Prodloužená Mostní – naděje nebo prokletí?

Nejvíce probíranou změnou, která má výrazně zasáhnout a změnit tvář Hrabové, je jednoznačně tzv. prodloužená Mostní.

Megalomanský projekt, který má za cíl zbavit Hrabovou nadměrné dopravy a udělat z ní lepší místo pro život. Bude tomu ale opravdu tak? Plánovaná stavba má jisté aspekty, o kterých se mlčí a většině obyvatel nejsou až tak zřejmé.

První z nich je ten, že cesta není plánovaná v úrovni terénu, ale na poměrně vysokém náspu. Povede ve výši až pěti metrů nad okolním terénem a bude tak nejen odevšad viditelná, ale zároveň bude hlukem obtěžovat mnohem více. Bude sice vybavena protihlukovými bariérami, ty však nebudou po celé délce a hluk omezí pouze částečně a to zejména z důvodu, že bez těchto bariér by silnice překračovala hygienické limity pro hluk. I s těmito bariérami budou těsně pod limity. Násep je z důvodu toho, aby ulice Domovská procházela pod novou silnicí a výškové převýšení kruhového objezdu u průmyslové zóny.

Druhou z nich je, že “prodloužená Mostní” není dopravní řešení konečné, ale bude na něj navazovat “prodloužená Krmelínská”, která propojí Mostní přímo s tranzitní Plzeňskou a obcí přinese nárůst dopravy vozy, které by obcí vůbec neprojížděly. Vzhledem k tomu, že bude ústit u průmyslové zóny a úsek směrem na Frýdek-Místek je zpoplatněn, ulehčí jižní části Hrabové prodloužená Mostní minimálně, jelikož většina vozů tudy projíždí pouze proto, aby se vyhnula zpoplatněným úsekům.

Prodloužená Mostní postrádá smysl, pokud na toto nebudou připravena úzká hrdla na jejích obou koncích. Konkrétně křižovatka za mostem na Vratimov, kde je již dnes často její projetí směrem od Hrabové otázka dlouhých desítek vteřin a případné uzavření závor na přejezdu na Vratimov dovede zastavit dopravu často až ke křižovatce v Hrabové. Na druhé straně v průmyslové zóně je rozměrově poměrně malý kruhový objezd, který není na takové množství vozů, zejména nákladních, dimenzován. Kruhový objezd za mostem na Vratimov je sice v územním plánu plánován, ale není součástí projektu prodloužené Mostní. Je součástí až projektu Jižní tangenty.

Výpočty počtu vozů v projektech byly počítány před zpoplatněním Místecké. Tedy před tím, co přineslo Hrabové navýšení tranzitu projíždějícím obcí. Je jednoznačné, že by zrušení zpoplatnění teto “dálnice” mělo pro úsporu dopravy v Hrabové mnohem pozitivnější efekt. Protože co to je za dálnice, jejíž délka je pouze 12km. Jiné obce mají šanci vyřešit tranzitní dopravu obchvaty obcí, pro Hrabovou je tato šance uzavřena, jelikož má svou “dálnici”. Zpoplatnění této silnice na Frýdek-Místek postrádá veškerý smysl. Je to silnice, která dopravní čas Ostrava – Frýdek Místek moc nezkrátí a její uvolnění by ulehčilo spoustě obcí, které jsou nuceny snášet tranzitní dopravu z důvodu nesmyslného zpoplatnění. Hrabové, Paskovu, Žabni, Sviadnovu, části Frýdku-Místku, všem těm by se ulevilo. Opravdu má zpoplatnění opodstatnění, obzvlášť, pokud po většinu doby existence této “dálnice” se dálničními rychlostmi nedá jezdit, a často je omezena po celé délce na 80km/h.

Prodloužená Mostní bude znamenat prakticky zánik mysliveckého sdružení u nás v Hrabové, jelikož přijdou o podstatnou část svých honiteb.

Cena prodloužené Mostní je dech vyrážející, každý metr této 1.2km dlouhé dvouproudé silnice vyjde na jeden milión korun.

