Zastupitelstvo 17.12.2014 mýma očima

17.12.2014 proběhlo v budově obecního úřadu řádné jednání obecního zastupitelstva, které bylo, stejně jako všechna jednání zastupitelstva, přístupné veřejnosti. Zúčastnil jsem se ho.Na začátku musím zdůraznit, že následující řádky jsou subjektivním pohledem mé osoby a nesnaží se o objektivizování a hodnocení působení zastupitelů mimo toto jednání. Jedná se pouze o zprostředkování tohoto jednání, tak jak jsem ho zaznamenal já a jaké ve mne zanechalo dojmy.

Vzhledem k tomu, že vstup na jednání zastupitelstva je zdarma a včera se dokonce jednalo o dvojprogram, jelikož jednání trvalo celkem čtyři a půl hodiny, beru svou účast jako obohacující a v žádném případě ji nelituji.

Hlasování bylo často konspirační a veřejnost neměla šanci odtušit jak který zastupitel hlasuje. Hlasovalo se totiž většinou způsobem, kdy byl sice rozebrán bod programu, ale hlasování proběhlo ve stylu: k řešení se nabízí varianty A,B,C, jejich znění máte v podkladech které jste obdrželi,  kdo je pro A … Přihlížející veřejnost ale netušila a neměla šanci zjistit, co se pod těmi písmeny skrývá za varianta a jak se tedy který zastupitel vyjádřil. Myslím, že bližší seznámení s obsahem hlasování by nebylo na škodu a je velmi žádoucí.

Taktéž zastupitelé jsou zajímavý vzorek občanů naší obce. Při prvém zastupitelstvu jsem bral, že někteří tam byli poprvé a jejich jednání bral s nadhledem. Dnes se u jejich vystupování pozastavím. Zastupitelstvo můžeme rozdělit do několika skupinek. Na zastupitele, kteří k jednání aktivně přistupují, dávají podněty. Druhá skupina jsou ti, kteří se sice sem tam ozvou, ale jejich narušení statusu mlčení bývá povětšinou nepřínosné a mimo téma. Třetí skupinou jsou ti, kteří jsou vytržení z letargie pouze při hlasování, jinak o nich celou dobu nevíme. Čtvrtou skupinu bych nazval mimoňové, kteří se sice hlasitě projevovali, ale ne zrovna k tématu a ne právě nejvhodnějším způsobem.

Zkusím trochu zastupitele rozmístit do jednotlivých skupin.

První skupinu jasně vede starosta Rostislav Naď (ODS) a to nejen z titulu předsedajícího jednání. Jeho vystupování bylo profesionální, nenechal se vyprovokovat a poctivě dával prostor nejen všem zúčastněným zastupitelům, ale také přihlížející veřejnosti. Jeho argumentace měly hlavu a patu a vytknout by se mu dalo opravdu minimum.

Pro mne nejpříjemnějším překvapením byl pan Vladimír Petana (ČSSD), jeho příspěvky byly umně podpořeny argumenty a vyzařovaly z nich smysl pro povinnost a to, že své zastupitelování bere opravdu vážně. Na ustavujícím zastupitelstvu byl omluven, takže toto bylo mé prvé setkání s ním.

Nejaktivnějším zastupitelem byl pan Jan Dvořák (ČSSD) který se peletonu zastupitelů vzdálil počtem příspěvků, apelací a reakcí hned z počátku. Po většinu průběhu jednání, když zrovna nehovořil, byl ve stavu “hlášení o slovo”. Z vystupování již téměř nebyla cítit ublíženost, která vévodila jeho vystupování na ustavujícím zastupitelstvu i když chvílemi se i tato hlásila o slovo. Jeho vystupování mělo zejména pro přihlížející občany vysokou informační hodnotu.

Kladně lze hodnotit také vystupování Jana Šumbery (Ostravak), snažil se aktivně zapojovat do diskuze a prezentovat svůj názor. Argumentačně trošku za třemi předchozími pokulhával. Na začínajícího zastupitele však více než dobré. Musíme mít totiž na paměti, že předchozí tři jsou zkušení zastupitelští harcovníci a není to jejich první funkční období.

