Kauza „Chodník“

Při povolebním vyjednávání padl z úst pana starosty jako konkrétní důvod, proč mně nechce v radě, můj požadavek na obnovení chodníku u domu Šrobárova 8. Vzhledem k tomu, že tím se z naprosto marginálního problému stala záležitost ovlivňující na 4 roky celý městský obvod, považujeme za potřebné seznámit občany s tím, oč se vlastně jedná.

Od padesátých let, kdy byly na Šídlovci postaveny chodníky, stával podél domu Šrobárova 8 chodník. Kromě umožnění vyvážení popelnic sloužil jako spojnice domů u kotelny s vybaveností na ulici Příborské (obchod, lékaři) a jako spojnice domů na ulici Příborské s rekreační zónou u Ostravice (vždy sloužil tedy jiným občanům než obyvatelům domu Šrobárova 8), a to v návaznosti na škvárou vysypaný chodníček k ulici Příborské, který časem zarostl (zůstaly jen v trávě dodnes patrné jeho obrubníky) a byl nahrazen v trávě vyšlapanou zkratkou. O jeho smyslu svědčí ostatně i to, že v roce 2001 (když už popelnice na Šídlovci byly nahrazeny kontejnery umístěnými na ulici) byl v rámci rekonstrukce Šrobárovy ulice nahrazen novým chodníkem ze zámkové dlažby.

Předseda společenství vlastníků domu Šrobárova 8 však došel k závěru, že mu vadí lidi chodící po tomto chodníku. Přestože na svůj dotaz, zda bude obvod souhlasit s likvidací tohoto chodníku, dostal dne 12. června 2013 nesouhlasnou odpověď od členů rady městského obvodu, 6. listopadu 2013 nechal část tohoto chodníku rozebrat a chodník byl přerušen dřevěným zátarasem a v jeho místě vysazeny keře. Když lidé začali chodník obcházet, byl umístěn zátaras i na tuto obcházkovou trasu.

chodnik1

Přestože jsem na zcizení chodníku upozornil již na nejbližším jednání Rady městského obvodu, jejímž jsem byl tehdy členem, byl přístup Úřadu městského obvodu Hrabová od samého počátku liknavý. Až po mých mnoha urgencích byl 20. ledna 2014 předseda společenství vlastníků zcela nedůrazně vyzván emailem vedoucí odboru stavebně-správního k doplnění chodníku „v rozsahu cca 1×1 m“, přičemž nebyla stanovena žádná lhůta ani hrozba sankcí. Ze strany starosty městského obvodu i některých dalších radních byla zřejmá nevole věc řešit, přičemž mi není známo, jakou formou byla ovlivněna změna jejich postoje. Dne 9. dubna 2014 na jednání Rady městského obvodu Hrabová dokonce prosazovali celou záležitost uzavřít a legalizovat rozebráním i zbytku chodníku. Tomu se mi podařilo zabránit poukazem na zákonné ustanovení, že obec je povinna chránit svůj majetek před poškozením a požadovat náhradu škody. Až po další mé urgenci dne 23. července 2014 předseda společenství vlastníků nechal z chybějících cca 11 m obnovit chodník ze zámkové dlažby v délce 1 m (avšak bez obrubníku), takže chodník zůstal nadále bez napojení i na okapový chodník kolem domu a dřevěná zábrana bránící průchodu byla ponechána, čímž stále není chodník průchodný. Další dostavbu chodníku předseda společenství vlastníků odmítl s absurdním tvrzením, že splnil požadavek městského obvodu obnovit chodník v délce 1 m. Na následující Radě městského obvodu Hrabová dne 20. srpna 2014 mi však bylo ze strany pana starosty a dalších radních sděleno, že již tuto záležitost v tomto volebním období nebudou řešit. S ohledem na to, že se pak pan starosta zasadil o to, abych v novém volebním období v radě nebyl, je zjevné, že obnovení chodníku nemá zájem řešit vůbec.

chodnik2

Chodník nebyl využíván příliš četně, ale měl svůj význam. Ostatně nechť si občan odpoví na následující otázky: Pokud by nebyl využíván, proč by vadil? A pokud by nebyl využíván, proč by se tam budovala zábrana, aby lidi nemohli procházet přes rozebraný úsek? A pokud by nebyl využíván, proč by byla vyšlapaná tráva před domem Šrobárova 6, kde lidé rozebraný chodník obcházejí? To, že městský obvod není za rok schopen ani ochoten dosáhnout obnovení chodníku, je nelichotivá vizitka toho, jak funguje úřad městského obvodu Hrabová pod vedením současného starosty.

Jan Dvořák, předseda MO ČSSD Ostrava – Hrabová

2 Komentáře

  1. Radomír Orkáč říká:

    Smeruje to podle me k nasledujicimu (zaznelo to v e-learningu, ktereho jsem se ucastnil – Vzdelany zastupitel):

    V případě, že zastupitel poruší úmyslně či z nedbalosti podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat majetek obce, může se dopustit trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku.

  2. Jan Dvořák říká:

    Další vývoj kauzy „Chodník“

    Následný vývoj ukázal, že chodník byl jeden z důvodů, proč si starosta sestavil obvodní radu z těch lidí, kteří v ní nakonec zasedli. Již na svém druhém zasedání dne 26. listopadu totiž rada rozhodla usnesením 2/35 o tom, že rozebrání chodníku bude legalizováno a může být rozebrána i dosud existující část chodníku. 6. prosince pak byl v obdobném spěchu chodník rozebrán. Starostu městského obvodu Hrabová jakožto předkladatele návrhu v radě zjevně netrápí, že byla znehodnocena investice městského obvodu z roku 2001. Je nesprávné, pokud si občan, který je majetný, myslí, že kdo má peníze, může si dovolit všechno a podle toho se chová, ale ještě nesprávnější je, když starosta, který je tu od toho, aby chránil zájmy všech občanů, tedy i uživatelů zrušeného chodníku, a především chránil majetek obce před znehodnocením, toto nečiní.

[email protected] [email protected]