Zastupitelstvo 16.3.2015 mýma očima

Dne 16.3.2015, prakticky v nejzazší možný termín pro jeho konání, daný zákonem, se konalo řádné jednání zastupitelstva. Opět bych rád přiblížil toto jednání, stejně jako minule, ze svého subjektivního pohledu.

Zastupitelé nastoupili téměř v úplné sestavě, omluven byl pouze zastupitel, radní a místostarosta v jedné osobě Igor Trávníček. Plno bylo i v hledišti. Zpočátku vše vypadalo, že jednání proběhne unylým tempem a nekonfliktně se za hodinku probublá až k zdárnému konci. Chyba lávky! Rafinovaná dramaturgická výstavba celého jednání je umně rozvinula v jednání dlouhé neuvěřitelných 5 hodin a jednací místnost vydala své osazenstvo až po desáté hodině večerní, do usínající Hrabové zahalené tmou a ukolébanou nočním klidem. Vše pouze s jedinou kratičkou přestávkou po dlouhých 4 hodinách jednání.

Od minulého jednání došlo k výraznému posunu v aktivitě zejména na straně opozice, která sedává z pohledu diváka po jeho levé straně. Jednoznačným králem večera byl z mého pohledu pan zastupitel Mgr. Jan Šumbera (Ostravak). Pružně reagoval, logicky argumentoval, a co víc, často jsem měl dojem, že čte mé myšlenky. To, že rada obce hodlá revitalizovat vnitroblok V.Huga a vybudovat tam 45 parkovacích míst s nákladem na jedno parkovací místo ve výši cca. 135000 Kč jej zarazilo úplně stejně jako mne. Pro nezasvěcené jenom podotýkám, že se nejedná o podzemní parkoviště, ale o plochu k parkování ze zámkové dlažby.

Nadprůměrně reagoval i tandem ČSSD složený z Ing. Jana Dvořáka a Ing. Vladimíra Petany, CSc. Pan Dvořák přinášel spousty podnětů a připomínek, s kterými se nedalo než souhlasit. Na konci jednání měl blok, kdy „interpeloval” starostu řadou palčivých problémů. Při jeho jednání se starostou už nebyl cítit pocit ukřivdění, který pevně obepínal jeho jednání na minulém zastupitelstvu. U pana Petany se na chvíli zastavím. Po většinu jednání byl více než platným zastupitelem. Do chvíle, než došlo k dramatickému zlomu v jednání zastupitelstva u rozpravy o stavu revitalizace vnitrobloku. Pan Petana je ve stavebnictví odborníkem a spojen je s ním i profesně. Nejen pro něj, ale i pro většinu zastupitelů mimo obecní radu, byla překvapením informace, že obec již 16.1.2015 v tichosti staveniště převzala, přestože k dokončení měl projekt hodně daleko. Tím se obec odřízla od případných sankcí vůči dodavateli a místo penalizace v milionech, obec penalizuje dodavatele směšnými 120000 Kč. Revitalizace vnitrobloku není dodnes dokončena. Jednání o vnitrobloku bylo pro pana Petanu natolik emočně vypjaté, že na chvíli musel opustit jednací místnost. Po návratu s omluvou jednání ve stavu značného pohoršení a nesouhlasu opustil úplně. Není divu, vzhledem k jeho odbornosti jej spousta občanů brala při rekonstrukci vnitrobloku za toho, kdo zajistí v zastupitelstvu správný průběh a dohled nad tímto projektem. Nejen před ním zůstalo převzetí stavby ve stavu daleko před dokončením utajeno celé dva měsíce. Pan Petana u mne získává body nejen za odbornost, ale i za charakter. Pět opozičních zastupitelů starostu v souvislosti s vnitroblokem požádalo o mimořádné jednání zastupitelstva. Takže se v brzké době dočkáme dalšího jednání. Starosta Mgr. Rostislav Naď již nebyl až tak suverénní jak v průběhu minulého jednání. Jako předsedající jednání vedl na jedničku a zde mu není co vytknout. Jako starosta často dotazy zavedl do autu, popřípadě je argumentačně dodribloval k tomu, že odpověď s původním dotazem souvisela minimálně. Není jasné, zda mu chyběla čilá nonverbální komunikace s panem zastupitelem Trávníčkem a nonverbální komunikace s panem tajemníkem ji pravděpodobně nemohla nahradit. Každopádně na jednání nebyl pan starosta ve své obvyklé rétorské formě.

