Informace od DPO

Výluka na tramvajových linkách č. 3, 12 a 19

Od pátku 19. 6. 2015 (23:30 h) do pondělí 22. 6. 2015 (04:00 h), z důvodu prací na trati u zastávky Mírové náměstí, dojde ke změně organizace dopravy na trasách tramvajových linek č. 3, 12 a 19.

Spoje linky č. 77 (směr Hrabová statek)
budou na zastávce Hrabůvka kostel vyčkávat na opožděné spoje linky č. 19.

Více informací zde.


I. ETAPA REKONSTRUKCE UL. NÁDRAŽNÍ
6) Odklon autobusových a trolejbusových linek

Od soboty 20. 6. 2015 (06:00 h) do neděle 21. 6. 2015 (22:00 h), z důvodu rekonstrukce ul. Nádražní v křižovatce ul. Nádražní x Českobratrská, dojde ke změně organizace dopravy na trasách linek č. 38, 71, 102, 104, 105, 106, 108, 111, 112 a 113.

ORGANIZACE DOPRAVY LINEK MHD

Spoje linek č. 38, 71, 102, 104, 105, 108 a 112 budou ze zastávek Most M. Sýkory, Most Pionýrů a Nová radnice ve směru na zastávku Českobratrská odkloněny po ulicích 30. dubna a Nádražní.

Zastávka Husův sad (směr Českobratrská) nebude spoji linek MHD obsluhována a po uvedenou dobu, včetně všech přípojů na této zastávce, bude přemístěna na zastávku Konzervatoř (směr Českobratrská).

Zastávka Konzervatoř (směr Českobratrská) bude po uvedenou dobu přemístěna o cca 15 metrů vpřed.

Spoje linek č. 38, 71, 102, 104, 105, 108 a 112 budou ze zastávek Českobratrská a Stodolní žel. zastávka ve směru Most M. Sýkory, Most Pionýrů a Nová radnice odkloněny po ulicích Poděbradova a 30. dubna.

Zastávky Konzervatoř a Husův sad (směr Most M. Sýkory, Most Pionýrů, Nová radnice) nebudou spoji linek MHD obsluhovány a po uvedenou dobu budou přemístěny na ul. 30. dubna, na provizorní zastávku u Úřadu práce.

Spoje trolejbusových linek č. 102, 104, 105, 106, 108, 111, 112 a 113 budou ve dnech 20. – 21. 6. 2015 nahrazeny autobusy v celé délce svých tras.

Zaručené bezbariérové spoje uvedené v jízdním řádu nebudou ve dnech 20. – 21. 6. 2015 dodrženy na lince č. 104.

Spoje tramvajových linek jedoucí po jednokolejné trati na ul. Nádražní pojedou křižovatkou ulic Nádražní x Českobratrská bez omezení.

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]