Další která si zaslouží ocenění je paní Vladislava Kopitzová (Změna), byla sice podstatně méně aktivnější než při ustavujícím zastupitelstvu, ale pokud měla k právě probíranému co říci, tak se vždy jasně a přímě vyjádřila. Potěšilo i to, že v hledišti byl přítomen předseda její strany, hrabovské Změny, který aktivně projevuje zájem o dění v naší obci.

Zlatým středem na rozhraní aktivity a neaktivity byl pan Bohumil Rundt.

Do druhé skupiny bych zařadil Igora Trávníčka (ODS). Tento se sice chvílemi projevoval aktivně, ale téměř výhradně ve směru ke starostovi, kdy by se jeho aktivita dala nazvat týmovou poradou, často vedena na nonverbální úrovni.

Dále zde řadím Alici Strnišťovou (ODS) s jejím jediným výronem týkajícím se Hrabovský listů, radního Milana Pospěcha (kandidoval za ČSSD, ze strany vyloučen) s jeho obohacujícím příspěvkem, že smrad nelze změřit a Bedřicha Chlupatého (KDU-ČSL), který pouze vysvětloval, proč v jednom hlasování hlasoval jak hlasoval.

Třetí skupinu mlčících zastupitelů, kteří buď mají ve všem jasno, nebo naopak nemají jasno v ničem a na jednání se kromě hlasování nijak neprojevovali tvoří Květoslava Hrabovská (Ostravak), Petr Novák (ODS) a Petr Balušek (KDU-ČSL) u kterého mne toto osobně mrzí nejvíce. KDU-ČSL je pro mne v současné době v naší obci nečitelnou stranou, neexistence programu na komunální úrovni a pasivita při jednáních čitelnost v žádném případě nezvyšuje. Je zapotřebí zapracovat na sebeprezentaci.

Libor Lyčka (ODS) se sice  tohoto jednání neúčastnil, ale dle vystupování na ustavujícím zasedání je u mne prozatím v této třetí škatulce.

A je zde poslední skupina, kterou jsem si pro sebe nazval mimoňové. Jako každá školní třída má svého třídního šaška, musí mít asi i zastupitelstvo něco obdobného. Zákony vesmíru jsou neúprosné a jeho rovnováhu prostě nelze narušit. Včera si zařazení do této skupiny vysloužil Milan Orkáč (KSČM). Jeho největší zásluhou je dožadování se přestávek po dvou hodinách jednání, které u druhého jednání vypiplal k dokonalosti, kdy se přestávky po dvou hodinách začal dožadovat již po hodině a dvaceti pěti minutách. Asi nějaké rychlejší hodinky. Z jeho jednání jsem cítil opovržení a odsudek některých zastupitelů a zejména nesouhlas s udělením hlasu přihlížející paní Tomisové a jeho teatrální odcházení z místnosti a nakvašená gestikulace směrem ke starostovi. Bylo by dobré, kdyby si pan zastupitel uvědomil, že udělení hlasu paní Tomisové zastupitelstvo odsouhlasilo a měl by toto respektovat. Jeho chování mne pobuřovalo mnohem více než to, že jsem již po několikráte slyšel stejná fakta z úst paní Tomisové a její kauza se točí v bludném kruhu stejných argumentací. Holt zde pan zastupitel drží linii své strany, která byla vždy mistrem jednoduchých řešení, jenom ten jednotlivec jim jaksi neštymuje do karet a hatí jejich plány.

Zastupitelstvo bylo příjemným zpestřením pošmourného středečního podvečera a příště se určitě vypravím zas. Pokud Vaše dojmy ze zastupitelstva byly jiné, nešetřete si je, svěřte se s nimi v komentáři pod článkem a korigujte můj subjektivní pohled.