Pro prodlouženou Mostní existuje varianta, takzvaná Jižní tangenta, která má vést v sousedství toku řeky Ostravice a v prostoru bývalého dolu Paskov se napojovat na Místeckou ulici. Zde se propásla jedinečná šance, kdy se mohla silnice realizovat v prostoru odvalu haldy a mohlo se využívat materiál přímo na místě k její stavbě. Toto řešení by ovlivnilo Hrabovou minimálně, mohlo by se spojit s protipovodňovou ochranou Hrabové a silnici oddělit od obytné zóny dostatečným pásem zeleně, který by hluk ze silnice pohltil mnohem lépe než sebelepší protihluková bariéra. Ono se stačí podívat na letecké snímky Hrabové a již z tohoto pohledu je jasná výhodnost Jižní tangenty. Ostatně prodloužená Mostní má být hlavně etapovou alternativou do vybudování Jižní tangenty. Jižní Tangentu naleznete zde v územní plánu označenou jako DK57/R. Přičemž vybudování prodloužené Mostní nijak Jižní Tangentu nenahrazuje, ta je součástí mnohem většího projektu. V územním plánu naleznete její pokračování označené jako DK102/R a DK98. Jedná se o koncepčněji šíře pojaté řešení, řešící ulehčení dopravy nejen Hrabové, ale i Staré a Nové Bělé a Paskova. V pojetí Jižní tangenty je naopak prodloužená Mostní kontraproduktivní, jelikož svádí středem obce automobily, které by v případě její neexistence používaly Jižní tangentu.

Je reálná hrozba, že se z Hrabové, pěkného místa k bydlení a žití stane pouze složitá křižovatka na periferii Ostravy. Obec necitlivě rozetnutá proudy aut.

Podívat se na to dá i z pohledu řidiče. Při cestě po Místecké směrem od Ostravy se budou nabízet dvě trasy. Na jedné bude v cestě jeden kruhový objezd (do budoucna dva, jelikož je plánovaný kruhový objezd i na křižovatce na vjezdu do Hrabové) a pak jízda obcí rychlostí 50km/h. Druhá varianta bude nová prodloužená Mostní, kde budou na cestě dva frekventované kruhové objezdy, mnohem frekventovanější než v prvé variantě, rychlost po prodloužené Mostní 60km/h a nakonec se obě trasy setkají. Přičemž na kruhovém objezdu, kde se potkají bude mít ten, kdo jede obcí, přednost. Vyšší rychlost na prodloužené Mostní vzhledem k dvou poměrně ostrým obloukům povolena nebude. Silnice povede za křižovatkou Paskovská x Mostní nejprve doleva a teprve na úrovni ulice Domovské začne nabírat směr na napojovací kruhový objezd na Místecké.

O vedení prodloužené Mostní a napojení lze získat představu opět zde v územním plánu (označení DK103).

Doprava v Hrabové je v současné době, ostatně jako na většině jiných míst, opravdu palčivý problém a měla by se hledat řešení k jejímu odlehčení. Rádi bychom tímto článkem započali diskuzi a dali prostor všem, kdo si myslí, že mají k problému co říci. Proto neváhejte a připojte se komentáři k článku, popřípadě napište článek vlastní a odešlete mailem na adresu [email protected].

Můj článek je laděn trochu “protiprodlužovačně”, ale to zejména proto, že doposud byly prezentovány pouze názory opačné. A někdy i trochu zavádějící a alibistické, kupříkladu obviňování majitelů dotčených pozemků, kteří se s obcí doposud nedohodli, ze sobeckosti. A přitom černý petr je i na straně obce. Kdysi se k tomuto tématu rozproudila podnětná diskuze i na obecních stránkách. Ale vyústění bylo pouze jediné, diskuze již na obecních stránkách nenajdete.

Jak doufám, tento článek je prvním z řady článků, které se budou prodloužené Mostní věnovat. Budeme se snažit přinést rozhovory z obou názorových stran bariéry a zajistit vyjádření kompetentních osob.

Nezapomínejte, Hrabova.info jsou necenzurované médium a každý názor zde má vlastní prostor. Brzy zde již bude otevřeno diskuzní fórum, kde bude možno diskutovat o čemkoliv.

