Hotel Ostravica v Hrabové

Na pravém břehu řeky Ostravice se jižně od pozdějšího tzv. vratimovského mostu nacházelo v období první republiky rekreační středisko Hotel Ostravica.

Hotel Ostravica byl postaven v období první republiky pravděpodobně roku 1929, kdy sloužil jako rekreační středisko široké veřejnosti z okolních obcí a měst. Hotel Ostravica hojně navštěvovali obyvatelé pravého břehu řeky Ostravice (hrabovské Závodí, Vratimov, Kunčice, Řepiště apod.), dělníci Vítkovických železáren i občané města Moravské Ostravy.

Pro obyvatele vesnické části Hrabové byla návštěva tohoto rekreačního střediska značně komplikovaná, neboť v období první republiky ještě nestál most spojující Hrabovou s Vratimovem a obyvatelé tak museli buď řeku Ostravici přebrodit, nebo použít most v Paskově či Moravské Ostravě.Ostravica

Hotel Ostravica sice poskytoval několik pokojů pro ubytování, avšak spíše sloužil jako zázemí pro nedaleké veřejné koupaliště (Volksbad) v rozvětvené a meandrující řece Ostravici, kde se v letních měsících koupaly stovky lidí. Hotel Ostravica také disponoval vysokokapacitní vyhlášenou víkendovou letní restaurací oblíbenou zejména u občanů německé národnosti z Moravské Ostravy.Ostravica 2

Projekt i samotnou výstavbu Hotelu Ostravica vyhotovila firma Julia Mojžíška z Moravské Ostarvy VII. (dnešní Hulváky). Sponzorem stavby byla Moravskoostravská spořitelna. Hotel se nacházel na pravém břehu řeky Ostravice jižně od dnešního tzv. vratimovského mostu v oblasti hrabovského Závodí. Během první republiky řeka Ostravice vyvářela meandry, hluboké tůně a četná ramena, která se často měnila po povodních.

Všeobecné veřejné koupaliště pravděpodobně zaniklo během prvních let druhé světové války, neboť roku 1941 byl tok řeky Ostravice jezy zregulován a došlo k výstavbě nového ocelového mostu poškozeného při průchodu fronty roku 1945. Budova Hotelu Ostravica však přetrvala v notně pozměněné podobě dodnes. Současná budova u vratimovského mostu nemá s Hotelem Ostravica nic společného.Ostravice 3

Přidány slíbené unikátní pohlednice hotelu Ostravica:

ostravica1

ostravica2

15 Komentáře

 1. Milan Slíva jr. říká:

  Dovolil bych si polemizovat s uvedeným zánikem hotelu. Hotel byl v průběhu padesatých a šedesátých let oblíbeným cílem mladých, nejen z Vratimova a Kunčic. Pořádaly se tam v tehdejší době oblíbené odpolední čaje a koncerty, které se odehrávaly na terase, v té době ještě stojící. Hotel byl později v době normalizace uzavřen. Po revoluci byl hotel rekonstruován a do nedávna opět fungoval jako hotel.

  Budova se nachází zde http://mapy.cz/s/le4C

 2. Martin Slepička říká:

  Když myslíte, že je to on, tak ano. Potřeboval bych však nějaký důkaz. Podle dvou pamětníků stál poblíž vratimovského mostu, i když je pravda, že si nikdo nevybavil, kdy zanikl, neboť jej hrabovští obyvatelé moc nenavštěvovali, protože se muselo brodit přes řeku. (podle vyprávění)

 3. Milan Slíva jr. říká:

  Bohužel důkazy mám pouze nepřímé. Vzpomínky pamětníků (má matka i teta z otcovy strany byly častými návštěvnicemi odpoledních čajů a otec jako vratimovský rodák mi objekt také popisoval). Vodítkem může být i kontaminační mapa s leteckými snímky z roku 1949/1955, kdy objekt Nádražní 22, Vratimov, existuje a je obrostlý vzrostlým stromovím. Těsně kolem objektu ze strany Ostravice vede dnes již neexistující cesta, tak jak je patrno z dochovaných fotografií. Mezi objektem je plocha, která by byla ideální pro zřízení koupaliště a které pojme více lidí. Koupaliště tam v té době již nebylo, ale na kontaminační mapě je patrna spousta cestiček na “pláži”. Směrem k mostu není z leteckého snímku z roku 1949 patrno nic, co by takový velký objekt v nedávné minulosti byť jen naznačovalo.

