První písemný pramen o kostele sv. Kateřiny z roku 1580

První písemným pramenem o kostele sv. Kateřiny je dopis olomouckého biskupa Stanislava II. Pavlovského držiteli paskovskému panství Ctiborovi Syrakovskému z Pěrkova ze dne 10. prosince 1580.

Zmíněný dopis se dnes nachází v Zemském archivu Opava, pobočce Olomouc, sign. 18, inv. č. 87, fol. 249v. Děkuji také v neposlední řadě Arcibiskupství olomouckému, které umožnilo zveřejnění dopisu na zdejších stránkách.

První písemný pramen o kostele sv. Kateřiny z roku 1580

 

Ve zmíněném dopise olomoucký biskup Stanislav II. odpovídá na dopis Ctibora Syrakovského, který jej žádá o zaslání katolického kněze do vsi Velká Hrabová. Biskup mu však odpovídá, že neví ke kterému datu by si přál investovat kněze, avšak přislibuje, že bude mít tuto žádost v paměti a že se chce přičinit o to, aby mu mohl opatřit vhodnou osobu. Biskup je také potěšen starostí Ctibora Syrakovského o duše svých poddaných, takové pány má v oblibě. Dopis byl napsán v Kroměříži v sobotu po Početí Panny Marie roku 1580, tj. 10. prosince 1580.

Přepis textu:

Psanij wasemú ytudíź poziedestle ziadosti na Nas z strany wam obgednanij knieze katolickeho do Wsy welikey hrabowey, wyloziene sme porozúmieli, páć Nam nic wtom psanij wasem, kú kteremú bysste ciasú, takoweho knieze potrziebowali, neoznamúgete, Wssak magice poziedesků ynyniey sy ziadost wassy wpamieti,  Wsseliyak se ktomú przicýniti chceme, abychom was hodnú osobaú, coź by neyspisse beyti mohlo, opatrzizi a a fedrovati mohli, a ziehoź od was zie s otakowe pastyrźie, dússy poddanych swych starate, nemalo  powdiecnij saúc, nadtmi oblibenij mame, Wam se na vssem dobrzie asstiastnieie

Datúm na kromierźizi w sobotú po Potzieti Panny Marye Letha p 80:

Autorský překlad textu do současné češtiny:

Psaní vašemu a tudíž i požadavku dle vaší žádosti na nás na objednání kněze katolického do vsi Velká Hrabová vyloženě jsme porozuměli, ale v tom psaní vašem nám neoznamujete, ke kterému datu byste takového kněze potřebovali, avšak máme váš požadavek a žádost v paměti. Všelijak se k tomu chceme přičinit, abychom pro vás vhodnou osobu nalezli a podporovali to. Jelikož se o pastýře duší svých poddaných staráte, jsem vděčný a to v oblibě mám, vám vše dobré a šťastné.

Datum na Kroměříži v sobotu po početí Panny Marie Léta Páně 1580. [10. prosince 1580]

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]