Na závěr chci ještě podotknout. Tento můj článek nikterak nehodnotí zastupitele jako takové, jejich práci mimo toto jednání, činnost v komisích a veřejné sféře. Pouze zprostředkovává dojem z návštěvy jednoho konkrétního jednání zastupitelstva, který zanechali v jednom konkrétním občanovi naší obce. Stejně jako herci nemusí sednou jedno představení, je docela možné, že nás některý zastupitel na dalších jednáních příjemně překvapí a předvede zastupitelský výkon hodný ocenění.

I proto: zastupitelé snažte se, občané vás sledují …

Pokud jste nyní zjistili, že se v článku nedočtete, co přesně zastupitelstvo projednávalo a s jakým výsledkem, neděste se, Radomír Orkáč o tomto připravuje další článek. Dojmy šly sepsat rychleji než fakta.

8 Komentáře

 1. djokovic říká:

  Jmenuji se Petr Novák,přezdívku,kterou používám,mám od svých kolegů fotbalistů Hrabové,to pro to,abyste věděli,kdo jsem.
  V zastupitelstvu jsem od letošních voleb a doufám,že se hned na úvod ode mne nečekají zázraky.Jsem rád,že patřím do třetí skupiny,jelikož k čemu se má člověk vyjádřit,když většina probíraných bodů patří vedení obce minulého volebního období a více jak hodinová akce “kachlička” mi téměř nic neříká.Škatulkování je samo o sobě dle mého názoru velmi nešťastné,ale od p.Slívy JR.,zdařilého politologika, bych čekal hlubší posouzení situace,vždyť se neznáme a už mám škatulku.Nemám na úvod svého zastupitelství dobrý pocit,jelikož jsem si myslel,že lidé zvolení občany Hrabové chtějí pracovat pro obec a ne vést žabomyší války se slovíčky a svým zviditelněním.Je mnoho věcí,jak vylepšit život v Hrabové a kdo se příjde podívat na příští zastupitelstvo,na vlastní oči uvidí,jak to kdo myslí upřímně.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Děkuji za reakci. Tato znamená, že to se svým zastupitelováním myslíte vážně a to je to nejlepší, co si můžeme přát.

   Na začátku i konci článku zdůrazňuji, že se jedná o subjektivní pohled na toto jedno konkrétní jednání a na tomto jste se bohužel opravdu nijak neprojevil.

   Jinak co se týče akce “kachlička”, i zde vyšel na toto téma obsažný článek před měsícem http://www.hrabova.info/2014/11/24/kauza-chodnik/ , takže ač laik nezastupitel, byl jsem vcelku v obraze.
   Doba věnovaná této “kauze” byla adekvátní, protože nejde o těch pár dlaždic, ale o to, že představitelstvo naší obce vytváří nebezpečný precedent. Dává jasně najevo, že lze bez uzardění likvidovat obecní majetek a to i přesto, že je s tímto vyjádřen obcí jasný nesouhlas. A jako by toto nebylo málo, lze později dodatečně tento souhlas získat. Toto zavání anarchií a obec v žádném případě tento souhlas vydávat neměla, protože si ze své autority dělá korouhvičku. Jako jediný toto dostatečně pochopil pouze pan zastupitel Petana.
   To, že se s Vámi blíže neznám, beru jako jako přínos a kapku objektivity do mého subjektivního pohledu.
   Každopádně nejen Vám, ale i všem zastupitelům držím palce, abychom se my občané, mohli po skončení volebního období na činnost jednoho každého zastupitele podívat s uznáním a dát mu případně svůj hlas i do budoucna. Prospěje to nám všem.
   Co se týče zviditelňování. Ač s tím nesouhlasíte, je bohužel zapotřebí. Svou práci nelze pouze odvést, je zapotřebí ji i prodat. Voličstvo potřebuje o činnosti či nečinnosti svých zástupců pro blaho obce vědět a potřebuje znát jejich názory a postoje. A prezentovat je na zasedání zastupitelstva není zase až tak špatný nápad.
   Jinak rozpory, disputace a žabomyší války lze v takovém orgánu jako představitelstvo předpokládat. V optimálním případě se jedná o setkání názorů mnoha osobností, několika politických světonázorů, v řešených problémech pohledů odborných i laických. A do toho všeho se ještě pletou peníze, jelikož rozpočty bývají faktorem nejvíce omezujícím. Z tohoto je potřeba uplácat kompromisní řešení, které je nejlepší ne pro zastupitelstvo, ale pro obec jako takovou. Očekávat zastupitelstvo jako besídku kolegiality a porozumění je pošetilé. A takový spolek přitakávačů by nebyl ani v zájmu občanů.
   Poslední věta ve Vašem příspěvku mne vcelku navnadila, že se na příštím zastupitelstvů budou dít velké věci.

