Žádost o poskytnutí informací – prodloužení nájemní smlouvy

Radnímu Milanu Pospěchovi byla podle některých občanů prodloužena nájemní smlouva na užívání bytové jednotky v budově hasičské zbrojnice. Podle získaných informací by se mělo jednat o prodloužení smlouvy na deset let.

Komu: Mgr. Jiří Strniště
Žadatel: Ing. Radomír Orkáč
Datum narození: XX.XX.XX
Adresa bydliště: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Elektronická adresa pro doručování: [email protected]
Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti (pochopitelně v souladu se zákonem anonymizované) a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.


Dobrý den, pane tajemníku.

Dostalo se ke mně, že radnímu Milanu Pospěchovi byla prodloužena v letošním roce nájemní smlouva na užívání bytové jednotky v budově hasičské zbrojnice. Podle získaných informací by se mělo jednat o prodloužení smlouvy na deset let.

Prosím Vás o poskytnutí následujících informací:
– Byla letos/loni panu Milanu Pospěchovi opravdu prodloužena nájemní smlouva?
– Kdo a kdy o prodloužení rozhodl?
– Pokud o prodloužení rozhodla Rada MO Hrabová, jaké je číslo usnesení?
– Bylo rozhodnutí konzultováno s někým z JSDH Hrabová? S kým?
– Na jak dlouho byla nájemní smlouva uzavřena?
– Na jak dlouho byla uzavřena předchozí nájemní smlouva?

Pokud nebyla sjednána/prodloužena nová nájemní smlouva (viz výše), pošlete mi, prosím aktuální platnou smlouvu.

Děkuji za poskytnutí výše uvedených informací.

S pozdravem, Orkáč

3 Komentáře

 1. Stanislav Holis říká:

  Aha. No to jsem zvědav, co do té odpovědi naše milá radnice vymyslí 🙂
  Třeba pronájem na sto let? Proč by ne, na Hrabovské radnici není nic nemožné…..

 2. Radomír Orkáč říká:

  Suskanda se nezakladala na pravde:

  Vážený pane,

  p. Pospěch uzavřel nájemní smlouvu byt XXXXXXXX, Ostrava-Hrabová na dobu neurčitou k datu září 1997.

  S pozdravem

  Mgr. Jiří Strniště
  tajemník

 3. Stanislav Holiš říká:

  Téměř jsem se trefil. Takže bude záležet na hasičích, jestli si ty prostory budou nárokovat do užívání. Každá smlouva by měla jít vypovědět.

[email protected] [email protected]