejnosti do do života obce.

Jednání zastupitelstva – 23.9. 2020

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná ve středu 23.9. 2020 v 16.00 hodin v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

Pozvání na 13. zasedání ZMOb Hrabová – 20.5. 2020

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná ve středu 20.5. 2020 v 17.00 hodin v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

Pozvání na 12. zasedání ZMOb Hrabová – 6.5. 2020

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná ve středu 6.5. 2020 v 16.00 hodin v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.