Knižní koutek

Určitě i v Hrabové jsou milovníci knih, kteří našli zalíbení v literatuře a čtení považuji nejen za zdroj poučení, ale i za svou celoživotní přirozenou potřebu.

Vydavatelé internetových stránek Hrabova.info a Hrabovských novin se proto dohodli na vytvoření „Knižního koutku“ právě pro tento typ našich čtenářů.

Knižní koutek bude mít dvě funkce:

 1. V určitých časových intervalech budeme zveřejňovat knižní tituly současné i minulé produkce, které nás něčím zaujaly a které doporučíme i ostatním čtenářům.
 2. Nabídneme zdarma knihy, které zbytečně zahálí v našich knihovnách a možná potěší ostatní spoluobčany. Pro začátek zájemci o tyto knihy se musí přihlásit na adrese [email protected] a následně bude dohodnuto místo a doba předání vyžádané literatury. Bude se postupovat podle zásady „kdo dřív přijde ten dřív mele“. Počet darovaných knih na jednoho abonenta je omezen na 3ks měsíčně. Pokud se tento projekt setká s úspěchem, vznikne možná určité místo, kde se budou pravidelně setkávat milovníci literatury. Autoři této iniciativy mají představu, že by to mohla být některá z místních restaurací, knihovna nebo jiný vhodný prostor.

Dnes doporučujeme čtenářům k přečtení následující tři knihy:

 • R. Seďa a kol.: Pět proti gestapu. Příběh ostravské diverzní skupiny Karla Břenka v boji proti okupantům.
 • Andrej Zubov: Dějiny Ruska 20. století. Autor je ruským historikem, religionistou a politologem. Jeho pojetí dějin Ruska se značně liší od dosavadních stereotypů.
 • Dobrava Moldánová: Naše příjmení. Vysvětlení vzniku příjmení obyvatel české a moravské oblasti.

K darování se nabízí tyto tituly:

 • Alexandr Solženicyn: Souostroví Gulag (3 díly)
 • Prokop Drtina: Československo můj osud
 • Jan Křen: Bílá místa v našich dějinách
 • Bohuslav Chňoupek: Generál se lvem
 • Vladislav Vančura: Obrazy z dějin národa českého (2 díly)
 • Otakar Klíma: Sláva a pád starého Iránu
 • Miroslav Stingl: Za poklady Mayských měst
 • Richard Konkolski: Aljašský deník
 • L. Zajdler: Atlantida
 • A.Z. Manfled: Napoleon Bonaparte
 • Jaroslav Opat: Filozof a politik T.G.Masaryk
 • Josef Filgas: Zapomenutá Ostrava
 • A. M.Vasiljevskij: Smysl mého života
 • Václav Kopecký: ČSR a KSČ
 • A. Hofmeister: Trojcestí
 • M. Zeman: Jak jsem se mýlil v politice
 • Č. Vejdělek: Návrat z ráje
 • V. Kluve: Moderní metody chytání kaprů
 • 10 ks čísel časopisu Reportér z r. 1968
Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]