18 Komentáře

 1. carmen říká:

  Byla jsem pro prodlouženou Mostní, ale po přečtení článku a aniž jsem se ještě nepodívala na odkazy map, chápu článek velmi dobře a myslím si, že prodloužená Mostní bude špatnou variantou. Pokud je totiž tento projekt do budoucna nějak propojen s velmi zatíženou Plzeňskou (to by asi žádného Hrabováka nenapadlo), doprava se neúměrně zvýší a to si Hrabová opravdu nezaslouží.
  Velké díky za tento článek, který by měl být ve velmi zkrácené podobě otisknut v Hrabovských listech.
  Je to velmi závažné téma, které může navždy změnit tvář Hrabové.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Domnívám se, že tyto informace se nemají šanci v tištěných Hrabovských listech objevit, jelikož jdou proti oficiální snaze staronového zastupitelstva a jejich zájmům.
   A to je při pohledu do územního plánu plánována za ulicí Frýdeckou průmyslová zóna, pro jejíž dopravní obslužnost by představovala prodloužená Mostní bez existující Jižní tangenty automaticky dopravní tepnu pro nákladní vozidla.

 2. Radomír Orkáč říká:

  Milan Sliva ma pravdu, je tezke takove informace dat do Hrabovskych listu. Ale prave proto jsme vytvorili tento web, kde nejen takove clanky budou mit vzdy sve misto, ale ctenari mohou ihned reagovat strucne v komentari nebo slozitejsi texty vkladat do diskuze.

 3. Pingback: Prodloužená Mostní, odpověď panu Slavíkovi

 4. Petr Kuhejda říká:

  Dobrý den,

  prodloužená ul. Mostní jednoznačně dementuje svůj záměr odvést z obce hluk, je to jen krycí argument, o který se tato silnice opírá, a to jen proto, aby byla silnice pro lidi přijatelná. Ve skutečnosti bude mít tato silnice opačný efekt pro Hrabovou, neboť výrazně zvýší dopravní tranzit přes střed obce.

  Tento tranzit bude negativně ovlivňovat lidi, dle prvních EIA studií, které jsem měl čest vidět, 400 m na každou stranu od nové silnice. Teď však již toto ze studií zmizelo, hádejte proč.

  Je otřesné, že se postaví průtah obcí místo možného obchvatu. Hlavně proto, že je to levnější, a navíc už dlouhá léta bojuje jedno vládnoucí křídlo Hrabové, aby se opravdový obchvat Hrabové nestavěl, stejně jako plánovaná vlečka.

  Tato prodloužená Mostní má jediný úkol, a to spojit Vratimov s průmyslovou zónou Hrabová, přesně jak se píše v důvodových zprávách města Ostravy. Má se tak vytvořit jižní tangenta nadregionálního charakteru, v důsledku čehož k nám do obce bude směřován obrovský tranzit, který jsme tady nikdy neměli.

  Všem, i znalcům z oboru dopravy, je jasné, že prodloužená ul. Mostní nebude splňovat hygienické limity, ale proces započal a každého, kdo by se jen otřel negativně o Mostní, umlčí arogancí moci nebo nátlakem – věřte, umí to velmi dobře.

  Protože prodloužená ul. Mostní nebude splňovat limity, je už připravována další vlna výkupů a rozparcelování pro případ, že lidé se začnou ozývat, že jim vadí hluk z této silnice. Paradoxně budou někteří lidé postaveni sami proti sobě, protože museli prodat pozemky poprvé, a když neprodají zbytek svých zahrad pro další zelenou bariéru, budou tam mít nesnesitelný hluk a budou opět očerňováni před celou obcí, že právě kvůli nim tam ten hluk je. Ostatní lidé z obce opět začnou očerňovat a obviňovat lidi, kteří tam tu silnici vůbec nechtěli, že za ten hluk můžou.

  Připraveno to je geniálně… postaví se tomu někdo?

  Mám mnoho podmětů ohledně prodloužené ul. Mostní, kdyby měl někdo zájem, poskytnu mu potřebné informace.

  např. EIA nesplňuje podmínky pro územní plánovaní:
  – schválně invariantní řešení === >> v dnešní době nepřípustné, není s čím porovnávat
  – schválně špatná čísla o hlukové a emisní zátěži === >> Hrabová spolu s investorem záměrně tají, že se čísla ve studiích musí přepočítat dle nového zákona vydaného 6/2012, kde bude jasné, že tato silnice nemá své opodstatnění.
  – a mnohem více…

  To jsou jen základní chyby, avšak tak fatální, že dokážou zastavit prodlouženou ul. Mostní.

