Leták: Souvislosti se správou obce Ostrava Hrabová

V druhém kvartále letošního roku se v Hrabové objevily letáky, které upozorňovaly na “souvislosti se správou obce Ostrava Hrabová”. Autorem je pravděpodobně Ing. Novotný a strana, která nakonec ve volbách v Hrabové nefigurovala – Nezávislí.

Vedení obce na oficiálních stránkách slíbilo, že se k letáku vyjádří, ale nikoho nenapadlo, že to bude až po letních prázdninách a formou krátké a neúplné zmínky v Hrabovských listech.

V následujících týdnech se budeme věnovat jednotlivým bodům daného letáku. Jelikož řada z Vás tento leták a ani jeho obsah neviděla, chtěli bychom nejprve zrekapitulovat, na co leták upozorňoval a jaká byla reakce obce.

Leták:

Dobrý den, rád bych Vás oslovil v souvislosti se správou obce Ostrava Hrabová.

novotny_foto

Naše obec je bohatá a může být hezká a příjemná k bydlení.

Proč není? Protože zavedený systém správy obce je málo hospodárný a není vstřícný k lidem.

1, obec vlastní cca 200 bytů. Do oprav těchto bytů je ročně vkládáno několik miliónů. Při vložení 5 mil ročně na opravy, je to na jeden byt 25. Tis Kč. Za čtyři roky, tak je dlouhé volební období, to vychází na jeden byt 100 tis. Kde ty peníze jsou, vždyt slyším jen samé stížnosti, že byty nikdo neopravuje. Ano dělají se celkové rekonstrukce volných bytů – ale opravdu mají ty práce  hodnotu řádově 500 tis Kč? Nenechme za nás rozhodovat jiné.A to za správu bytů platí obec ročně realitce skoro 400 tis. Kč. Nemohla by správu obec zajišťovat sama?

2, Obec dle internetu zaměstnává 12 pracovníků ( např samostatná stejně velká obec Vřesina má dle internetu včetně starosty lidí 6. ). Ale neslyšel jsem ani v jednom případě chválu na ochotu pracovníků obce Hrabová.  Často slyším opačné názory .Lidí je tedy dostatek na kvalitní správu. Jen je třeba změnit systém řízení lidí. Za stavební dozor na stavbě Rekonstrukce ulice Na Janošku schválila rada obce skoro 100 tis Kč. Přitom na úřadě jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří by tuto velmi jednoduchou stavbu lehce zvládli….Cena za stavební dozor se u jednoduchých staveb počítá cca 1% z ceny stavby. Stála rekonstrukce ulice Na Janošku cca 10 mil Kč? To jistě ne. Bylo to zcela jistě předraženo.

3, Investiční politika – Jsou náklady na projektovou přípravu a stavební dozor opravdu nutné? Není možno sloučit některé stavby ( např. chodníky se dělaly po částech – na každou i malou část zvláštní projekt, na jeden běžný metr chodníku vychází cena pouze za projekt  cca 1000 Kč), některé části chodníků stály i 6000 Kč na jeden běžný metr. Každý, kdo doma dělal zámkovou dlažbu, ví, že skutečná cena včetně všech možných přirážek je tak s bídou poloviční ( ve Vratimově např chodník od Nimroda v délce cca 1 km stál asi 1500 Kč za běžný metr ) Mají prostě jiný systém práce, takový, který vyhovuje více občanům, než stavebním firmám. Další akce je revitalizace vnitrobloku ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V. Huga. Podle studie je cena prací 2,7 mil Kč, za projekty a studie se však už utratilo skoro 1 mil. Kč. Ano, takhle se hospodaří, když zastupitelstvo spí. Obec v období mezi zasedáními zastupitelstva řídí rada obce. Ta se skládá ze starosty, místostarosty a tří zastupitelů. Hlasuje se, pro prosazení čehokoliv stačí souhlas tří členů rady. Tak řídí malá skupinka lidí celou obec. Jste s tím spokojeni? Nejsou náhodou zástupci stran vybíráni tak, aby jen všechno odkývali? Nevolte je.

4, Přístup k informacím – zajistit všem občanům přístup ke všem informacím, které se týkají financí obce.  Pokud budeme vědět, co se má za tyto peníze postavit nebo koupit, budeme se  moci ptát, proč je to tak drahé –a bude povinnost úřadu zveřejnit dotaz a odpověď. Například dotaz – proč se nestaví Prodloužená Mostní? Vždyť byla vyřízena dotace 150 mil Kč. Nestaví se proto, že zbývalo vykoupit poslední pozemek. Majitel nesouhlasil, tak město Ostrava připravilo vyvlastnění. Tu se objevil starosta obce Hrabová, že to domluví. Domlouval to tak dlouho, až už bylo pozdě zahájit vyvlastnění a dotace propadla. Majitelé pozemku jsou jistě spokojeni,  jestli se i odvděčili panu starostovi, kdo ví…Třeba to byla jen neschopnost a hloupost, kdo ví….V obou případech takoví lidé do vedení obce nepatří.

5, Nezávislí vyhlašují soutěž – Kdo najde někde v některé části Ostravy škaredší a nepovedenější periodikum než jsou Hrabovské listy obdrží odměnu ve výši 300 Kč.

Jen je nutné dostavit se k volbám ve dnech 10-11 října 2014. A neříkejte, že nemáte koho volit, volte Nezávislé.

Volte nový systém ( nestačí jen dietní obměna zastupitelstva ).

 

Reakce obce:

K PRODLOUŽENÉ MOSTNÍ…
Autor letáku, opatřeného logem POLITICKÉ HNUTÍ NEZÁVISLÍ, má velmi špatné informace:

1) Investorem stavby není Statutární město Ostrava, ale stavebníkem je Moravskoslezský kraj.
2) Město Ostrava, ve snaze urychlit stavbu, po dohodě s MS krajem, oslovilo vlastníky a vykoupilo pozemky od 20-ti vlastníků.
3 ) Je pravdou, že dva spoluvlastníci pozemky neprodali. K dohodě nedošlo přesto, že oběma spoluvlastnicím byla věnována nadstandardní pozornost.
4) Díky vedení městského obvodu byla na jejich žádost svolána schůzka s investorem stavby a byly jim zodpovězeny všechny dotazy týkající se technického řešení. Uskutečnila se i schůzka s primátorem Petrem Kajnarem. Všechna jednání však ztroskotala.
5) V žádném případě za vzniklou situaci nemůže vedení Městského obvodu Hrabová, tím spíše starosta Mgr. Naď.

 

Zdroj: http://www.novotnyzd.cz/, Hrabovské listy – září.

novotnynovotny2

Pozn.: Omlouváme se za chyby v přepisu z textu.
Autor: Radomír Orkáč

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]