Odpadové hospodářství

Likvidace odpadů z černých skládek je nákladná záležitost, která zbytečně zatěžuje rozpočty měst a obcí. Každý pozorný občan Hrabové si nemůže nevšimnout, že černé skládky a přeplněné kontejnery jsou i u nás velkým problémem v oblasti komunální ochrany životního prostředí. Při akci Ukliďme Česko, ukliďme Hrabovou! se podařilo uklidit na 3 tuny odpadu, které musel úřad na své náklady, čili na náklady nás všech, nechat odvézt. Přitom kromě stavebního odpadu se jednalo téměř vždy o odpad, který mohou občané všech městských obvodů statutárního města Ostravy bezplatně odevzdat ve kterémkoliv sběrném dvoře OZO!!!

Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z domácností a místy zpětného odběru elektrospotřebičů. Množství odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat odpovídá velikosti přívěsného vozíku za osobní automobil (4 m3). Stavební odpady přijímá za úplatu většina sběrných dvorů v Ostravě, mimo Krásné Pole a Proskovice. Nejbližší sběrný dvůr pro MO Hrabová je v Ostravě-Kunčicích na ulici Frýdecká 680/444, v areálu OZO!!!, který je otevřen každý den v týdnu od 8 – 20 hod. Ve kterémkoliv sběrném dvoře OZO!!! mohou všichni obyvatelé městských obvodů statutárního města Ostravy bezplatně odevzdat:

  • objemné odpady (nábytek, koberce),
  • nebezpečné odpady (léky, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné),
  • elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory),
  • zeleň (tráva, listí, spadané ovoce),
  • větve (do průměru 10 cm) se přijímají jen ve sběrných dvorech v Kunčicích, Porubě a Přívoze a dále v areálu skládky a kompostárny v Ostravě-Hrušově,
  • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony),
  • textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) – za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích.

Mapa všech sběrných dvorů a jejich provozní doba je uvedena webových stránkách OZO!!! www.ozoostrava.cz/mapa

Zdroj: ozoostrava.cz

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]