  Nové, tvrdší posuzování vlivu … EIA
  http://www.tretiruka.cz/news/vlada-schvalila-novelu-zakona-eia-/
  dle mého přinese fakt, že vážné připomínky se už nebudou dát jen tak úředně odbývat, jak se to děje doposud.

 5. Petr Halfar říká:

  Někde zneplatnění dálnic na území města jde (přehledně viz mapka), ale Místecká od Hrabové zpoplatněna zůstává.

  https://zpravy.idnes.cz/doprava-2018-zmeny-na-silnicich-dalnice-bez-poplatku-dalnicni-znamky-107-/domaci.aspx?c=A171227_085804_domaci_hell

  Když to jde jinde, proč to nejde u nás? Proč by se zpoplatnění nemohlo posunout na hranici města (tj. po exit Paskov) tak, aby řidiči bez dálniční známky mířící směr F-M mohli sjet (jak je tomu u ostatních měst) až u Paskova a nemuseli se kodrcat Hrabovou?

  • Petr Žižka říká:

   Velký souhlas s názorem Petra Halfara, včetně toho, že tento příspěvek je pokračováním debaty o Prodloužené Mostní. Toto, tedy prosazení toho, aby “dálnice” na Místek nebyla zpoplatněna, mělo být prvním a zásadním krokem ke snížení provozu v Hrabové… A napsat občas dopis na ministerstvo dopravy prostě nestačí.

   • Miroslav Poláček říká:

    Ano pane Petře Žižko, občas napsat dopis s požadavkem na vynětí části D56 ze zpoplatnění nestačí. To je jen na oko pro občany, jak tomu věnuje náš úřad pozornost. To došlo i mi, že je třeba spojit síly s městem Paskov a obcemi Žabeň a Sviadnov, které jsou souběžnou komunikací s D56 na trase dálnice 39,9 -51 km. Proto jsem začal v téhle věci zjišťovat informace a vážit možnosti, jak vyřídit zrušení zpoplatnění zbytku Místecké D56 v úseku 39,9 – 51 km. Vždyť při velké obydlenosti území navazuje jedna obec na druhou a tak je možno chápat tuto v současné době zpoplatněnou část D56 od nájezdu do Makra až do Frýdku-Místku jako obchvat výše zmíněných obcí.
    „Však byl také navržen jako zkrácená komunikace z Ostravy do Frýdku v roce 1938-39 naším rolníkem Antonínem Adámkem viz str. 468-469 publikace “Historie obce Hrabová” pana Martina Slepičky. Z výpovědi rolníka Antonína Adámka, který se ohlásil u okresního úřadu s novým návrhem na směr dálnice do Frýdku již tehdy bylo jeho cílem se vyvarovati průjezdu venkovských obcí těžkými auty. A na otázku okresního inženýra kudy by vedl trasu, ukázal náš Antonín Adámek trasu současné D56. Druhý den hejtman pověřil pojít trasu okresním inženýrem se závěrem, že tato trasa je vhodnější něž současná komunikace procházející přes Hrabovou, Paskov, Žabeň a Sviadnov. A dvouproudá dálková Místecká ulice byla na světě.“ Její zpoplatnění před cca 10 lety bylo velkou chybou a do jejího vynětí ze zpoplatněných úseků se zástupcům Krajského úřadu nechce. Když jsem viděl obsah žádosti na vynětí úseku 39,9 – 43 km dálnice D56, tak jsem si říkal, že toto asi nebude to pravé ořechové a oslovil jsem starostu Žabně a probral situaci dopravní zátěže v jeho obci. Dohodli jsme se, že zavolá starostovi Hrabové a starostům ostatních obcí a vyvolá jednání o vynětí úseku 39,9 – 51 km dálnice D56 i ve zmíněných obcích současně a prostřednictvím svého právníka osloví příslušné instituce. A k případné medializaci problému budeme spolupracovat při upozornění na stávající problém se spolky, které organizovaně zajistí blokádu v jednotlivých obcích. Pak jsem na ministerstvu dopravy osobně probral vyřízení žádosti Jany Batelkové a našeho úřadu podané v lednu 2018 s pracovníkem, kterému byla přidělena. V delším hovoru jsme si objasnili způsob, kterak vést vyřizování záležitosti. Je zbytečné bombardovat ministerstvo dalšímu jednotlivými žádostmi o zrušení zpoplatnění dálnic vyhlášených vyhláškou ministerstva dopravy č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem ve znění dalších změn pro schválené výjimky pro rok 2018 vyhl. č. 386/2017 Sb. Protože jeho odpovědí bude jednoznačně zachovat již vyhlášenou dálniční síť v rozsahu z roku 2015. Vynětí lze navrhnout změnou vyhlášky č. 306/2015 Sb. a v tomto legislativním procesu se vyjádřit a mít někoho na ministerstvu dopravy, kdo tu navrženou změnu schválí. Vzhledem k tomu, že vyhláška, jako každá jiná prochází tzv. legislativním procesem schvalování a byla také v připomínkovém řízení na našem krajském úřadě v září 2017 se stanoviskem – bez závad. Oslovil jsem tedy odbor dopravy krajského úřadu a odpovědný pracovník mě informoval, že co měli napsat, když krajský úřad nezaujal k problematice vynětí D56 z Ostravy žádné stanovisko, které by posvětil usnesením. Pokud by takovéto usnesení bylo, pak by mohl v souladu s tímto usnesením reagovat a dát připomínky. Takže výsledek. Budu součásti týmu, který se bude podílet na této záležitosti a naším cílem bude oslovit krajské zastupitele, náměstky nebo hejtmana a dosáhnout usnesení v zasedání zastupitelstva kraje nebo rady, které by opravňovalo v legislativním procesu nových změn vyhlášky č. 306/2015 Sb. reagovat. Takže kdyby naše společné snažení „Z Ostravy do Beskyd bez poplatku“ bylo úspěšné, měli bychom radost všichni. Tohle vše nedělám pro své zviditelnění (nepotřebuji to), jak už jsem byl jedním občanem napaden, ale proto, aby se ulevilo obci , ve které žiji a mám ji rád.

