Zabezpečení naší školy

Jak jistě víte, tak Česká školní inspekce zahájila plošné šetření zajištění bezpečnosti ve školách.

Naše škola již toto šetření absolvovala. Sledované faktory byly: technické zabezpečení vstupů a výstupů do budov proti vniknutí cizích osob, dohledy nad žáky, mechanizmy zajišťující pohyb cizí osoby v budově, vyhledávání rizik.

Ve všech sledovaných ukazatelích jsme dopadli na výbornou. Zřizovatel již v předcházejících letech vynaložil nemalé finanční prostředky na zabezpečení žáků v prostorách školy.

Z důvodu ochrany žáků a zaměstnanců před vniknutím neoprávněných osob do školy vedení školy připomíná následná opatření:
– Žák užívá ke vstupu do budovy a výstupu z budovy kartu (určena jen pro žáka).
– Při hromadném vpuštění (pouze v 7:40 hod.) žáci vchází do šaten kolem vrátnice a vychází stranou do tříd.
– Návštěva se po vstupu do budovy nahlásí na vrátnici, provede zápis do Knihy návštěv, při opuštění budovy zaznamená dobu odchodu.
– Návštěvy neruší výkon práce pedagoga (výuku, dohledy v šatně a na chodbách, ve ŠJ) a nenavštěvují WC, šatny tříd a ŠD.
– Návštěvy k vedení školy, tajemnici, ekonomce, budou vrátným telefonicky ohlášeni.
– Žák, který opouští budovu během vyučování, provede zápis do Sešitu pozdních příchodů a dřívějších odchodů na vrátnici.
– Pokud pověřená osoba vyzvedává dítě ze ŠD mimo hromadný odchod, musí provést zápis na vrátnici.
– Zapisují se také návštěvy a doprovody do ZUŠ a ZÚ.

V Ostravě — Hrabové 16. 10. 2014

Autor: vedení školy

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]