Přepis usnesení z jednání zastupitelstva

Níže zveřejňuji přepis usnesení ustavujícího jednání zastupitelstva ze zvukové nahrávky. Nejde o oficiální a ověřený dokument.

Souhrnné usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva městského obvodu Hrabová dne 5.11.2014.
1/1. Zastupitelstvo MO Hrabová bere na vědomí: Složení slibu všech členů v zastupitelstva MO Hrabová podle §69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
1/2 Zastupitelstvo MO Hrabová schvaluje program jednání prvního ustavujícího zasedání zastupitelstva MO Hrabová, konaného dne 5.11.2014.
1/3 Zastupitelstvo MO Hrabová určuje za oveřovatele zápisu z prvního ustavujícího zasedání zastupitelstva MO Hrabová pány Rundta a Pospěcha.
1/4 Zastupitelstvo MO Hrabová schvaluje:
A jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva MO Hrabová pro volební období 2014-2018.
B volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva MO Hrabová pro volební období 2014-2018.
1/5 Zastupitelstvo MO Hrabová volí členy volební komise pro volby – starosty, místostarosty a další členy rady MO Hrabová – předseda paní Strnišťová, členové pan Novák a paní Kopitzová.
1/6 Zastupitelstvo MO Hrabová volí členy návrhové komise – předseda pan Orkáč, členové pan Chlupatý a pan Lyčka.
1/7 Zastupitelstvo MO Hrabová stanovuje počet členů rady MO Hrabová pět ve složení:
– starosta MO Hrabová,
– místostarosta MO Hrabová,
– členové rady MO Hrabová.
1/8 Zastupitelstvo MO Hrabová schvaluje dlouhodobé uvolnění starosty MO Hrabová pro výkon funkce v souladu s §84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 5.11.2014.
1/9 Zastupitelstvo MO Hrabová zvolilo podle  §84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:
A) starostu MO Hrabová: Mgr. Rostislav Naď
B) místostarostu MO Hrabová: Igor Trávníček
C) další členy rady MO Hrabová: Petr Balušek, Milan Pospěch a Libor Lyčka
1/10 Zastupitelstvo MO Hrabová zřizuje podle  §84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů pro volební období 2014-2018:
A) Výbor finanční zastupitelstva MO Hrabová
B) Výbor kontrolní zastupitelstva MO Hrabová
v počtu tří členů a volí:
A)
Předsedu výboru finančního: Ing. Bohumil Rundt
Členy výboru finančního: Ing. Květoslava Hrabovská, Vladislava Kopitzová
B)
Předsedu výboru kontrolního: Ing. Bedřich Chlupatý
Členy výboru kontrolního: Mgr. Jan Šumbera, JUDr. Jan Skopal
1/11 Zastupitelstvo MO Hrabová ukládá radě MO Hrabová předkládat zastupitelstvu MO Hrabová zprávy o plnění rozpočtu pro volební období 2014-2018. Zodpovídá rada MO Hrabová termín čtvrtletně a svěřuje radě MO Hrabová schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 10 % vlastních příjmů upraveného rozpočtu pro volební období 2014-2018 bez přijatých dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů.
1/12 Zastupitelstvo MO Hrabová rozhodlo o poskytnutí peněžitých darů členům jednotky dobrovolných hasičů Hrabová za činnost v roce 2014 dle předloženého návrhu.
Autor přepisu: Radomír Orkáč
Korektura: Markéta Orkáčová

2 Komentáře

 1. Stanislav Holis říká:

  Nezbývá než doufat, že “příště, až bude zastupitelstvo, vy už to nebudete muset přepisovat”, p. Orkáči 🙂 Ale POCHVALA !!!

  • Radomír Orkáč říká:

   Mnoho lidí se o dění obce intenzivně zajímá. Jak všichni víme, dnes je Internet prakticky v každé domácnosti a obec by měla jít s dobou a vše by mělo být dáváno na web hned, jak to půjde. Je sice potřeba dodržet postupy tak, aby vše bylo v souladu s platbou legislativou, ale ta je zvěřejňování spíše nakloněna.

   Děkuji za pochvalu.

[email protected] [email protected]