Městská policie Ostrava přijímá do svých řad nové strážníky

Z důvodu přesahu článků nebyl tento příspěvek zařazen do květnového čísla Hrabovských listů.

Městská policie Ostrava otevírá své řady novým zájemcům o povolání strážníka. Toto krásné a jistě náročné povolání je určeno všem, kteří splňují zákonem stanovené podmínky, mezi které patří bezúhonnost, spolehlivost, české občanství, minimální věk 21 let, zdravotní způsobilost a střední vzdělání, ukončené maturitní zkouškou.

Činnost městské policie je v současné době ve společnosti stále důležitější a strážníci neustále přispívají k tomu, aby se občané mohli cítit tam, kde žijí, bezpečně.
Práce u městské policie je také symbolem odhodlání a poctivosti. Vítán je proto každý uchazeč s těmito vlastnosti.

Zájemci projdou výběrovým řízením a tříměsíčním rekvalifikačním kurzem, zakončeným závěrečnou zkouškou odborné způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra ČR. V rámci kurzu jsou tzv. strážníci-čekatelé cvičeni také k používání služební zbraně a donucovacích prostředků.

Po zapracování mají strážníci možnost prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou a získávají mnoho dalších benefitů, především sociální jistoty a možnost profesního růstu.

Pokud jste fyzicky a psychicky zdatní, přijďte rozšířit naše řady a staňte se strážníkem Městské policie Ostrava. Získáte nejen mnoho nových znalostí a zkušeností, ale rovněž zajímavé povolání.

Rozsah výcviku a všechna kritéria pro přijetí uchazeče o povolání strážníka jsou uvedena na stránkách ostravské městské policie www.mpostrava.cz. Pro více informací se můžete obrátit také na tel. č. 599 414 426.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]