 2. milan_orki říká:

  Chtěl bych se vyjádřit jako zastupitel – šašek z jednání zastupitelstva konaného dne 17.12.2014. Musím říci, že se mi účast občanů velice líbí. Avšak je třeba zdůraznit, že zastupitelstvo není diskuzním fórem, ale vrcholným orgánem obce a mělo by mít určitou úroveň. Jeho jednání se řídí jednacím řádem, a proto se vyjádřím nejprve k přestávce(přestávkám): jednací řád ve svém Článku 7 ”
  Průběh jednání zastupitelstva městského obvodu” bod 19 říká “Nejpozději po dvou hodinách souvislého jednání zastupitelstva městského obvodu je starosta (předsedající) povinen jednání přerušit a vyhlásit přestávku trvající alespoň 10 minut.” Mělo tedy podle Vás zastupitelstvo právo hlasovat o tom zda přestávka bude či nebude? Měla být vyhlášena ještě jedna přestávka starostou, když sám píšete ..” jelikož jednání trvalo celkem čtyři a půl hodiny”, nebo ne? K paní Tomisové – ano, samozřejmě dostala právo se vyjádřit, což plně ctím. Ale slovo bylo uděleno s vyjádřením, ať sdělí nové argumenty. Ovšem Vy ve svém vyjádření sám sdělujete: ..”Jeho chování mne pobuřovalo mnohem více než to, že jsem již po několikráte slyšel stejná fakta z úst paní Tomisové a její kauza se točí v bludném kruhu stejných argumentací.” A zde mé rozčílení, pohled na starostu a odchod z místnosti. Podle mého názoru mělo být paní Tomisové odebráno slovo. A u tohoto bodu se ještě zmíním o vysoce zbabělém jednání zastupitele ČSSD pana Dvořáka. Nejprve napadl pana starostu s vyjádřením, že se mu akce parkoviště nevyvedla, dokonce vypadalo, jak se občanů nekompromisně zastává. Ale skutečnost je naprosto jiná – je potřeba jen se jej zeptat, jak hlasoval jako místostarosta v radě. Rovněž vytýkání starostovi, že mohl svolat mimořádné jednání k předmětnému dopisu paní Tomisové, je jen útokem nesmiřeného pana Dvořáka. Co tedy mohl a měl udělat pan Dvořák po oslovení paní Tomisovou? Stačilo použít opět jednacího řádu a to článku 3 Svolání zastupitelstva městského obvodu –
  “Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva městského obvodu nebo primátor města Ostravy, je starosta povinen svolat mimořádné zasedání zastupitelstva městského obvodu nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena ÚMOb.” A na to ČSSD stačila v minulém volebním období dokonce bez asistence jiných zastupitelů. Zda by to nějak změnilo rozhodnutí o výstavbě parkoviště ovšem nelze předvídat. Ovšem pan Dvořák z toho vyšel jako člověk, který bojoval proti parkovišti, nicméně nezdůraznil svoji roli při jeho schvalování. Rovněž se musím vyslovit k trestnímu oznámení pana Dvořáka na neznámého pachatele ve věci zcizení chodníku – to se přece podává ihned po zjištění skutku, ale nikoliv v období, kdy jsem se nedostal do rady obce. A opět aktivní pan Dvořák, opravdu nejvíce diskutující, přednáší usnesení komise výstavby, dopravy a ekologie jako svůj výtvor. Kolik konkrétních návrhů bylo přímo od pana Dvořáka? To je možné si zjistit u kolegů z této komise. Ovšem zpráva této komise neměla co dělat na zastupitelstva obce a panu Dvořákovi měl starosta odebrat slovo… Jako mimoň se vyjádřím i k vysoce “fundovaným reakcím” pana Petany. Přiznání se k ubohému psaní nadřízeným orgánům svědčí o úrovni zastupitele sama. Pokud nedostal odpověď do 30 dnů, pak stačilo dodržet jednací řád a to jeho článek 10 Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva městského obvodu, bod 3 “Souhrnnou zprávu o vyřízení všech dotazů, připomínek a podnětů předkládá rada městského obvodu zastupitelstvu městského obvodu na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vysloví v této souvislosti nespokojenost s vyřízením dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo městského obvodu.” Rovněž mohl nechat svolat mimořádné zastupitelstvo podpořené jen členy ČSSD a o problému mohlo zastupitelstvo rozhodnout zcela jasně, pokud se rada obce nebyla schopna rozhodnout sama. Dodávám, že místostarostou byl pan Dvořák a ČSSD byla v koalici s ODS. Stížnost přichází az v období, kdy je ČSSD v opozici. Podle mého názoru se jednání zastupitelstva dalo stihnout při konstruktivním jednání za poloviční dobu. Já jsem zaregistroval jen boj pana Dvořáka a vysvětlování starosty a to k tématům, které na tomto zastupitelstvu nebyly v programu. Osobně si občanů vážím a snažím se naplňovat jejich přání a potřeby a jejich zájem o dění v obci vítám. Ovšem musím připomenout, že Hrabová není jen Šídlovec a jeho problémy, ale že má řadu občanů v rodinných domcích s jejich denními starostmi a potřebami. A tito lidé zatím na zastupitelstvo cestu nenašli.

