Uzávěra ul. Hrabovské v Mitrovicích

Od pondělí 10. 8. 2015 (00:00 h), z důvodu výstavby kanalizace a uzávěry ul. Hrabovské v Mitrovicích pro veškerý provoz, dojde ke změně organizace dopravy a k úpravě jízdního řádů autobusové linky č. 55.

ORGANIZACE DOPRAVY

  • Zastávka Hrabovská (oba směry) bude po dobu uzávěry ul. Mitrovické zrušena.
  • Zastávka Mitrovice (směr Výškovice) bude přemístěna na ul. Mitrovickou, do místa výjezdu ze smyčky Mitrovice (směr Nová Bělá), na provizorní zastávku.
  • Zastávka Mitrovice (směr Poliklinika) bude přemístěna na ul. Mitrovickou, cca 80 metrů před křižovatku s ul. Hrabovskou, na provizorní zastávku.
  • Spoje linky č. 55 pojedou v obou směrech v úseku zastávek „Nová Bělá hřiště – Hrabová zóna sever“ odklonem po místních komunikacích přes přemístěnou zastávku Mitrovice. Zastávku Hrabovská spoje linky na své trase neobsluhují.
  • Předpokládaný termín ukončení uzávěry je stanoven na 29. 11. 2015.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]