Kalendář historických událostí

Velké poděkování patří Martinu Slepičkovi, který redakci Hrabová.Info zaslal seznam historických událostí k doplnění do našeho kalendáře.

Dobrý den,

zasílám pár dat do historického kalendáře. Jestli se bude něco opakovat, tak to neberte v potaz. Hlavně datum dvorního dekretu je 18. listopadu, nikoli 10. října, jak je to uvedeno v publikaci 700 let obce Hrabová i v hist. kalendáři.

 • 12.01.1300 – Hrabová se poprvé stává součástí paskovského léna uděleném olomouckým biskupem Dětřichem Janovi ze Stange.
 • 15.01.1988 – V kostele sv. Kateřiny je posunut hlavní oltář k zadní stěně chrámu.
 • 16.01.1988 – V hrabovském kostele je postaven nový oltář v souladu s liturgickými reformami druhého vatikánského koncilu.
 • 29.01.1941 – Poslední zvonění zvonů pořízených v roce 1925, které jsou následně zrekvírovány německou armádou.
 • 23.02.1918 – Zrekvírován zvon z roku 1724 umístěný v sanktusníku o váze 23 kilogramů.
 • 30.04.1597 – Stanislav II. Pavlovský v dopise Ctiborovi Syrakovskému vytýká přítomnost nekatolických kazatelů na hrabovské faře.
 • 30.04.1945 – Prostřelení věže kostela sv. Kateřiny dělostřeleckým granátem.
 • 10.05.1957 – Hrabová se stává na tři roky samostatnou obcí v okrese Ostrava-venkov.
 • 25.05.1633 – Hrabovským farářem ustanoven řádový kněz Martin Fulkovius
 • 30.05.1903 – Po pěti letech je dokončena velká oprava interiéru i exteriéru kostela sv. Kateřiny.
 • 06.06.1801 – Starý farní domek je prodán paskovským farářem Janem Wolným Ondřeji Janšovi za 45 zlatých.
 • 06.06.1890 – Hrabovská lokálie je povýšena na farnost, prvním farářem se stává Ignác Kocvrlich
 • 23.06.1969 – Neznámí pachatelé vylupují kostel sv. Kateřiny Alexandrijské.
 • 01.07.1960 – Hrabová se stává součástí města Ostravy pod městským obvodem Ostrava-Zábřeh.
 • 06.07.1945 – Hrabovský místní národní výbor vzniklý po osvobození se nově transformuje na pomocný národní výbor.
 • 20.07.1781 – Paskovský farář Jan Neundorfer vydává zakládací listinu hrabovské lokálie.
 • 31.07.1914 – V Hrabové vyhlášena všeobecná mobilizace.
 • 01.08.1781 – Držitel paskovského panství Josef hrabě Mitrovský z Nemyšle a na Hrabyni potvrzuje zakládací listinu hrabovské lokálie.
 • 13.08.1781 – Arcibiskupská konzistoř v Olomouci potvrzuje zakládací listinu hrabovské lokálie
 • 29.08.1699 – František Josef hrabě z Oppersdorfu stanovuje a upravuje povinnosti hrabovských obyvatel k vrchnosti.
 • 08.09. 1781 – Moravské gubernium v Brně potvrzuje zakládací listinu hrabovské lokálie.
 • 09.09.1764 – Paskovský vrchnostenský úřad podává krajskému úřadu v Přerově zprávu, že všichni Hrabované jsou dobří katolíci.
 • 29.09.1916 – Zrekvírován zvon z roku 1815 o váze 193 kilogramů.
 • 10.10.1942 – Slavnostní otevření nového mostu do Vratimova.
 • 16.10.1909 – Otevření nového hrabovského hřbitova, na starém hřbitově kolem kostela sv. Kateřiny se přestalo pohřbívat.
 • 29.10.1918 – Hrabovští občané se poprvé dozvídají o vyhlášení samostatné Československé republiky.
 • 18.11.1780 – Dvorním dekretem je zřízena hrabovská lokálie, místní duchovní správa s farními právy a menším obročím.
 • 10.12.1580 – Olomoucký biskup Stanislav II. Pavlovský přislibuje poslat do Velké Hrabové katolického kněze.
 • 31.12.1945 – Zrušení hrabovského pomocného národního výboru a ustanovení obvodní rady.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]