Erb Římskokatolické farnosti Ostrava-Hrabová

V souladu s pravidly církevní heraldiky a se závazným nařízením motu proprio Pontificalia insignia papeže Pavla VI. ze dne 21. 6. 1968 byl Martinem Slepičkou v prosinci roku 2014 nově vytvořen dědičný erb Římskokatolické farnosti Ostrava- Hrabová.

Erb Římskokatolické farnosti Ostrava-Hrabová

Již od vzniku heraldiky v první polovině 12. století provázejí katolickou církev heraldická znamení, jež se těšila všeobecné úctě a jež byla hojně užívána například na zbroji rytířů, zástavách či pečetích. Církevní heraldický erb mohou v současnosti používat v listinách či při různých jiných příležitostech všichni vysvěcení duchovní všech stupňů, od jáhnů a kněží až po papeže, přičemž se vždy mění struktura erbu v závislosti na dosažené církevní hodnosti. Vlastní erby využívají od středověku také církevně-správní a jurisdikční jednotky římskokatolické církve, arcidiecéze, diecéze, opatství, řádové kapituly, děkanáty a farnosti.

Z titulu své hodnosti a funkce administrátora excurrendo Římskokatolické farnosti Ostrava-Hrabová a v souladu se závaznými pravidly církevní heraldiky může místní duchovní správce R. D. Mgr. Adrian Wykręt používat pouze erb totožný s erbem farnosti. Erb byl oficiálně církevně schválen dne 31. 12. 2014.

Heraldický popis erbu: Nad štítem černý klobouk s jedním černým střapcem na každé straně. Ve čtvrceném štítě v prvním modrém poli zlaté nožové kolo. Ve druhém červeném poli šest stříbrných kuželů (4,2). Ve třetím stříbrném poli zlatá pětilistá růže se zeleným okvětím. V čtvrtém modrém poli polcený heroldský kříž, vpravo červeno-stříbrně šachovaný, vlevo zlatý.

K výkladu a významu symbolů umístěných v erbu hrabovské farnosti: Černý klobouk s jedním černým střapcem je základním atributem kněžského stavu. V prvním modrém poli zastupuje hrabovskou farnost zlaté nožové kolo, které symbolizuje osobní atribut patronky kostela, který je zasvěcen sv. Kateřině Alexandrijské. Zlaté nožové kolo v modrém poli je také umístěno na znaku a vlajce městského obvodu Hrabová.

Druhé červené pole se šesti stříbrnými kužely (4,2) vyjadřuje příslušnost hrabovské farnosti k moravské církevní provincii, kterou zde zastupuje znak olomoucké arcidiecéze. Třetí stříbrné pole se zlatou pětilistou růží se zelenými okvětními lístky symbolizuje hrabovskou farnost jako součást ostravského děkanátu, zlatá růže odvozena z erbu olomouckého biskupa Dětřicha (v úřadu 1281 – 1302), zlatá pětilistá růže se také objevuje na znaku Statutárního města Ostravy. Čtvrté modré pole s polceným vpravo červeno-stříbrně šachovaným a vlevo zlatým křížem zachycuje znak ostravsko-opavské diecéze, pod jejíž církevní pravomoc hrabovská farnost náleží.

Jeden komentář

  1. Radomír Orkáč říká:

    Na zaklade upozorneni od jednoho ctenare zasilam svuj komentar.

    Chtel bych, aby zaznelo, ze Martin Slepicka v puvodni verzi clanku sebe za autora erbu vubec neoznacil. Sve jmeno tam zapsal az po vzajemne domluve s redakci Hrabova.Info – tohle byl muj vymysl. Neni to tedy tak, ze by se Martin Slepicka chtel zviditelnit a zduraznovat, ze on je autorem.

    Autorem clanku je sam Martin Slepicka, nikoliv ja a timto se omlouvam za dodatecnou zmenu autorstvi. Pri publikovani clanku jsem nedopatrenim Martina za autora nenastavil.

    R.O.

[email protected] [email protected]