 3. carmen říká:

  Nenašli, protože Šídlovec je teď nejpalčivější problém.

  Vnitroblok je soustavně devastován a v současnosti ho obhospodařuje firma, kterou bych vyloučila z veřejných zakázek a budu pozorně sledovat, jak to dopadne se smluvní pokutou.

  Žádáte nové informace? OK.

  Tato firma má zakázáno používat teď, v čase vánočním těžkou techniku. Dnes, v čase pracovního volna, nás vzbudila o 1/2 8 velkým bagrem apod. Mám to, jako obvykle na fotkách i videu, dokumentuji stavební morálku této podivné, protěžované firmy od začátku stavebních prací..

  Dělám je od začátku stavebních prací, které se konají převážne ve dnech pracovního volna a klidu a o státních svátcích, přes týden tu dělníky neuvidíte, jsou asi staženi na důležitější práci, holt např. takové semafory opravdu nepočkají, my z vnitrobloku, na které úřad zvysoka kašle, samozřejmě nekašle na tajemníka (jehož arogance k obyčejným občanům by se dala krájet), který zde také bydlí, protože parkoviště ve vnitrobloku je jeho dítě a on ho zde, mimo jiných podobných exotů, chtěl a byl toho halasný zastánce.

  Máváte tady jednacím řádem, trestními oznámeními, kritizujete okolí a… apod., nechtěl by jste se pro jednou chovat konstruktivně?

  Jste zastupitel a prý velmi chytrý, zkušený člověk. Tak sejděte z piedestalu, přijďte mezi nás a poraďte nám.

  Třeba právě s trestním oznámením, s peticí a s různými žádostmi na úřad.

  Protože pokud to neuděláte, šašek z jednání zastupitelstva Vám asi zůstane….

  … a byla by to škoda, při vaší odbornosti a zkušenostech.

