Zasedání Zastupitelstva MO Hrabová – 17.12.

POZVÁNÍ na 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, které se koná dne 17.12. 2014 v 17.00 hodin v budově Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 17414, Ostrava-Hrabová

Program zasedání:
1.) Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy — městského obvodu Hrabová na rok 2015
2.) Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová za I.-III. čtvrtletí roku 2014
3.) Úprava rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová k 31.12. 2014
4.) Rozpočtový výhled statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová na léta 2016 — 2018
5.) Výkup pozemků parc.č. 969 a 2588/8 podél ul. Paskovská v k.ů. Hrabová
6.) Stanovisko ke stavbě „Přeložka vodovodního řadu ul. Bažanova, Hrabová”
7.) Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva městského obvodu Hrabová
8.) Informace o činnosti Rady městského obvodu Hrabová mezi 1.-2. zasedáním Zastupitelstva městského obvodu Hrabová
9.) Různé

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]