Již dnes: Přerušení dodávky elektřiny

Dne 1.4.2015 od 7:30-16:30 proběhne na území Ostravy – Hrabové plánované přerušení dodávky elektřiny. Vše v místě vyvěšení letáků, dle přiložené orientační mapy.Přerušení dodávky elektřiny proběhne v souladu s ustanovením § 25, odst 3, písm. c), bod 5/týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6 /týkajícím se vyroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, popř. v jeho ochranném pásmu (tj. oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí).

Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případnym škodám na zařízení a majetku. Omlouváme se a ujišťujeme Vás, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím, žádáme Vás proto o dodržení všech zásad bezpečnosti.

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na naší Poruchové lince 840 850 800, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

odstavka

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]