    • Radomír Orkáč říká:

     Nejhorší je, když někdo jedná s ostatními obcemi bez toho, aniž by o tom vědělo vedení naší obce.

     Chvíli po té, co pan Poláček jednal se starosty např. v Paskově a volal starostovi ze Žabně došlo k pozdvižení, protože naše obec to s nimi již řešila a pak přijde nějaký pan Poláček a chce s nimi za obec jednat také…

     Ještě ten den se doptávali, kdo to je pan Poláček…

     Jak jsem byl ujištěn… nikdo z vedlejších obcí s nim nechce v této záležitosti spolupracovat a i nadále to budou řešit s našim starostou a místostarostou…, čili má se to řešit na úrovni starostů, nikoliv aktivistů.

     Celá záležitost se již dlouhodobě řeší v tzv. Slezské bráně… . Ostatně jak to říkal i starosta na jednání našeho zastupitelstva.

     Hejtmana Ivo Vondráka jsem oslovil přímo přes iMessages (oba mame iphone) a jsem s ním v kontaktu… . Ohledně zrušení poplatků jsme si již psali.

     A taky to nedělám proto abych se zviditelnil a nedělám to za zády vedení naší obce. Čili na mě za to nejsou stížnosti, jako na pana Poláčka;-) Který je schopen volat 2x během půl hodiny a otravovat tak “cizí starosty” a tomu našemu to ani nedokáže říct, přestože bydlí vedle něj.

