Articles written by: Martin Slepička

Günther von Stolberg-Stolberg, majitel hrabovského velkostatku 1880–1924

Tento článek si klade za cíl přiblížit základní životní osudy posledního majitele hrabovského velkostatku Günthera (Vintíře) hraběte von Stolberg-Stolberg.

Přehled ředitelů hrabovské školy

V přehledu jsou uvedeni všichni ředitelé a jejich ekvivalenty (správci školy, nadučitelé, řídící učitelé) působící v hrabovské základní (triviální, obecné, národní, střední, základní devítileté) škole.

Přehled hrabovských starostů

V přehledu jsou uvedeni všichni známí hrabovští starostové, respektive jejich ekvivalenty v rámci nejnižšího stupně místní samosprávy.

Přehled členů Zastupitelstva městského obvodu Hrabová v letech 1990–2017

V přehledu jsou uvedeni všichni členové Zastupitelstva městského obvodu Hrabová od vzniku statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová dne 24. listopadu 1990 do současnosti. U členů zastupitelstva je uváděna funkce a politická strana (hnutí, sdružení), za níž byli do zastupitelstva zvoleni.

Jeden z podzimních hrabovských honů

Dne 26. listopadu 2016 proběhl jeden z podzimních hrabovských honů na drobnou zvěř organizovaný místním Mysliveckým spolkem Hrabová.

Nejstarší nepřímá zmínka o hrabovském kostele z 30. září 1534

Nedávno při studiu archivního fondu Lenní dvůr Kroměříž (ZAO, pob. Ol.) k jinému tématu jsem náhodou objevil listinu z roku 1534 obsahující nejstarší nepřímou písemnou zmínku o hrabovském kostele sv. Kateřiny Alexandrijské. Protože se jedná o zprávu novou a pro některé občany určitě zajímavou, napsal jsem rád tento článek.

Regulace Ostravice a její přemostění mezi Hrabovou a Vratimovem (4/4)

V tomto příspěvku vám přinášíme závěrečný čtvrtý díl materiálu z pozůstalosti pana Antonína Adámka, který ve své autentické výpovědi ze dne 24. dubna 1959 vzpomíná na regulaci řeky Ostravice a stavbu nového mostu mezi Hrabovou a Vratimovem.

Pozvánka na vánoční koncert ZUŠ Leoše Janáčka

Dne 20. prosince 2016 od 17 hodin proběhne v sále Základní umělecké školy Leoše Janáčka v Ostravě-Vítkovicích vánoční koncert žáků ze třídy paní učitelky Jany Slepičkové. 

Regulace Ostravice a její přemostění mezi Hrabovou a Vratimovem (3/4)

V tomto příspěvku vám přinášíme třetí díl materiálu z pozůstalosti pana Antonína Adámka, který ve své autentické výpovědi ze dne 24. dubna 1959 vzpomíná na regulaci řeky Ostravice a stavbu nového mostu mezi Hrabovou a Vratimovem.

Regulace Ostravice a její přemostění mezi Hrabovou a Vratimovem (2/4)

V tomto příspěvku vám přinášíme druhý díl materiálu z pozůstalosti pana Antonína Adámka, který ve své autentické výpovědi ze dne 24. dubna 1959 vzpomíná na regulaci řeky Ostravice a stavbu nového mostu mezi Hrabovou a Vratimovem.

[email protected] [email protected]