Zápis nových dětí do mateřské školy

Dle zákona č.561/2004 Sb. Školský zákon, §34 ods.2, ředitelství mateřské školy oznamuje, že dne 24. 3. 2015 v době od 9.00 – 11.00 a 12.00 – 15.00 proběhne v Mateřské škole, “Klubíčko” Ostrava – Hrabová, Příborská 28, př. org. zápis nových dětí do mateřské školy na školní rok 2015/2016. V tento den proběhne také “Den otevřených dveří ” v obou dvou budovách (Příborská, V. Huga). Přijďte se společně s dětmi podívat na interiér naší mateřské školy. Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás!

Rodiče se k zápisu dostaví:

  • se svým dítětem,
  • předloží občanský průkaz a rodný list dítěte,
  • v mateřské škole vyplní Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy,
  • do 31. 3. 2015 odevzdají řádně vyplněnou přihlášku s lékařskou zprávou o způsobilosti dítěte k docházce do mateřské školy.

Seznam přijatých dětí (registračních čísel) bude 9. 4. 2015 uveřejněn na www.msklubickoostrava.cz a zároveň vyvěšen na dveřích mateřské školy.

Zákonní zástupci dětí, které nebudou pod registračními čísly uvedeny v seznamu přijatých dětí, obdrží
do 21. 4. 2015 Rozhodnutí o nepřijetí.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy:

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (děti, které dosáhnou 6 let v období od 1. 9. do
    31.8. následujícího roku).
  2. Děti podle věku (od nejstaršího k nejmladšímu, děti mladší 3 let se přijímají, pokud jsou dostatečně zralé a schopné pobytu v mateřské škole, podle potřeby vzdělávání dítěte).
Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]