Zápis č. 2 z jednání Kulturní komise

Zápis č. 2
z jednání Kulturní komise
konané dne 9.prosince 2014 v Hrabové

 

Přítomni:
p. Kopitzová, p. Houžvička, p. Orkáč, p. Žizka, p. Jochec

Návrh programu:
1. FOTO soutěž – příprava
2. Klub přátel Hrabové – podpora
3. Beseda s občany – příprava
4. Různé

Ad 1)
Na stránkách Hrabova.info umístí p. Orkáč elektronický formulář pro zadávání jednotlivých fotografií do připravované FOTO soutěže. Fotografii může zaslat kdokoliv, hlavním tématem by měla být fotografie pořízená na území městského obvodu Hrabová. Nejlepší fotografie bude vyhlášena každý měsíc a odměněna. Na konci roku bude ještě vyhlášena fotografie roku, autor bude rovněž odměněn.
Článek – upoutávku k této soutěži již p. Orkáč připravil, bude zveřejněna v lednových Hrabovských listech. Informace o FOTO soutěži bude prezentována rovněž prostřednictvím místního rozhlasu, p. Kopitzová zjistí na ÚMOb Hrabová podmínky pro vyhlášení informací místním rozhlasem.
Vzhledem k tomu, že do FOTO soutěže se občané zapojí pravděpodobně v průběhu ledna, první fotografie dodají členové Kulturní komise bez nároků na odměnu pro fotografii měsíce.

Ad 2)
Kulturní komise bude podporovat tzv. „Klub přátel Hrabové“ jehož první schůzka proběhne v polovině ledna, této schůzky se zúčastní rovněž členové Kulturní komise.

Ad 3)
Besedu s občany, která je plánovaná na 02-03/2014 bude Kulturní komise připravovat ve spolupráci s „Klubem přátel Hrabové“ a tvůrci publikace „Hrabová 1939 – 1945“

Ad 4)
Různé
p. Houžvička zajistí podklady k plánované akci „Kinematograf bratří Čadíků“
p. Jochec zjistí za jakých podmínek je provozována letní restaurace na „Sokolském hřišti“

Další schůzka Kulturní komise bude 13.1.2015
V 17.00 hod na místě obvyklém

Zapsala: p. Kopitzová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]