Prodloužená Mostní, odpověď panu Slavíkovi

Pan Vladimír  Slavík, provozuje svůj zajímavý blog Hrabovské noviny. Včera na něm reagoval na můj článek, který jsem věnoval stavbě Prodloužené Mostní. Jelikož nemá u svých článků možnost diskuze, volím jako odpověď na jeho článek tento způsob veřejné odpovědi.

Prodloužená Mostní je vážné téma, které navždy změní tvář Hrabové. Chápu principy demokracie a na rozdíl od pana Slavíka si myslím, že dokud nezačnou bagry přetvářet Hrabovou a neotevřou se naplno stavidla penězovodů veřejných peněz, nikdy není pozdě. I kdyby bylo, je dobré aby občané minimálně věděli všechny aspekty tohoto projektu a jeho důsledky. Celá prodloužená Mostní je takový projekt “o nás bez nás”.

V Hrabové existují lidé, kteří proti prodloužené Mostní bojují ze všech sil a neúspěšně iniciovali změny v územním plánu. Pro mě osobně je nejznámějším pan Machálek, občan Hrabové. Většina občanů o jeho snaze a připomínkách bohužel neví (viz námitka č. 175 proti Územnímu plánu).

O tom, že se snad vcelku úspěšně dá bojovat proti schválenému dopravnímu územnímu plánu je příklad železniční tratě v Hrabové, vedoucí do průmyslové zóny. Ano čtete správně. Železniční tratě. Hrabovou postihuje průmyslová revoluce o nějakých 200 let později než zbytek světa. Proti této trati bojuje pan Lyčka a zdá se, že vcelku úspěšně. I když železniční trať jsme již v Hrabové měli, vedla po haldách a sloužila k dopravě strusky. Také k nám vedla tramvajová trať, takže Hrabová je obec kolejemi již políbená, ale klasická nákladní dopravní trať je pro Hrabovou premiéra. Není dávno doba, kdy celá jižní část Hrabové byla pod stavební úzávěrou a územní plán ji přisuzoval propadliště dějin. Neznamená proto automaticky to, že je něco v územním plánu, že je toto také dobře a má se mlčet.

Ale to jsem trochu odbočil. U Prodloužené Mostní záleží na optice, s kterou se na tento problém díváme. Z celoostravského a krajského hlediska je tato komunikace bezesporu užitečná. Kupříkladu v Nové Bělé v úseku ulice Mitrovické od ulice Plzeňské a navazující Krmelínské se uleví výrazným způsobem. Uleví se i Rudné a dalším částem Ostravy. Problém je, že na úkor Hrabové. Na rozdíl od pana Slavíka si myslím, že jižní části Hrabové prodloužená Mostní uleví minimálně. Pokud mají občané Hrabové přinést svou obec jako oběť na oltář dopravní obslužnosti, považuji za nutné, aby o tom, že nějakou oběť přinášejí občané minimálně věděli. Do chvíle publikování mého článku byla tato komunikace veřejně prezentována jako blaho výhradně pro naší obec, bez postranních úmyslů. O vábničce přitahující provoz z ostatních komunikací na úkor Hrabové se mlčelo.

Taktéž je bláhové doufat v to, že se podaří prosadit zákaz vjezdu vozidlům nad 12t přes jižní část Hrabové. Osobně v toto nevěřím, protože za Hrabovou v prostoru bývaleho dolu Paskov sídlí celní správa a firmy s tímto související, včetně celního skladu. Odříznutí jedné z příjezdových komunikací tohoto nejen státního zařízení, primárně určeného právě pro vozidla nad 12t může být vcelku oříšek. Zajděte se tam někdy podívat, ty haldy kontejnerů se tam a od tama nějak musí dostávat. Zákaz vjezdu pro nákladní vozidla nad 12t do jižní části Hrabové by měl být ještě před stavbou Prodloužené Mostní jasně deklarován, určitě závazněji než na úrovni nejasného příslibu.

