Zápis č. 6 z jednání Kulturní komise

Zápis č. 6
z jednání Kulturní komise
konané dne 14. dubna 2015 v Hrabové

Přítomni:
p. Kopitzová, p. Houžvička, p. R. Orkáč, p. Jochec

Host:
p. Stanislav Holiš

Návrh programu:
1. FOTO soutěž – vyhodnocení za měsíc březen
2. Ukliďme Česko
3. Představení knihy a beseda v měsíci dubnu
4. Různé

Ad 1) FOTO soutěž – členové kulturní komise a zástupce základní školy (Mgr. Naďová), vybrali výherce nejlepší fotografie za měsíc březen. Zvítězila fotografie „Cesta na stezku“, kterou do soutěže zaslala Barbora Ručková – výherce obdrží cenu, kterou předá p. Orkáč.

Pro měsíc duben je vyhlášeno téma „ulice“.

Ad 2) Akce „Ukliďme Česko“, která proběhne 18. 4. 2015. Sraz všech účastníků této akce bude v 10.00 hod. před základní školou.

Na tomto místě budou účastníkům vydány pytle a rukavice. Tyto prozatím nebyly p. Orkáčovi doručeny. Pokud do pátku nebudou pytle a rukavice doručeny, p. Orkáč je zajistí jiným způsobem. Rovněž zjistí u tajemníka ÚMOb Hrabová, zda obec zajistila pytle a rukavice pro tuto akci. Pokud ano a bude nutné je vyzvednout na jiném místě než ÚMOb Hrabová, vyzvedne tyto p. Jochec a doručí v sobotu k ZŠ Paskovská.

 • p. Holiš zajistí lano pro vytažení pytlů z nepřístupnějších oblastí.
 • Plakáty vyhotoví p. Orkáč, členové kulturní komise rozvěsí po obvodu Hrabová.
 • p. Kopitzová zajistí občerstvení, vody a tatranky pro děti.

Vytipovány byly dvě hlavní oblasti, ve kterých bude úklid prováděn:

 • Prostor na Šídlovci kolem garáží – směr řeka Ostravice.
 • Prostor za hřbitovem pod ul. Místecká.

Černé skládky, které byly při této akci zmapovány a nebudou uklizeny, budou později nahlášeny na ÚMOb Hrabová.

Ad 3) Představení knihy, kterou vydávají občané Hrabové proběhne u příležitosti kladení věnců – ukončení II. světové války dne 30.4.2015 od 16.30 hod. v prostorách zasedací místnosti na ÚMOb Hrabová. P. Orkáč dohodne schůzku s p. Slavíkem, popř. p. Slívou, p. Houžvičkou a p. Kopitzovou, a to v termínu pátek 17.4.2015 nebo v úterý 21.4.2015 za účelem přípravy představení publikace. Provázet touto akcí bude p. Houžvička.

Besedu, která rovněž v této době proběhne, zajistí p. Vojtěch Žižka.
P. Orkáč nahlásí jména občanů, kteří by se nemohli sami na tuto akci dopravit, budou dopraveni auty které zajistí členové kulturní komise – p. Houžvička, p. Jochec.

Ad 4) Různé

Žádost o pojmenování parčíku před ÚMOb Hrabová po rodákovi Vilémovi Závadovi nebyla komisí rady města Ostravy – Komisí muzejní, letopiseckou, názvoslovnou a heraldickou doporučena. V jednání zůstává žádost o pojmenování ZŠ Paskovská po Vilémovi Závadovi. Toto rozhodnutí připadne Školské radě a novému řediteli/ce školy ZŠ Paskovská.

Na přelomu května – června připravujeme druhou akci s floristkou p. Věrkou Kročkovou na téma vazba  živých květin. Nabízí se spojení s akcí malování na chodníku, kterou pořádá komise pro děti a mládež – bude předmětem dalšího jednání se zainteresovanými.

p. Kopitzová požádá o seznam filmů, které by mohly být promítány na představení Kinematografu bratří Čadíků, které se bude konat ve dnech 4. 9. -7. 9. 2015 na hřišti TJ Sokol Hrabová. Filmy by mohli vybrat občané Hrabové prostřednictvím stránek www.hrabova.info.

Další schůzka Kulturní komise se bude konat 12. 5. 2015 v 17.00 hod na místě obvyklém.

Zapsala: p. Kopitzová

Štítky:

Jeden komentář

 1. Radomír Orkáč říká:

  ad 2) Materiály (pytle a rukavice) dnes dorazily. Jelikoz skola ma uklidovou akci o den drive, TORALI o.s. poskytne cast ze ziskanych rukavic zakum.

  Pan tajemnik o zadnem zajisteni materialu pro tuto akci nevi. Obec s odvozem odpadu pocita.

  ad 3) Ucast na schuzce potvrdili – p. Sliva, p. Slepicka, p. Houzvicka a den (zatim nikoliv cas) i pan Slavik.

  ad 4) Akce s floristkou pani Verou Krockovou nebude pravdepodobne mozne zrealizovat v den akce Malovani na chodniku, protoze v dany den probehne vystava drobneho zvirectva, kde pani Krockova kazdorocne pusobi.

[email protected] [email protected]