Zodpovědnost zastupitelů

Ti, kteří chodí ke komunálním volbám, mají k tomu pravděpodobně určitý důvod. Nejspíš by si přáli, aby v čele naší komunity byli občané, kteří mají jejich důvěru a mají vůli a schopnost spravovat „věci veřejné“ ke prospěchu celé obce.

Být zastupitelem je velká zodpovědnost. Výsledkem jejich práce nemá být pouze skutečnost, „že světla svítí, zeleň se zelená, semafor u školy funguje, je pořádek u popelnic, není zde žádná ubytovna, žádné automaty“, jak o tom psal nedávno na Hrabova.info pan Petr Halfar. To jsou pouze základní předpoklady spokojenosti občanů.

Od zastupitelů se očekává (alespoň já), že posunou vývoj dopředu. Že budou kreativní, vymyslí a a uvedou v život své nápady, které by ještě více zlepšily a zpříjemnily prostředí, ve kterém žijeme. Nebo se porozhlédnou po okolí (pokud nemají vlastní nápady) a zajistí rychlou realizaci toho co již bylo vymyšleno a osvědčilo se jinde.

Ať se snažím jak se snažím, nejsem schopen si vzpomenout, s čím převratným přišla naše zastupitelstva v minulých letech. Snad mimořádně dobré finanční zabezpečení školy a školky. Vše ostatní se nijak nevymykalo z průměru ostatních městských obvodů.

Co zastupitelstvu především vyčítám, je dlouhodobá nedostatečná informovanost občanů (pouhé 4 stránky místního časopisu, špatná úroveň webových stránek, žádná „zpětná vazba“ mezi radnicí a občany), nezájem o kulturu (neexistence důstojného kulturního domu, nedostatečná podpora kultury v rozpočtu obce) nezájem o celkový vzhled obce a také žádná snaha o pěstování tradic, o navazování na odkaz předků, o výchovu občanů k patricionizmu. Důkazem toho je například nedocenění významu našeho slavného rodáka básníka Viléma Závady. Kdyby se narodil v jiné městské části, určitě ty tam už dávno nesla jeho jméno ulice, škola nebo jiná veřejná budova. Přitom tak miloval Hrabovou.

Současné volební období je výjimečné tím, že v zastupitelstvu vznikla poměrně silná opozice, ve které je 6 zastupitelů. Podle zákona o obcích mají dokonce právo požádat o svolání mimořádného zastupitelstva. Kromě toho mají právo předkládat zastupitelstvu, radě, výborům a komisím své návrhy, a tyto musí být projednány. Jak opoziční zastupitelé těchto práv využívají? S výjimkou pana Milana Orkáče zcela nedostatečně. Jinak by se musely důsledky jejich činnosti objevit v usneseních (i když zamítnutých) rady a zastupitelstva, což se neděje. Kritické připomínky na zastupitelstvu, pokud nejsou spojeny s důrazným požadavkem na hlasování o vznesených návrzích, jsou neproduktivní.

Další možnost pro stanoviska a návrhy opozice jsou v jejich zveřejňování v místních sdělovacích prostředcích. Tím mám na mysli Hrabovské listy, Hrabova.Info a Hrabovské noviny. Až na výjimky (pan Jan Dvořák) se tak neděje.

Opoziční zastupitelé jakoby rezignovali na plnění svých volebních slibů s výmluvou, že jejich návrhy a snaha stejně bude zmařena koaličními zastupiteli, kteří mají v zastupitelstvu většinu. Následuje pak nutně pocit části voličů, že zřejmě nevolili dobře, že jejich zastupitelé se příliš snadno vzdávají svých slibů a nedostatečně využívají svých zákonných práv a možností.

Naštěstí je stále do příštích voleb dostatek času. Věřme, že opozice se teprve učí, jak co nejlépe zvládnout svou nelehkou úlohu při naplňování principů zastupitelské demokracie.

Psáno pro Hrabova.Info.
Vladimír Slavík.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]