Pan zastupitel Ing. Milan Orkáč (nezávislý za KSČM) čile komunikoval, přestože svérázně utínal košatějící diskuze, dokonce za cenu jeho hlasování proti přidělení dotací mladým hasičům, hodnotím jeho jednání pozitivně.

Příjemným překvapením byla Ing. Květoslava Hrabovská (Ostravak), když došlo na audit obce, účetnictví, oběh dokladů. Bylo poznat, že k tomuto má blízko nejen z pohledu členky finančního výboru. Nabízela možná řešení a v součinnosti s paní Vladislavou Kopitzovou (Změna) i pomocnou ruku. Paní Kopitzová patřila, stejně jako minule, k těm nejaktivnějším zastupitelům. Oproti minulému jednání byl poměrně aktivní i Ing. Bedřich Chlupatý (KDU-ČSL), který se několikrát do diskuzí aktivně zapojil a netajil se se svými názory, obdobně jako v menší míře Libor Lyčka (ODS).

Ing. Bohumil Rundt (ODS) přednesl zprávu finančního výboru zastupitelstva, jinak se do diskuzí příliš nezapojoval, ale stejně jako u Petra Nováka (ODS) a Petra Baluška (KDU-ČSL) bylo vidět, že jednání aktivně sleduje a zajímá se o něj.

Poněkud stranou všeho dění zůstával s kamennou tváří zastupitel Milan Pospěch (za ČSSD, ze strany vyloučen), který ožíval pouze na hlasování a vše ostatní jej nechávalo chladným.

Docela mne potěšilo, že jeden z bodů jednání byla rekonstrukce hrobu hrabovského hrdiny Vladislava Čermáka. Konečně se snad začne s touto naší ostudou něco dít.

Část jednání byla věnována zákonu 106/1999 Sb. o přístupu k informacím. Pan tajemník Strniště se dušoval, že na veškeré dotazy odpověděl, přestože několikrát byl od přihlížejících zdůrazněn opak. Opět klasicky, jako již několikrát, bylo přislíbeno zveřejňování odpovědí na dotazy tak, jak je uloženo zákonem. Z objasňování pana tajemníka jsem pochopil, že zákon, který nedává sankce za jeho neplnění, považuje za pouhou kratochvíli k obveselení z pera zákonodárného sboru, nehodnou jeho pozornosti. Jeho postesk, že se někdo ptá na stejnou věc třikrát mi přišel úsměvný. Zjevně mu stále nedochází, že pokud by byly odpovědi zveřejněny, nikdo by neměl důvod se již na zveřejněnou věc ptát znova. Pan tajemník na tento názor má právo, ale od toho je zde starosta, jako jeho přímý nadřízený, aby na plnění zákonů dohlédl a anarchistický přístup k zákonům od svého podřízeného potíral a následně případně sankcionoval.

Přínosné byly i příspěvky a názory od přihlížejících, když pominu příspěvky Ing. Radomíra Orkáče, který se na jednání poctivě připravoval a dle mého názoru by měl sedět spíše na jevišti než s námi v hledišti, ocenil jsem zejména informace od paní Šárky Tomisové, která přítomné seznámila se svým dotazem směřovaným krátce před tím na ministra dopravy Ťoka na setkání strany ANO s občany, které začalo hodinu před zastupitelstvem a zejména jeho odpovědí ohledně zpoplatnění Místecké. Zdá se, že se rýsuje řešení. Taktéž přínosná byla její informace ohledně opatření k omezení zápachu fenolu šířícího se z průmyslové zóny, které tamní výrobci přijali. Vypadá to, že smrad zůstane uvězněn ve filtrech.

Tímto je můj subjektivní pohled na jednání zastupitelstva u konce. Nepřináší fakta, s těmi zde přijdou jiní. Předpokládám, že obzvláště vnitroblok se stane hodně probíranou záležitostí. Každopádně od minulého zasedání zastupitelstva musím konstatovat nárůst aktivity zastupitelů, což je jen dobře.

