Jednání redakční rady – 20.7.2015

V pondělí 20.7. proběhlo jednání redakční rady Hrabovských listů. Jedná se o pohled mýma očima, nikoliv o oficiální zápis.

Přítomni: Pavelka (šéfredaktor), Šumbera (předseda), Strnišťová, Rundt, Orkáč
Host: Naď (starosta)

 • Pavelka: Opět máme velký převis příspěvků. Návrh článků jsem poslal s předstihem.
 • Orkáč: Místo svého článku o dětském táboře na Rejvíze (TORALI o.s.) navrhnul zveřejnění článku o čápech s úpravou (Martin Hruzík).
 • Orkáč: “Stahuji” poděkování panu Koselovi, které napsala paní Kopitzová za kulturní komisi. Vedení obce nebylo schopno veřejně panu Koselovi poděkovat a do článku uměle a nepochopitelně “vpasovali” své poděkování.
  Pozn.: Vedení obce nestojí o veřejné (samostatné) poděkování panu Koselovi, osobně již údajně panu Koselovi zástupce obce děkoval.
 • Rundt: Nikdy nebylo v Hrabové zvykem veřejně děkovat a možná by se s tím nemělo začínat.
 • Orkáč: S veřejným děkováním se musí začít (Kosela, hasiči, významní sponzoři akcí, apod.).
 • Pavelka: Foto pod články s autorstvím není problém, jen je vše potřeba nahlásit při zasílání článků.
 • Podle Nadě, Rundta a Strništové je zmínka u Kinematografu politickým zviditelňováním: “Nenechte si ujít tuto jedinečnou akci, kterou pro Vás připravila kulturní komise ve spolupráci s občanským sdružením TORALI o.s., hnutím Změna pro Hrabovou, hnutím Ostravak a ÚMOb Hrabová.”.
  Pozn.: Proti textu byl při hlasování Rundt a Strnišťová. Argumentace, že obec odmítla zaplatit celý Kinematograf “nepomohla”. Starosta uvedl, že paní Kopitzová souhlasila s úhradou pouze jednoho promítacího večera. Orkáč a Šumbera trvali na ponechání původního textu. Pokud by měl být text pozměněn, Orkáč jako autor nesouhlasil se zveřejněním článku.
 • Strnišťová: Pokud povolíme spolupořádání akcí u komisí a uvádění “spolupořadatelů/sponzorů” v HL, bude z toho precedens a všichni se budou domáhat zveřejňování. Je zvykem, že si komise sežene peníze u sponzorů a nic o tom v HL nepíše. Vůbec mi nevadí, kdyby tam byla jména Orkáč a Šumbera či kdokoliv jiný, ale uvedením v této podobě narušujete zaběhnuté koleje a já jsem zásadně proti.
 • Naď: RMOb schválila základní principy HL a tam se jasně píše, že HL mají být apolitické. Uvedením politických stran (myšleno hnutí občanů) jako spolupořadatelů Kinematografu tuto apolitičnost narušujeme.
 • Šumbera: Měla by se z jedné akce zveřejňovat jedna fotografie.
 • Pavelka: Na úvodní stránce počítám se dvěma fotkami (vítání občánků + vítání občánků se starostou).
 • Šumbera: Dotaz na článek o novém řediteli ZŠ (Mgr. Radek Pollo). Podle starosty není článek/rozhovor potřeba. Když, tak někdy později.
 • Orkáč: Veřejnost nebyla o výměně ředitelky a výběru ředitele vůbec informována.
 • Šumbera: Navrhnul, aby na přední stránce bylo alespoň stručné představení nového ředitele. Na návrhu se shodla celá redakční rada.
 • Šumbera: Dotaz na rozhovor s ředitelkou ZŠ (Mgr. Helena Nováková). Pozn.: rozhovor je na poslední chvíli sepisován.
 • Pavelka: Paní Nováková zašle odpovědi do středy 22.7.
 • Orkáč: V HL chybí článek s usnesením Rady a Zastupitelstva. Starosta zmínil, že nic zajímavého se neudálo. Zajímavé věci zatím nejsou údajně uzavřené.
 • Rundt: Článek s usnesením Rady a Zastupitelstva by tam měl být dodáván pravidelně.
 • Redakční rada: Článek o kostelu od Martina Slepičky se přesunuje na později. Orkáč navrhnul, aby se to odsunulo na dobu pouti.
 • Rundt: Vybral několik dalších článků ze školství, které by se měl šéfredaktor pokusit do aktuálního čísla zařadit.
 • Orkáč: Navrhnul, aby byly HL měsíčníkem. Celá redakční rada se nakonec shodla nad tím, že dle předchozích domluv počkáme na konec roku.
 • Orkáč: Dodal rozpis utkání oddílů kopané a požádal, ať jsou zveřejněny alespoň “všechny” termíny A mužů.
 • Naď: Termín Zastupitelstva bude znám až na konci července.
 • Fajfr rezignoval na vlastní žádost, ale náhrada se do příštího čísla nebude řešit (shoda Šumbera, Orkáč, Naď). Starosta navrhnul předsedovi, aby si rozmyslel další postup.
 • Naď: “Když jsem v sobotu články s panem Pavelkou konzultoval…”.
  Pozn.: Je to skutečně žádoucí, aby starosta komunikoval přímo s šéfredaktorem?

Další uzávěrka 15.9.
Další schůze 21.9.

Dovolím si ještě zapsat dva velmi subjektivní pohledy:

 • Pan Pavelka se zatím stále více projevuje jako velice dobrý a přínosný (šéf)redaktor. Bohužel se ale nemohu zbavit dojmu, že se musí kvůli (ne)přímé vazbě na starostu držet známého úsloví: “Koho chleba jíš, toho píseň zpívej”. Zapsal to tak i tuším pan Slavík na svém blogu a jsem téhož názoru. Pravděpodobně toto bylo důvodem, proč pan Žižka odmítl tuto “úlohu” šéfredaktora. Již jsem jednou psal, pan Pavelka zvládne vše co je po něm žádáno, ale pan Žižka by dal do psaní srdce objektivního občana Hrabové.
 • Pan Šumbera plní svoji roli předsedy redakční rady na výbornou. Jeho nekonflikní přístup k věci je rozhodně žádoucí. Jeho působení charakterizují úsloví: “Lepší drobné ústupky, než vážné komplikace.” a “Co na srdci, to na jazyku!”.

Díky oběma uvedeným se pomalu HL posouvají dále, podle mého názoru správným směrem.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]