Kulturní komise: Dopis radě

K jednání rady městského obvodu Hrabová
V Hrabové 28. 11. 2014

Vážený pane starosto a členové rady,

Na naši Kulturní komisi se obrátili občané Hrabové, kteří připravují níže uvedenou publikaci s žádostí o vyčlenění finančních prostředků ve výši 20 000 Kč v připravovaném rozpočtu obce.

Občané Hrabové zajímající se o historii Hrabové p. Milan Slíva, Martin Slepička, Mgr. Ivo Šupčík a Vladimír Slavík ve spolupráci s p. Barcuchem Antonínem , PhDr (archiv města), připravují publikaci „Hrabová 1939 – 1945“, kterou by chtěli vydat při příležitosti oslav 70 let od ukončení 2. světové války s tím, že by byla rozdána při úřadem plánované akci kladení věnců a doprovodném programu k této události.

Publikace by měla tři kapitoly:

  1. Vzpomínky pamětníků – text z obecní kroniky a z dalších archivních zdrojů (archiv města), vzpomínky ještě žijících občanů z různých částí Hrabové.
  2. Bojovníci proti nacismu – životní příběhy cca 20 občanů Hrabové, kteří zahynuli nebo byli perzekuováni. Jména a stručný, text je uveden v publikaci „Sedm století obce Hrabová. V připravované publikaci by byly uvedeny další podrobnosti o životě a osudech těchto našich spoluobčanů.
  3. Pátrání po obětech – možná se povede zjistit jména padlých jak z řad Rudé armády, tak z řad Wehrmachtu a pokus o navázaní kontaktu s ještě žijícími příbuznými.

Připravovaná publikace bude mít cca 30 stran, každá kapitola asi 10 stran.
Předpokládané vydání 100 ks této publikace s náklady na tisk 200 Kč/výtisk, by činila 20 000 Kč. Tvůrci publikace připravují veškeré podklady zdarma ve svém volném čase.

Kulturní komise, po projednání obsahu této publikace s jejími autory, podporuje její vydání
a zahrnutí této finanční částky do připravovaného rozpočtu městského obvodu pro tyto účely. Jsme toho názoru , že vydání této publikace k oslavám ukončení 2 světové války je velmi vhodné pro občany Hrabové všech generací, např. žáci naší základní školy, se dovědí něco z historie obce v této době.
Jedna z bezmála důležitých věcí pro vydání této publikace je , že ještě mezi námi žijí ti, kteří toto období prožili, neboť za několik let už vše co se bude chtít zveřejnit v různých publikacích bude jen z doslechu….

Komise kulturní
Kopitzová Vladislava

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]