Pan starosta navrhoval pro konání dalších jednání zastupitelstva dřívější hodinu začátku jednání. Z důvodu toho, aby jednání nebyla až do takových pozdních hodin. Stále mu uniká fakt, že jednodušší je svolávat zastupitelstvo častěji. Pak se nenakupí k jednání taková spousta záležitostí a lze každé věnovat větší pozornost.

Taktéž považuji za nepřijatelné, že spoustu materiálů dostávají členové zastupitelstva “na stůl” před začátkem jednání a nemají možnost se na projednávané záležitosti adekvátně připravit. Chápu, že může nastat situace, kdy je vyžadováno projednání akutního problému. Avšak toto bývá výjimečná situace. Tady někdo dělá z toho, že taková situace může nastat, všeobecné pravidlo. Osobně bych byl k materiálům dávaným těsně před začátkem jednání obzvlášť obezřetný a pokud se nejedná opravdu o věc, která nemohla obeslána mailem v dřívějším termínu, věci zařazované takto pozdě bych pro aktuální jednání odmítal. I proti této praxi se někteří opoziční zastupitelé v průběhu jednání ohradili.

Štítky:

3 Komentáře

 1. Radomír Orkáč říká:

  Hodinové jednání zastupitelů či prázdné židle určené pro veřejnost jsou již minulostí. Pozorní občané si nemohli nevšimnout včerejší absenci lehkosti a rétorických schopností našeho starosty. Občané nastartovali motor, který měl sílu měnit i zaběhnuté koleje. Hlas lidu, který byl konečně slyšet. Po bitvě u El-Alameinu řekl Winston Churchill – „Toto není konec. Není to ani začátek konce. Ale je to snad konec začátku.“. Podobné přirovnání mě napadlo při včerejším jednání Zastupitelstva. Symbolický konec začátku byl v občanské angažovanosti, se kterou začal prakticky přesně před rokem pan Slavík. Angažovanost konečně přináší kýžené ovoce.

  Pět hodin jednání byla čára přes rozpočet pro má zařízení, která pořizovala audiovizuální záznam. Pravděpodobně jsem podcenil přípravu a čtyři připravená a spuštěná řešení nebyla dostačující.

  V tomto volebním období se jednalo již o třetí jednání Zastupitelstva a zatím byl pokaždé překonán rekord v délce jednání. Marně se zastupitelé dovolávali častějšího zasedání a pevně daného jízdního řádu, který je podstatný i pro nás občany. Místo toho, aby se svolávalo Zastupitelstvo častěji, dojde k jiné změně. Příští jednání budou svolávána na 13. hod.

  Pro občany teď bude platit – komu se to nehodí, ať prostě nechodí.

 2. Radomír Orkáč říká:

  Rad bych se omluvil za informaci, kterou jsem uvedl v predchozim komentari, kde jsem uvedl, ze “Příští jednání budou svolávána na 13. hod.”.

  Od pritomnych obcanu a zastupitelu jsem byl upozornen, ze pan starosta pouze uvedl a nekolikrat zopakoval, ze jednani budou svolavana v drivejsich hodinach.

  Timto se jeste jednou dodatecne panu starostovi omlouvam.

 3. carmen říká:

  Ale dříve než ve čtyři by to nebylo vhodné.
  Dělníci většinou pracují do dvou a úředníci do půl čtvrté a také nějakou dobu trvá, než člověk dojede domů.
  A zastupitelstvo je pro širokou veřejnost, takže se jí úřad MUSÍ přizpůsobit, je pro občany, takže by nemělo žít vlastním životem.

  A že bývá zastupitelstvo do pozdních hodin?

  Proč asi?

  Kdyby se zvýšila jeho četnost, nenakupilo by se tolik bodů k projednání.

  A kdyby zastupitelé dostávali materiály k projednávání v dostatečném časovém předstihu (tak, jak je to např. na magistrátu), mohli by si je předem řádně prostudovat a nemuseli by se ptát na zastupitelstvu.
  Zdržuje to nejenom je, ale i přihlížející občany.

  Ale mezi náma, pátá hodina je ideální… a jednou za čas to pan starosta, tajemník (který ostatně stejně odešel hodně brzo), zastupitelé, úředníci úřadu a přihlížející veřejnost v pohodě vydrží.

  A kdyby fungovalo vše jak má, zastupitelstva by byla kratší a zájem občanů menší.

  Ale asi nefunguje, proto ty časové rekordy.

[email protected] [email protected]