  A abych nezapoměla…. až se bude rozhodovat o prodloužené Mostní, bude to daleko divočejší a stopro přijdou právě lidé z vesnice.

  Pane Milane Orkáči, více pochopení a méně kritiky.

  Dle občanů prý máte na to, v Hrabové něco změnit k lepšímu a to je velká deviza, tak nezklamejte jejich důvěru.

 4. Vladimír Slavík říká:

  Zcela souhlasím s panem Milanem Orkáčem v tom, že jednání zastupitelstva se musí řídit jednacím řádem, a to včetně ustanovení, platných pro diskutující z řad občanské veřejnosti. Jen tak lze zaručit, že budou projednány všechny záležitosti ze všech částí obvodu a že se dostane na všechny diskutující.
  Když je v jednacím řádu uvedeno, že starosta je povinen po dvou hodinách vyhlásit přestávku, tak není o čem diskutovat.
  Rovněž dávám p. Orkáčovi za pravdu v tom, že pan Dvořák jako člen minulé rady měl možnost při svém nesouhlasu s usnesením rady předložit své stanovisko k projednání na řádném zasedání zastupitelstva nebo přesvědčit 5 zastupitelů o nutnosti svolání mimořádného zasedání zastupitelstva.To vše umožňuje jednací řád. Dnes tyto záležitosti předkládat zastupitelstvu je ztráta času.
  Také informace p.Dvořáka o činnosti stavební komise, jakkoliv zajímavá,nepatří na jednání zastupitelstva. Pak na př. nezbývá čas pro předsedy finančního a kontrolního výboru, kteří by naopak měli mít potřebu seznámit podrobně zastupitelstvo s činnosti těchto výborů.
  Osobně jsem očekával větší diskusi zastupitelů o rozpočtu a důslednější stanoviska zastupitelů ve věci rekonstrukce Hrabovských listů včetně zřízení pracovní komise, která by měla připravit návrhy na řešení.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Dožadování první přestávky bylo v pořádku. Bohužel druhé přestávky se pan zastupitel dožadoval se značně velkým předstihem. Místnost také teatrálně opouštěl i mimo tyto přestávky bez jakéhokoliv slůvka vysvětlení či omluvy předsedajícímu jednání.
   Taktéž jsem přesvědčen, že je plné právo kteréhokoliv zastupitele přednést cokoliv s čím potřebuje seznámit ostatní zastupitele. Od toho to jednání tady je. Nebo budeme přikazovat zastupitelům co smí a nesmí říkat? Jednání zastupitelstva je základní kámen mandátu každého zastupitele a je na jeho vůli, svědomí a odpovědnosti k jeho voličům, jak bude tento svůj mandát na tomto jednání uplatňovat. Pan zastupitel Dvořák čekal se seznámením s činnosti stavební komise až na bod programu “Různé”, takže i po stránce procesní bylo vše v naprostém pořádku. Stránku legislativní vůbec nezmiňuji, protože na té se nezachvěl ani lístek.
   Taktéž je nesmysl, že by na něco nezbyl čas. Jednání nemá žádný časový rámec z pohledu ukončení a bylo ukončeno až ve chvíli, kdy nebyly žádné další podněty nejen ze strany zastupitelů, ale také přihlížející veřejnosti. Takže problém není v tom, jak naznačujete, že by finanční či kontrolní výbor chtěl cokoliv přednést, ale z časových důvodů nemohl. Problém je v tom, že předsedové těchto komisí neměli potřebu ostatní zastupitele s čímkoliv seznamovat.