     Nejlepší je kandidovat do zastupitelstva v roce 2014 a najít si čas několik měsíců až před dalšími volbami. Čili před kandidaturou v dalších volbách…

     Jen tak dál…

     • Miroslav Poláček říká:

      Pane Orkáči, nikoho ze starostů jsem neobtěžoval, opět lžete, jak když tiskne. Dokonce mě jeden z nich sám kontaktoval, máme přece společný cíl. Ale ty vaše lži teď nejsou podstatné. Všem nám jde o jednu věc, ulehčit Hrabové. A nemějte obavy , našeho starostu jsem informoval, (nemusíte taky vědět všechno, že ano) a rád mu v této věci pomůžu. Vždyť to hlavně pomůže nám, občanům Hrabové. Kritizovat za aktivitu je víc , než nerozumné. Proč to děláte? A moje kandidatury, či nekandidatury vám nemusí ležet v hlavě. Nebo cítíte nějakou konkurenci? Vždyť vy všechno víte, všechny znáte, se všema každý den mluvíte,(neobtěžujete je náhodou taky, když jim voláte?), všichni vás znají jak jste obětavý, všechny si zavazujete svou bezplatnou prací a pomocí, atd. Tak čeho se bojíte? Vždyť vy máte post zastupitele, radního nebo rovnou starosty úplně jistý i bez těch atak a pomluv. Tak se prosím tak neponižujte a věnujte se své práci a rodině. A mne a mou snahu prospět Hrabové nekomentujte. A pokud chcete v této věci také pomoci, tak to udělejte.

      • Radomír Orkáč říká:

       V cem lzu? Jako vzdy mi predpokladam neodpovite…

       Jak bych se asi mohl dozvedet, ze jste vubec nekomu volal? No jedine tak, ze by se mne na Vas nekdo z tech starostu ptal… to da rozum. Volal jste 2x behem pul hodiny na soukrome cislo.

       Zajimave je, ze nas starosta o tom nevedel, volal jsem mu, jestli o tom neco nevi a jestli plati domluva ohledne Zabne a jak to vypada s Paskovem.

       Do Paskova starosta shodou nahod zrovna jel a tak se na stav zeptal.

       Samozrejme, ze je mozne, ze o Vas starosta vedel, ale kdyz jsem mu volal ve stredu dopoledne pred zastupitelstvem, byl tim vasim postupem prekvapen.

       A co nase komunikace ve stejny den… “A samozřejmě jsem pak chtěl souhrně informovat i Igora Trávníčka.”

       Opakovane Vas zadam, at napisete v cem lzu a opakovane mi to nejste schopen napsat. Ani strucne v nekolika bodech.

       Proc zminujete pani Batelkovou? Mate jeji souhlas zde o ni cokoliv zminit? Nejednalo se nahodou o jeji soukromou zadost? Nebyl to nahodou obycejny email, kteremu ony samy (obe Janky), dle jejich slov ani neprikladaly vahu? Jen chtely pomoci a napsaly email, nikam nevolaly, nic neresily? Proc je tady vlastne zminujete? Abyste zvysil svou duveryhodnost?

       A mimochodem, co tim vsim chcete rict? Starosta oznami ve stredu, ze se to resi v ramci vedeni obci a vy prijdete v patek s tim, ze to resite taky, aby to verejnost vedela a zohlednila u pristich voleb?

       Vazeni… pan Polacek se po 10 letech probudil a resi sam na vlastni pest zruseni zpoplatneni Mistecke. Co na tom, ze volby jsou za rohem a co na tom, ze 3 roky spal…

       Dejme mu v pristich volbach hlas, on si to vazne zaslouzi… (to je samozrejme ironie).

       A proc vlastne o tom nepisete ve sve skupine?

       Na zaver sem vlozim Vasi pamatnou vetu:
       “Pokud budu mít informace, já sám se rozhodnu čemu chci být prospěšný a určitě se nenechám úkolovat takovým “chlapcem” jako jste vy. Já jsem na zaslouženém odpočinku a pokud budu dělat něco pro obec, tak dle svého zdravotního stavu, času a zájmu. Já už nic nemusím, můžu dělat jen to, co chci a s kým chci.”

       A na to mate plne pravo…

    • Radomír Orkáč říká:

     Ještě si dovolím reagovat na tohle…

     “Ano pane Petře Žižko, občas napsat dopis s požadavkem na vynětí části D56 ze zpoplatnění nestačí.”

     Pan Poláček si očividně přečetl něco na Hrabová.Info, co píše Honza Dvořák již 3 roky a co jsem zmiňoval již minimálně 3x za poslední rok na jednání našeho Zastupitelstva.

