Mezilidská solidarita

Nynější způsob politického uspořádání, který jsme si po neblahých zkušenostech s tzv. reálným socializmem svobodně a dobrovolně zvolili, je nesporným přínosem pro většinu z nás. A to nejen v současnosti, ale i v budoucích obdobích, která nemusí být snadná.


Ale jsou i problémy. Především se již začínají zřetelně projevovat rozdíly mezi těmi úspěšnými a těmi, kterým se z různých důvodů příliš nedaří. Ale nežijeme v 19. století a naše společnost má dostatek prostředků a možností, aby pomohla těm, kteří si z různých důvodů nemohou pomoci sami.

Je zde především státní sociální systém a rovněž stále se zdokonalující síť charitativních organizací. Ty působí v oblastech, kde stát z různých důvodů není příliš úspěšný. Na rozdíl od státu jsou dobře informovány o místních poměrech a mohou zasahovat rychle a účinně.
Patří mezi ně i Charita Česká republika a v rámci ní Charity v mnoha českých městech, které zajišťují sociální a zdravotní služby, humanitární pomoc i zahraniční projekty.

Každoročně organizována Tříkrálová sbírka navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna) a má charakter celonárodní sbírky.

Z finančních prostředků, vybraných v r. 2015, mají být v Ostravě podpořeny tyto projekty:

  1. Podpora lidí v závěrečném stadiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa
  2. Podpora seniorů v pečovatelské službě Matky Terezy
  3. Podpora lidí bez domova – zřízení pohotovostní služby v charitním azylovém domě a noclehárně sv. Františka
  4. Pořízení vybavení startovacích bytů pro lidi bez domova v charitativním středisku sv. Lucie
  5. Podpora matek s dětmi v tísni v azylovém domě sv. Zdislavy
  6. Podpora seniorů a lidí bez domova – nákup materiálu pro aktivizační terapie
  7. Přímá podpora humanitární pomoc lidem v nouzi
  8. Dofinancování rekonstrukce prostor pro sociální rehabilitaci lidí ohrožených sociálním vyloučením v charitním středisku sv. Lucie-startovací byty
  9. Rozvoj chráněných dílen Charity sv. Alexandra
  10. Podpora chráněného bydlení Charity sv. Alexandra

Akce „Tříkrálová sbírka“ je prospěšná i tím, že pomáhá udržovat starou lidovou tradici – koledování Tří králů. Je to součást naší kultury a pomocí dětských koledníků je tímto nadále oživována i v dnešní moderní době. Pomineme –li humanitární a solidární aspeky sbírky, je i to důvod ke věnování přiměřeného finančního daru.

Prosíme tímto čtenáře Hrabovských novin a Hrabova.info, aby i oni Tříkrálovou sbírku podpořili. Berte to třeba i jako dobrovolný příspěvek za služby, které Vám naše internetové noviny celoročně poskytují.

Společná propagace: Hrabovské noviny a Hrabová.Info
Autor: Vladimír Slavík

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]