SOS MaS, z.s. – Pozor na to, kdo vám volá!

Mobilní telefony již dávno neslouží pouze ke komunikaci s rodinou či přáteli. Telefony jsme si zvykli využívat k různým účelům. Posíláme textovky, fotíme, posloucháme hudbu a někdo i „brouzdá“ po internetu. Přes telefon nakupujeme či platíme účty. Mohou však být také prostředkem různých podvodů či nekalých jednání. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. varuje všechny spotřebitele. Pokud Vám volá neznámé číslo, zpozorněte!

Tzv. telemarketing je k uzavírání smluv hojně využíván nejen velkými společnostmi, jako jsou telefonní operátoři, banky nebo dodavatelé energií. Na spotřebitelské poradny SOS MaS, z. s. se poměrně často obracejí spotřebitelé, kteří si tímto způsobem objednali různou kosmetiku, výživové doplňky nebo holítka. Lidé, a zejména senioři, se často domnívají, že smlouvu takto po telefonu uzavřít nelze, a že v hovoru dávají pouze jakýsi předběžný souhlas se zasláním nabídky. To však nemusí být pravda. I jediné nerozvážné „ano“ vyřčené do telefonu, může vést k tomu, že nevědomky uzavřete smlouvu nebo dodatek ke své stávající smlouvě. Písemná forma smlouvy ve většině případů není vůbec potřeba. Souhlas vyslovený po telefonu je pro strany závazný a vymahatelný! Nový občanský zákoník přesto spotřebitele do jisté míry chrání tím, že stanoví spotřebiteli právo od smlouvy uzavřené po telefonu tedy tzv. na dálku bez sankce a bez uvedení důvodu odstoupit a to do 14 dnů od uzavření takovéto smlouvy. V případě smlouvy kupní lhůta běží od převzetí zboží či první zásilky.

Nejen různí obchodníci, ale i pachatelé různých podvodů, totiž často kontaktují svou oběť telefonicky. Způsobů, jak svou oběť podvést a připravit o peníze díky telefonu, je celá řada. Senioři jsou v tomto ohledu velmi zranitelní. Volající přitom využívá momentu překvapení, lidské neznalosti, zvědavosti, potřeby pomáhat nebo touhy využít „výhodné nabídky, která se zaručeně nebude opakovat“.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. se dlouhodobě zasazuje za práva seniorů. Realizujeme řadu projektů zaměřených na prevenci kriminality páchané na této zvlášť zranitelné skupině spotřebitelů. V rámci našeho dlouhodobého projektu s názvem Neotvírejte a nejezděte! seznamujeme seniory mj. s tím, jak takové podvodné telefonáty mohou vypadat.

Policie eviduje v posledních měsících desítky případů napříč republikou, kdy podvodníci uspěli s tzv. legendou vnuk/vnučka. Podvodník se představí jako rodinný příbuzný, často vnuk či vnučka, a žádá naléhavě zapůjčit peníze, jelikož se ocitl v krizové situaci. Jelikož senior cítí strach a má potřebu svému příbuznému v nouzi pomoci, udělá v tu chvíli prakticky cokoliv. Má to však háček, příbuzný si nemůže pro peníze přijít osobně, a proto pošle kamaráda. Skutečný příbuzný však o ničem nemá ani tušení. V okamžiku, kdy senior peníze předá tomuto cizímu člověku, byl podveden.

Díky podpoře ze strany Moravskoslezského kraje jsme vydali varovný letáček Pozor na to, kdo Vám volá!, určený zejména seniorům, které tímto varujeme před různými nástrahami, které na ně tzv. „na druhé straně drátu“ číhají.

Letáček ke stažení a další informace k problematice kriminality na seniorech, jsou k dispozici jak v poradnách, tak na webových stránkách SOS MaS,z.s. www.neotvirejte.cz

Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Internetové stránky: www.sos-msk.cz
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
[email protected]
Marcela Reichelová, předsedkyně, ,
[email protected], tel. 602 722 584

Jeden komentář

  1. Milan Slíva jr. říká:

    Pokud vlastníte chytrý telefon s androidem, existují aplikace, které umožní uvedený problém vyřešit. Osobně používám k mé plné spokojenosti aplikaci “Můžu to zvednout”, která volání z telemarketingových a obtěžujících telefonních čísel, na základě zkušeností ostatních uživatelů, spolehlivě odfiltruje.

[email protected] [email protected]