Setkání jubilantů?

Na stránkách obce byl v pondělí 26.1.2015 vystaven dokument s názvem “Souhlas o ochraně osobních údajů – Setkání jubilantů”, který má ale podle mého názoru jeden zásadní nedostatek.

Nepopírám, že jsem mohl bližší informace o akci Setkání jubilantů přehlídnout, ale záměrně jsem čekal do dnešního dne, kdy byly v Hrabové rozneseny lednové Hrabovské listy, kde bych očekával minimálně zmínku o přípravě avizované akce. V daném čísle HL se pouze píše o nutnosti udělení souhlasu se zveřejněním dané osoby v sekci jubilantů v HL:

Pro občany, kteří v letošním roce oslaví své životní jubileum 70, 75, 80, 85, 90 a více než 90 let, pokud chcete v HL zveřejnit Vaše jméno a příjmení (případně i roky) je nezbytný váš souhlas.

A jaký nedostatek mám na mysli?

V dokumentu – Souhlas o ochraně osobních údajů – Setkání jubilantů – se píše:

Setkání jubilantů je určeno občanům, kteří mají trvalý pobyt v městském obvodu Hrabová a v letošním roce oslaví jubileum 70 a 75 let.

Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem a v rozsahu nezbytně nutném k zorganizováním akce Setkání jubilantů a za účelem zaslání pozvánky na tuto akci.

V prvním souvětí jsou nejen chyby typu “trvalý pobytu” nebo absence tečky na konci souvětí, ale především – co starší jubilanti? Pokud se nepletu, tak velmi významné jubileum letos oslaví (dokonce někteří dnes!) – paní Stárková, paní Tománková a pan Slavík (všichni tři jsou stejný ročník). Nejen jmenování letos ale oslaví jiné jubileum než 70 či 75 let a proto mě zaráží, proč je akce určena pouze těmto jubilantům.

Předpokládám, že se jedná o chybu v dokumentu, ale proč se vydává nějaký dokument o připravované akci bez doprovodného textu?

Nezbývá mi než doufat, že si na obci někdo případné chyby všimne.. . Přijde mi, že vše co píšu tajemníkovi ohledně webových stránek obce, je ignorováno. A informovaní ví, že to nejsou malé věci. Naštěstí se staré webové stránky obce dostávají do své poslední fáze života a včera byla zahájena teoretická příprava stránek nových..

.. o tom ale někdy příště.

Štítky: ,

Jeden komentář

  1. Stanislav Holis říká:

    Poslední věta mě naplňuje optimismem v očekávání věcí příštích.
    Takže král je mrtev, ať žije král….
    Skvělá práce, pochvala.

[email protected] [email protected]