Co se týče lupků z uhelné haldy dolu Paskov, považuji za nutné upřesnit, že jsem nikdy nemyslel jako podkladový materiál toto, ale vysokopecní strusku z již rekultivovaných hald kolem Ostravice. I když ono asi i ty lupky by byly lepší než odpadní stavební suť, která tvoří významný podíl pod vlnící se dálnicí D1 k naší metropoli.

Odborníkům také věřím. Bohužel jejich optika je globálnější. A z vlastní zkušenosti vím, že hlas odborníků je slyšet pouze tak hlasitě, jak jim dovolí finanční hledisko a nakolik jim umožní být slyšen aktuální politickou reprezentací (a jejich finančním hlediskem).

Je nutné preferovat co nejkoncepnější řešení a tím je v současné době Jižní tangenta, v jejíž optice se jeví prodloužená Mostní zbytečným plýtváním veřejnými penězi a zbytečnou obětí naší obce. A také oběťi Vratimova, který Prodloužená Mostní také výrazně postihne.

Pana Slavíka si vážím a patřím mezi pravidelné čtenáře jeho blogu a rád jsem četl i jeho články v Hrabovských listech a mrzí mne, že v nich nedostává větší prostor. Uvítal bych i kdyby byl pravidelným přispěvatelem do Hrabova.info a nejzajímavější příspěvky z jeho blogu se objevovaly i zde. Netříštit síly.

Vzhledem k vážnosti tématu jsem považoval za nutné na jeho příspěvek reagovat.

Milan Slíva jr.

Štítky: ,

Jeden komentář

 1. Petr Kuhejda říká:

  Dobrý den,

  reaguji na článek pana Slavíka ze dne 3.11. 2014

  Rozhodně nesouhlasím s jeho názorem, že minimálně prodlouženou ul. Mostní neplánovali Hrabovští politici. Prodloužená ul. Mostní je mor pro Hrabovou, kterou si Hrabová sama vybrala, michodem se tím chlubí i v Hrabovských listech v poslední době strašně populárním slovem “LOBBY”.

  Mluvil jsem osobně s bývalým primátorem Ing. Kajnarem, když jsem mu přednášel námitky proti prodloužené ul. Mostní, po 45 min. diskuze mi exprimátor SMO zdělil, jako by to bylo v mé moci, nebo bych měl já osobně šanci toto nějak ovlivnit, “že už se máme v Hrabovké konečně domluvit, jakou variantu vlastně chceme!!”. Tehdy mi bylo zcela jasné, že variantu obchvatu nebo průtahu si vybrala dotčená Hrabová.

  Pro obhajobu prodloužené ul. Mostní mi na dalším jednání SMO sdělilo dva argumenty a to:

  – silnice je už rozpracovaná v takovém stavu, že je pro nás nepředstavitelné měnit naše rozhodnutí, ať už jsou jakákoliv (myšleno dobrá/špatná a působit si další práci),
  – a navíc jižní tangentou se nikdo nezabýval, není nakreslená ani čárka, takže …..
  (skoro doslovné citace vrchní představitelů SMO a SSMSK)

  z čehož jasně vyplývá záměr Obce Hrabová, Města Ostrava, SSMSK….

  Každý ví, že prodloužená ul. Mostní nevratným způsobem poškodí obec Hrabovou a pokud by to mělo být jen za cenu lobby, spekulace, korupce a klientelizmu, tak to bude oběť nejvyšší….

  Ještě zbývá jiskřička naděje, jde proti prodloužené ul. Mostní bojovat a podpořit jednotnost Hrabové….
  Silné argumenty jsou:
  – Přepočítat mostní, zátěže apod… nový zákon vydaný 6/2012, který EIA nechce respektovat
  – Invariantnost řešení, cože je neakceptovatelné
  – 1.1.2015 má výjít nový zákon o posuzovaní vlivu EIA, který řešení nešváry jaké se snaží prostadit stávající EIA

  ….

[email protected] [email protected]