 5. Jan Dvořák říká:

  Chci se vyjádřit k některým zavádějícím informacím v komentáři pana Orkáče staršího.
  Jednací řád ZMOb není dán “shůry”, ale schvaluje si ho samo zastupitelstvo. Proto také ono jej může měnit, a to i ad hoc hlasováním o tom, že přestávka stanovená jednacím řádem nebude. Stačí, aby pan Orkáč st. někdy navštívil třeba Zastupitelstvo města Ostravy, kde se o tom hlasuje z různých důvodů docela často.
  Já jsem se jen vyjadřoval k tvrzení pana starosty, že zastupitelstvo k vnitrobloku nemohlo být svoláno, protože to nebyla pravda. Zmíněné ustanovení říká jen, kdy musí být zastupitelstvo svoláno. Starosta jej však může svolávat bez iniciace zastupiteli, tzn. svolat jej mohl.
  Pan Orkáč asi neposlouchal dobře, protože jsem i na minulém zastupitelstvu řekl, že ČSSD úpravu vnitrobloku podpořila, protože to bylo jediné řešení zcela tristní situace s parkováním v této oblasti, které bylo v radě průchodné, a ČSSD slíbila voličům zlepšit parkování na Šídlovci.
  Trestní oznámení na rozebrání chodníku jsem podal v srpnu 2014, takže pokud pan Orkáč tvrdí, že to bylo poté, co jsem se nedostal do rady obvodu, tak nemluví pravdu. Podat trestní oznámení však bylo především povinností obvodu jako poškozeného a já jej podal až v situaci, kdy mi bylo řečeno, že náprava stavu nebude obvodem požadována.
  Nepřednášel jsem žádný svůj výtvor, ale jako zastupitel jsem považoval za potřebné podpořit ty návrhy komise, které jsem považoval za důležité, ať už byly původem od kteréhokoliv člena komise, což je snad pro blaho obvodu jedno.
  Stížnost jsem podal ve chvíli, kdy vznikl jednoznačný zákonný důvod, tedy bylo přijato usnesení rady legalizující rozebrání chodníku.

 6. Radomír Orkáč říká:

  Vim, ze komentar Honzy Dvoraka je smerovan na meho otce, ale vyjadrim se k jednacimu radu.

  Ja si nemyslim, ze by mohlo zastupitelstvo menit jednaci rad ad-hoc.

  Jednaci rad se muze menit pouze usnesenim a nebylo navrzeno hlasovano o usneseni, ale o docasne ad-hoc zmene, coz podle meho nazoru neni pripustne.

  Pred nebo tesne po ustavujicim jednani zastupitelstva jsem to hledal a nasel jsem nasledujici nazor, ktery se mi zda nejblize tomu co pisu:
  http://www.vzdelanyzastupitel.cz/consulting/consultingSection.aspx?topicID=8

  “Po jakou dobu je jednací řád zastupitelstva obce platný? Musí vydat
  každé nově zvolené zastupitelstvo nový jednací řád?”

  Jednací řád, vydaný usnesením zastupitelstva obce, může být měněn nebo
  rušen opět jen usnesením. Změny složení zastupitelstva nemají na jeho
  platnost žádný vliv.

  Mimochodem je to pochopitelne, protoze jednaci rad je porusovan na kazdem jednani zastupitelstva a jak jsem upozornoval starostu i tajemnika (jeste pred ustavujicim jednanim zastupitelstva), jednaci rad by mel byt aktualizovan. Vyslysen jsem nebyl – jsem pouhy obcan a tomu to urcite neprislusi pripominkovat jednaci rad nasich zastupitelu.

  Pokud by se mohl jednaci rad menit ad-hoc, stacilo by hlasovat o tom na kazdem zastupitelstvu – odsouhlasme si, ze tohle nedodrzime, abychom to nahodou neporusili, protoze to je v jednacim radu.

  Zastupitele si prevzali pouze to co jsem rekl ja – (ustavujici jednani) mate mit prestavku po dvou hodinach – od priste jiz prestavka byla. Priste se chystam rict neco jineho, uvidime, jak se bude postupovat dale. Prijde mi nestastne, nebojim se rict trapne, aby obcan poucoval zastupitele, co maji delat.

  Na jednaci rad nebylo temer 15 let sahnuto a je nejvyssi cas to napravit.

  R.O.

[email protected] [email protected]