Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce

Tento článek je určen především těm, kteří se zajímají o dění v obci, ale neměli možnost být přítomni na ustavující schůzi zastupitelstva. U nás v obci zatím neplatí, že by byl na jednání zastupitelstva pořizován audiovizuální záznam, případně že by byl pořizován přepis toho, co na jednání zaznělo. Změny provedené po vypublikování tohoto článku jsou vyznačeny červeně a modře.

Řekl jsem si, že některé věci je potřeba změnit a proto jsem začal v této věci i konat. Do budoucna by mělo zastupitelstvo navrhnout a schválit pořizování audiovizuálního či alespoň zvukového záznamu, který by byl vystaven na stránkách.

Názor starosty mi je znám a je takový, že on sám za sebe s pořizováním takového záznamu problém nemá. S ohledem na jiné zastupitele by ale radši prosazoval, aby se pořizoval pouze zvukový záznam, protože v případě audiovizuálního záznamu by to mohlo způsobovat v projevu ostatních překážku. Je pravda, že ne každý má rétorické schopnosti jako náš starosta. Uvidíme, jak to v budoucnu dopadne. Váš názor můžete zapsat do komentáře či diskuze na těchto stránkách.

Proběhlé ustavující zasedání jsem si dovolil pro své potřeby nahrávat, ale předesílám, že záznam nebudu nikde zveřejňovat. Pan Šumbera nebyl sice proti nahrávání, ale poukázal na to, že bych měl mít od všech s nahráváním souhlas. Nahrávání na zastupitelstvu je velmi podrobně popsáno a vysvětleno zde nebo zde.

Dnes bych chtěl zveřejnit přepis, který se týkal závažného téma: politikaření, korupční prostředí, ovlivňování. Snažil jsem se o to, aby nebyl přepis vytržen z kontextu, pokud bude mít někdo pocit, že jsem nezveřejnil vše podstatné, nebráním se v pořízení dalšího přepisu. Můj názor by mohl někoho ovlivnit, ponechám na čtenářích, aby si na věc udělali vlastní názor.


 

K návrhu Milana Pospěcha do rady obce

Jan Dvořák: Já se jen hlásím o slovo. Já chci tady jasně říct, že pan Pospěch není nominován sociální demokracii, ale je nominován Občanskou demokratickou stranou. Pokud si někdo koupil pana Pospěcha za čtvrt miliónů odměny radního za čtyři roky funkčního období, tak je to problém konání a pochybení tohoto člověka a naše strana se s tím určitě dokáže vypořádat, tak jak se dokázala vypořádat i s jinými věcmi.

Po vypublikování této zprávy jsme byli upozorněni, že bylo vysloveno “za čtyři roky funkčního období” nikoliv “za čtyři funkční období“. V nahrávce je slyšet za slovem čtyři – lupnutí (šum). Je nutné ale na tuto skutečnost upozornit, protože nevylučujeme, že mohlo být vysloveno již zmíněné. Dále pak starosta navrhnul, aby se věc řešila v bodě “různé”, ale slovo bylo ponecháno Janu Dvořákovi a poté bylo hlasováno o návrhu Milana Pospěcha do rady obce.

Výše uvedený text byl nakonec opraven na základě poslechu jiné nahrávky, kterou pořídil jiný občan. Daná část nahrávky nám byla zaslána na adresu redakce. Děkujeme všem spolupracujícím za korekturu.

Bod různé

Milan Orkáč: Jsem rád, že tady je pan Dvořák, protože důvodů, já bych nerad seděl v zastupitelstvu s korupčníky. Padlo zde doslovně řečeno přímá částka, kdo ovlivňoval, co ovlivňoval. To znamená bylo tady řečeno, že pan Pospěch za nějakých tolik a tolik peněz, doufám, že se to objeví v zápise. Takže ho vyzývám, aby buďto podal trestní oznámení on, nebo ho podám já a to do 14ti dnů. Řekl přesnou částku, 250 tisíc korun, takže podle mě to je ovlivňování.

Rostislav Naď (předal slovo): Slovo má pan Dvořák.

Jan Dvořák: Pokud to nevezmete zpátky, tak ho podám já. Já jsem řekl čtvrt miliónu odměny radního za čtyři roky.

Milan Orkáč: To je ale korupční prostředí, protože jste řekl, že ho strana nenominovala a že za to dostal, za to že to vzal dostal, v podstatě to z toho vyplynulo.


Autor: Radomír Orkáč

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]