Tříkrálová sbírka 2015

V sobotu 10. ledna od 9:00 hod proběhla v Hrabové Tříkrálová sbírka.

Přes nepřízeň počasí vyrazili malí koledníci s doprovodem, nedbaje hustého deště, na pravidelnou každoroční Třikrálovou sbírku.

Přinášíme Vám fotografii koledníků z rána, chvilinku předtím, než vyrazili za bohulibým účelem. Chvála malým koledníkům i organizátorům.

Tri kralove 2015

 

Pan Slavík na Hrabová.Info o Tříkrálovské sbírce napsal:

Nynější způsob politického uspořádání, který jsme si po neblahých zkušenostech s tzv. reálným socializmem svobodně a dobrovolně zvolili, je nesporným přínosem pro většinu z nás. A to nejen v současnosti, ale i v budoucích obdobích, která nemusí být snadná.

Ale jsou i problémy. Především se již začínají zřetelně projevovat rozdíly mezi těmi úspěšnými a těmi, kterým se z různých důvodů příliš nedaří. Ale nežijeme v 19. století a naše společnost má dostatek prostředků a možností, aby pomohla těm, kteří si z různých důvodů nemohou pomoci sami.

Je zde především státní sociální systém a rovněž stále se zdokonalující síť charitativních organizací. Ty působí v oblastech, kde stát z různých důvodů není příliš úspěšný. Na rozdíl od státu jsou dobře informovány o místních poměrech a mohou zasahovat rychle a účinně.
Patří mezi ně i Charita Česká republika a v rámci ní Charity v mnoha českých městech, které zajišťují sociální a zdravotní služby, humanitární pomoc i zahraniční projekty.

Každoročně organizována Tříkrálová sbírka navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna) a má charakter celonárodní sbírky.

Z finančních prostředků, vybraných v r. 2015, mají být v Ostravě podpořeny tyto projekty:

 1. Podpora lidí v závěrečném stadiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa
 2. Podpora seniorů v pečovatelské službě Matky Terezy
 3. Podpora lidí bez domova – zřízení pohotovostní služby v charitním azylovém domě a noclehárně sv. Františka
 4. Pořízení vybavení startovacích bytů pro lidi bez domova v charitativním středisku sv. Lucie
 5. Podpora matek s dětmi v tísni v azylovém domě sv. Zdislavy
 6. Podpora seniorů a lidí bez domova – nákup materiálu pro aktivizační terapie
 7. Přímá podpora humanitární pomoc lidem v nouzi
 8. Dofinancování rekonstrukce prostor pro sociální rehabilitaci lidí ohrožených sociálním vyloučením v charitním středisku sv. Lucie-startovací byty
 9. Rozvoj chráněných dílen Charity sv. Alexandra
 10. Podpora chráněného bydlení Charity sv. Alexandra

Akce „Tříkrálová sbírka“ je prospěšná i tím, že pomáhá udržovat starou lidovou tradici – koledování Tří králů. Je to součást naší kultury a pomocí dětských koledníků je tímto nadále oživována i v dnešní moderní době. Pomineme –li humanitární a solidární aspeky sbírky, je i to důvod ke věnování přiměřeného finančního daru.

Prosíme tímto čtenáře Hrabovských novin a Hrabova.info, aby i oni Tříkrálovou sbírku podpořili. Berte to třeba i jako dobrovolný příspěvek za služby, které Vám naše internetové noviny celoročně poskytují.

Společná propagace: Hrabovské noviny a Hrabová.Info

Štítky: ,

Jeden komentář

 1. Vladimír Slavík říká:

  Dnes cca v 9.30 hod. přišli na Slínovou ulici v Hrabové Tři králové.
  I když počasí moc nepřálo, zazpívali píseň “My tři králové jdeme k Vám…” včetně árie “A ten černý vzadu vystrkuje na vás bradu” s potřebným nasazením a nadšením. Díky všem, kteří mají zásluhu za udržování této tradice.
  Dufám, že většina mých spoluobčanů chápe význam mezilidské solidarity a svým finančním příspěvkem pomohli řešit problémy těch, kteří si nemohou pomoci sami.

[email protected] [email protected]