ČSSD: Stanovisko k ustavujícímu Zastupitelstvu

Stanovisko ČSSD k ustavujícímu Zastupitelstvu městského obvodu Hrabová

Ve dnech 10. – 11. 10. 2014 proběhly v Hrabové komunální volby, které skončily s tímto výsledkem: ODS získala 34% hlasů, druhá ČSSD 19% hlasů, třetí Ostravak 15% hlasů a čtvrté KDU-ČSL 14% hlasů.

Kromě toho jsou v zastupitelstvu městského obvodu zastoupeni ještě Změna pro Ostravu a KSČM. ODS se rozhodla, podle našeho názoru, při vyjednávání postupovat tak, jakoby ve volbách obsadila nadpoloviční většinu míst v zastupitelstvu. V obcích je obecným zvykem, že pozici místostarosty obsazuje jiná koaliční politická strana, než která obsazuje starostu, ale bohužel se ODS rozhodla obsadit i tuto funkci. Přestože při vyjednávání zástupci ODS hovořili o tom, že budou na tuto funkci navrhovat nestraníky, nominovala ODS na tuto funkci svého partajního předsedu. Navíc si ODS při vyjednávání přisvojila právo rozhodovat, které konkrétní osoby z jiných politických stran mají být v radě. Lze se domnívat, že to bylo proto, aby v radě nebyl nikdo, kdo by jednání rady mohl narušit jiným názorem než mají zástupci ODS. Vyjednávací tým ČSSD souhlasil s vytvořením širší koalice s KDU-ČSL i přes (pro ČSSD) nevýhodný poměr zastoupení v radě ODS:ČSSD – 3:1 (volební výsledek je 6,4:4,6 a poměr mandátů 2:1). Zástupci z řad ODS a ČSSD se na vyjednávacích schůzkách nedohodli, proto se vyjednávací tým za ČSSD rozhodl a vyslovil, že bude strana v opozici.

ODS i přes vyslovený nesouhlas ČSSD do rady navrhla p. Pospěcha, který byl závislým kandidátem za ČSSD. S politováním musíme konstatovat, že p. Pospěch členství v radě přijal a to i přes předchozí doporučení členské schůze, že v případě jen jednoho možného místa v radě obvodu nemá být toto místo obsazeno p. Pospěchem (pro toto usnesení nehlasoval z přítomných jen jediný člen – p. Pospěch sám). V minulosti vždy vládla na obvodní radnici široká koalice opírající se o 12 až 14 mandátů z patnáctičlenného zastupitelstva. Ta současná koalice má v zastupitelstvu jen 9 mandátů, tzn. o dalším vývoji obvodu bude rozhodovat daleko užší skupina lidí než v minulosti, což nikdy není dobře.

ČSSD chtěla s ohledem na existenci dvou nových politických subjektů v zastupitelstvu, aby se alespoň rozšířil počet členů výborů zastupitelstva z dosavadních tří na pět. Mohlo tak být ve výborech zapojeno více politických stran, ale ani tento návrh na ustavujícím zastupitelstvu nebyl schválen. Stejně tak nebyl schválen náš návrh na změnu charakteru redakční rady Hrabovských listů na výbor zastupitelstva, v němž by měli být zástupci jiných politických stran než byli ti dosavadní z ODS. Přejeme si a budeme usilovat o to, aby došlo také k tolik potřebné změně informační hodnoty Hrabovských listů. Chceme, aby byly Hrabovské listy a politické, ale toho je potřeba dosáhnout zastoupením pokud možno všech politických stran a hnutí v redakční radě.

Myslíme si, že jsme tu především pro občany, proto jsme mým prostřednictvím navrhli, aby na zastupitelstvu mohla opět promluvit se svým názorem i paní Tomisová k problematice vnitrobloku na starém Šídlovci. ČSSD tento původní návrh – revitalizace vnitrobloku – dříve podpořila, neboť považujeme za nezbytné řešit tristní situaci s parkováním v této lokalitě. Bohužel při rozpravě na zastupitelstvu došlo k politováníhodné události, kdy úřednice Úřadu městského obvodu Hrabová vyzvala paní Tomisovou, ať se přestěhuje do staré Hrabové a postaví si tam rodinný dům a v něm si může dělat úpravy, které se jí líbí. Pro mě osobně je takovéto chování úředníka obvodu k občanovi, jemuž by měl naopak sloužit, naprosto nepřijatelné.

I když to bude z opozičních lavic obtížnější, slibujeme občanům, že budeme v maximální dosažitelné míře hájit jejich zájmy a budeme opozicí sice tvrdou ke špatnostem, ale zároveň konstruktivní, která podpoří veškeré návrhy, které jsou pro dobro občanů Hrabové.

Za MO ČSSD předseda Jan Dvořák

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]