Zasedání zastupitelstva z pohledu hnutí Ostravak

Hned zpočátku bychom rádi zmínili jedno NEJ z jednání tohoto zastupitelstva, kdy podle vyjádření „pamětníků“ probíhalo jednání rekordně dlouho a to od 17:00 hod do 21:15 hod (včetně cca 10 minutové přestávky).

Rekord padl zčásti díky věcné debatě a konstruktivním připomínkám jak zastupitelů, tak přítomných občanů, což je naprosto v pořádku. Zde bychom rádi občanům Hrabové poděkovali za jejich zájem o dění v obci. Poděkování patří rovněž úřednicím a tajemníkovi naší obce za jejich připravenost na jednání zastupitelstva a fundované odpovědi na případné dotazy. Nedílnou součástí tohoto „rekordu“ byly bohužel také až přehnané „obstrukce“ ze strany některých zastupitelů nebo „teatrální výstupy“, které zcela jistě na jednání zastupitelstva nepatří. Doufáme tedy, že příští jednání bude prosté těchto zbytečností. Pokud opět padne rekord v délce jednání, díky konstruktivní debatě, nebude to vadit nám a snad ani dalším zastupitelům.

Z jednání zastupitelstva chceme vyzdvihnout některá pozitiva. Za nejpodstatnější považujeme to, že pokud občan Hrabové, byť není zastupitelem a požádá na zastupitelstvu o slovo, tak jej dostane a je řádně vyslechnut. Třebaže jeho názory mohou být v rozporu s názory zastupitelů, je mu na jeho dotazy a připomínky řádně odpovězeno. Dále byl schválen rozpočet obce Hrabová pro rok 2015. Zastupitelstvo se rozhodlo nevyhovět návrhu na dodatek ke smlouvě právě rekonstruovaného vnitrobloku ulic Obchodní, Příborská, Šídlovecká a Viktora Huga. Projekt již od samotného počátku vzbuzuje značné emoce a jeho zhotovitel žádal zastupitelstvo o posunutí termínu o cca 6 měsíců kvůli „nepříznivým povětrnostním podmínkám“, aby se vyhnul případným sankcím, pokud nedodrží termín dokončení stavby. Doufáme, že na dobré cestě jsou i jednání k výrazně lepší prezentaci obce na internetu. Jistý posun se snad dá očekávat v debatě o budoucí podobě Hrabovských listů, i když přerod do modernější formy těchto médií asi nebude úplně bezbolestný a snadný. Z jednání zastupitelstva je zřejmé, že radnice slyší na časté stížnosti občanů ve věci „zápachu“ z průmyslové zóny a tuto situaci se snaží řešit. V tuto chvíli však ještě není znám výsledek. Zastupitelé zatím bohužel nemohou najít společnou řeč ve věci pořizování audiovizuálního záznamu z jednání zastupitelstva, protože se názory na jeho pořizování a zveřejňování různí. Dle našeho názoru by mělo být zcela přirozenou věcí, aby se občan mohl dozvědět, jak to na jednání zastupitelstva vypadá, i když se jej nemůže zúčastnit. V čem se zatím shodneme, je to, že garantem a pořizovatelem záznamu by měla být obec.

Z pohledu hnutí Ostravak je výše uvedeno to nejdůležitější z posledního jednání zastupitelstva roku 2014. Doufáme, že se řešení zmíněných problémů pohne správným směrem. Budeme rádi za Vaše podněty, připomínky i za setkání s Vámi nejen při dalším jednání zastupitelstva v roce 2015.

Za hnutí Ostravak Jan Šumbera

Jeden komentář

 1. carmen říká:

  Věcná připomínka ke stavebním pracím ve vnitrobloku:

  na zastupitelstvu dne 17.12.2014 bylo zástupcem zadavatele, řadovou úřednicí stavebního úřadu Hrabová, paní Svatavou Královou sděleno, že ve vnitrobloku nebude až do 5.1.2015 používána těžká stavební technika.
  Tato domluva byla ze strany zhotovitelské firmy porušena, mohu poskytnout filmový i fotografický záznam.

  Stavební morálku zhotovitelské stavební firmy již od prvopočátku stavebních prací průběžně monitoruji a považuji za neuvěřitelnou troufalost této firmy žádat o odklad.

  Bylo by dobré, pane zastupiteli Šumbero ze Šídlovce,
  aby jste informoval,

  např. prostřednictvím stránek hrabova.info,

  protože novou podobu Hrabovských listů vidím celkem v nedohlednu, stejně jako REVITALIZACI ANTUKOVÉHO HŘIŠTĚ, které máte za domem,

  jak se v této kauze pokračuje.

  Jste členem bytové komise MÚ Hrabová a měl by jste mít na této záležitosti, pokud opravdu chcete zastupovat zájmy občanů nájemních bytů, osobní zájem, protože se nám, občanům bytových jednotek, tvořících vnitroblok na dlouhou dobu velice snížil komfort bydlení.

  Hlavně hluk, zvýšená prašnost apod., nebudu dále rozebírat.

  Vývoj sankcí za nedodržení termínu ukončení stavby, vč. parkových úprav (20 000 Kč za každý započatý den), budeme bedlivě sledovat, protože stačilo velmi málo a zastupitelstvo by na svém jednání dne 17.12.2014 schválilo zhotovitelské firmě zcela zbytečný odklad bez sankcí, které jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

  A to by vytvářelo velmi nebezpečný precedens pro další firmy, zajímající se o veřejné zakázky v našem obvodu,

  že pokud svému závazku, uvedenému ve smlouvě nedostojí, jsou prakticky nepostižitelní, protože MÚ Hrabová nedokáže obhojovat svá práva zadavatele.

[email protected] [email protected]