Bytová a sociální komise: 1. zápis z jednání

Zápis z jednání bytové a sociální komise ze dne 3.12.2014

Přítomni: Marie Kašíková, Radmila Lysáková – Balušková, Václav Jurečka, Milan Orkáč, Pavel Žižka.
Omluveni: Jan Šumbera, Marie Kašíková
Hosté: I. Petrová, M. Grivalská

Program jednání:

Projednání žádosti v souvislosti s dlužným nájemným, případně o snížení poplatků z prodlení.

1. Příborská 25, 720 00 Ostrava – Hrabová
Bytová a sociální komise navrhuje Radě k 1.1.2015 snížit celkový dluh o 12 splátek po 1000 Kč, neboť jmenovaný/á v roce 2014 zaplatil(a) část dluhu v této výši řádnými splátkami. Způsob obecného řešení snížení dluhu bude Radě předložen samostatně (viz zápis z 15.9.2014).

Projednání náležitosti neobývaného bytu a žádost o splátkový kalendář

2. Příborská 17, 720 00 Ostrava – Hrabová
Bytová komise navrhuje Radě s panem/paní sepsat uznání dluhu k 1.1.2015 a bytová komise souhlasí se splátkovým kalendářem ve výši 300 Kč/měsíc. Takto uznaný dluh by měl nahradit soudní řízení, které by pana/paní dále zatížilo dluhem na soudních poplatcích.

Zapsal: Milan Orkáč

Podepsal: Milan Orkáč, Radmila Lysáková-Balušková, Pavel Žižka, Václav Jurečka v.r.
(z ručně zapsaného zápisu přepsal: Milan Orkáč)

Podklady pro rozhodnutí:

Ad1)

  • Žádost pana/paní,
  • Vyjádření z firmy Ing. Petr Mokroš-CITY – evidence nájemného,
  • Zápis bytové a sociální komise z 15.9.2014.

Ad2)

  • Souhrnné vyjádření – úřad Hrabová,
  • Výpověď nájmu – rada Hrabová ,
  • Dopis do domova pro seniory – rada Hrabová,
  • Plná moc k otevření a vystěhování bytu – pan/paní,
  • Informace k vystěhování a dluhu – fa Ing. Petr Mokroš CITY,
  • Odpověď na Výzvu k úhradě faktury – pan/paní,
  • Výzva k úhradě faktury před podáním žaloby – fa Ing. Petr Mokroš CITY.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]