Pamětní kniha obce Hrabová – Druhý díl

Tato památní kniha, uložená v Archivu města Ostravy, popisuje osudy Hrabové v období let 1938 – 1960.

První část napsal kronikář Štěpán Janša, od r. 1959 pokračoval Bohuslav Olšanský a antonín Konvička.
Aby si mohli tuto kroniku přečíst všichni zájemci, bude zveřejňována postupně na stránkách Hrabovských novin.

Uvědomuji si, že zálibu ve čtení kronik má pouze omezený počet občanů. Proto tyto texty budou k dispozici pouze v nově vytvořené záložce Hrabovských novin s názvem „Pamětní kniha obce Hrabová – druhý díl“.

28. 7. 2015. V.S.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]