     A tak tady žijeme;-) Někteří se prostě probudí těsně před volbami, přestože kandidovali již při minulých…

     • Šárka Tomisová říká:

      Radku,
      již zkraje roku 2015 jsem obec na zastupitelstvu informovala, že se chystá zneplatnění některých úseků pseudodálnic. Jak na to reagovala obec ?!? NIJAK, ani mi za tu informaci nepoděkovala, natož, aby vyvinula jakoukoli aktivitu. Já o to přirozeně ani nestojím, dělala jsem to pro jedinou, strašně DULEŽITOU věc, ať zastavíme mostní. Byl to boj s větrnými mlýny, MAMON vše zašlapal. Co jsme společně plánovali? Petici napříč dotčenými vesnicemi, oslovení magistrátu a kraje. Diskutovali jsme o tom i na HI a to velmi intenzivně. Proč k tomu nedošlo a šlo to do ztracena? Je zbytečné a smutné se navážet do někoho, kdo má chuť za naši i ostatní obce bojovat. Pan Poláček má velké charizma a věřím, že vrchnost, co se týče mostní, přesvědčí. DRŽME mu pěsti, podporujme ho a držme při sobě, jde nám přece o SPOLEČNOU věc. Jedině tak můžeme být úspěšní a něco prosadit. NIKDY ne, když se budeme hádat a ponižovat, je to ubohé a zbytečné.

      • Radomír Orkáč říká:

       Ano, bohuzel to tak dopadlo, slo to do ztracena. Ale nevidim duvod pro to, aby se starosty dalsich obci jednal pan Polacek, bez vedomi naseho vedeni a navic, kdyz to s nimi nase vedeni opravdu resi.

       Je to jak pisete, mame to delat spolecne a ridit by to mel starosta. Pokud o tom nevi, nema co ridit…

       Je ubohe si vzit nejake tema a pred volbami ho vytahovat s tim, ze to resim. Mysleno tak, ze na Ministerstvo se pise 2x rocne a s okolnimi obcemi se to resi cca nekolik mesicu.

  • Šárka Tomisová říká:

   O tom jsem hovořila přímo s ministrem dopravy panem Danem Ťokem dne 16.3.2015 v Domě kultury MO, před asi tisícovkou lidí a počítám, že z toho bude i filmový, či hlasový záznam. Poté jsem o tom, ve stejný den hovořila i na hrabovském zastupitelstvu. Bylo to v době, kdy se o těchto úsecích teprve uvažovalo. Možné to přirozeně je.

   Bohužel v Hrabové frčí pouze naddimenzovaná školka, aby si náhradní starosta postavil pomníček a zaměstnal spřátelené firmy.

 6. Šárka Tomisová říká:

  PROKLETÍ

  Běžná obec podporuje obchvat a kdo se jen trochu zajímá o dění na radnici, moc dobře ví, že i tato varianta byla před lety na stole. Bohužel, vedl by přes pozemky rodiny místního radního.

  Žeby tehdy zahrálo roli “všimné” a střed obce byl obětován ?!?

  Polemiky jsou již dneska bohužel zbytečné…

 7. Petr Halfar říká:

  Očekávatelná realita roku 2018:
  Ředitelství silnic a dálnic ČR v sezoně 2018 zahajuje na silnici I. třídy č. I/11 (ul. Rudná v Ostravě) rekonstrukci mostů přes Ostravici a železniční vlečku u Hornbachu. Po celou dobu prací bude možné projíždět jen ve směru Havířov – Ostrava. Ve směru do Havířova nebude doprava po mostě možná a řidiči musí využít objízdných tras, zejména ulice Místecká, Plzeňská, Frýdecká.
  Takže doprava po Paskovské bude neuvěřitelný masakr.
  Doufám a věřím, že na Paskovské bude stále omezen vjezd náklaďáků nad 12 tun a bude toto hlídáno. Snad na to bude Hrabová připravena zvýšeným policejním dohledem a policisty řízenou křižovatkou u sklenářství.
  Mazec bude, jestli v uvedenou dobu bude započata i stavba kruháče na Mostní x Paskovská, kde má být průjezd výrazně omezen i bez toho, že by přes křižovatku měly proudit další auta.
  No potěš koště.

[email protected] [email protected]