O obecních symbolech Hrabové

Hrabová má stejně jako jiné obce či městské obvody podle současné právní úpravy právo užívat znak a vlajku obce. Rada statutárního města Ostravy dne 4. října 1994 udělila městskému obvodu Hrabová dědičný znak a prapor.

Znak Hrabová

Blason znaku městského obvodu Hrabová:

V děleném štítě v horním stříbrném poli vyrůstá stylizovaný dřevěný kostel přirozených barev s věží napravo, v dolním modrém poli vyniká půl zlatého nožového kola.

Stručný výklad znaku: V horním stříbrném poli se nachází stylizovaný kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, který představuje významnou místní kulturní památku a přirozený symbol městského obvodu. V dolním stříbrném poli se nachází půl zlatého nožového kola, které je osobním atributem patronky hrabovského kostela sv. Kateřiny Alexandrijské. Tato světice měla být podle legendy mučena lámáním v kole, avšak blesk zasáhl a spálil toto nožové kolo dříve než došlo k mučení, proto císař Maxentius nechal Sv. Kateřinu Alexandrisjkou stít mečem.

Vlajka Hrabová

Blason vlajky městského obvodu Hrabová:

V modrém listu zlaté nožové kolo.

Stručný výklad vlajky: Zlaté nožové kolo je atributem sv. Kateřiny Alexandrijské, patronky hrabovského kostela, jak již bylo výše pojednáno ve výkladu znaku.

Pečetidlo 1865 Hrabová

Z roku 1865 pochází také staré obecní pečetidlo, na kterém se nachází v lemu nápis OBEC WELKA HRABOWA 1865 a také sv. Kateřina Alexandrijská s nožovým kolem a mečem, který značí způsob její mučednické smrti. Vyobrazení sv. Kateřiny v obecním pečetidle bylo později nahrazeno sv. Cyrilem a Metodějem.

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]