Kulturní komise děkuje

Kulturní komise ÚMOb Hrabová děkuje touto cestou Ing. Lumíru Koselovi za dlouholeté vedení zpravodaje Hrabovských listů ve funkci redaktora. První Hrabovské listy byly vydány v roce 1992, již pod jeho vedením a funkci redaktora těchto listů vykonával 23 let, za což mu určitě patří poděkování. Do dalších let mu přejeme hodně zdraví, štěstí a vitality!

Za Kulturní komisi Vladislava Kopitzová

Štítky:

Jeden komentář

  1. Miroslav Houžvička říká:

    Poděkování si doufám p. Kosela přečte, neboť obec ani po několikerém upozornění není schopna toto udělat.

[email protected] [email protected]