  Podařilo se mi získat dvě unikátní historické pohlednice hotelu Ostravica, v příštím týdnu bych je ke článku, s dovolením, připojil.

  V připojeném snímku z webu http://kontaminace.cenia.cz je mnou zmiňovaný objekt uprostřed červeného kulatého zvýraznění vpravo dole (v kontaminační mapě má objekt i stejné číslo popisné/orientační 704/22).

 4. Martin Slepička říká:

  Fotografie klidně připojte. Vypadá to, že nejspíše budete mít pravdu, i když hřiště DTJ z roku 1933 na protějším břehu řeky také nic nepřipomíná. Koupaliště asi zaniklo za války a budova v nějaké podobě přetrvala. Pro Hotel Ostravica bohužel chybí prameny.

 5. Milan Slíva jr. říká:

  Hřiště na levém břehu, naproti hotelu je jasně viditelné. Na přiložené mapě vyznačeno zeleně.

  Za první republiky existovala přes Ostravici lávka, primárně určena pro dělníky z celulózky, s přístupem z dnešní ulice Šlejharovy. Existence lávky je zmiňována v kronikách při každé povodni, kdy je vepsána informace o odnesení nebo poškození lávky a její následné obnově.

  Na jedné z fotografií u tohoto článku je vidět v pozadí splav. Tento bývalý splav je na mapě jasně viditelný. Jak naplaveninami, tak i bývalým valem splavu na obou stranách břehu. Val splavu jsem v přiložené mapě označil modře. Můžete porovnat s mapou v mém předchozím příspěvku.

 6. Martin Slepička říká:

  Já tam žádné hřiště nevidím.

 7. Milan Slíva jr. říká:

  No hlavní je si uvědomit, že v roce 1955, kdy byla focena spodní část mapy, již hřiště nebylo v provozu a minimálně 4 roky už fungovalo hřiště nové. Takže zatravněný neobdělávaný pravidelný obdélník bez stromů ve velikosti hřiště lze za bývalé hřiště považovat. Je známo, že původní hřiště bylo na pozemku Emila Nováčka a mnou zvýrazněný obdélník se na onom poli myslím nachází.

 8. Milan Slíva jr. říká:

  Ještě upřesním. Emil Nováček se narodil 30.8.1887 na gruntě č.p. 12 a tento i později vlastnil. Pozemky k tomuto gruntu naleznete zde

  http://www.mza.cz/indikacniskici/index.php#show:MOR079418330

  pátý díl horizontálně a čtvrtý vertikálně, dole.

  Mnou označené hřiště se nachází na pozemcích tohoto gruntu.

  Kupříkladu k označení navazující pozemek mimo bývalou haldu 1443/12 je dodnes podle katastrální mapy stále v rukou rodu Nováčků, původem z gruntu č.p. 12.

 9. Martin Slepička říká:

  To se mi nějak nezdá.

 10. Milan Slíva jr. říká:

  Co přesně se nezdá? Že staré hřiště bylo postaveno na pozemku Emila Nováčka, na druhém břehu naproti hotelu Ostravica uvádí i publikace „700 let…“, vše ostatní co jsem uvedl, jsou již jen snadno ověřitelná fakta. A vzhledem k tomu, že pozemky u gruntů v Hrabové byly relativně úzké pásy od východní hranice u Vratimova k západní u Bělé, tak hřiště ani jinde být nemohlo.

  V souvislosti s hotelem Ostravica bych ještě zmínil jednu věc. Dlouho před stavbou hotelu Ostravica existoval v Hrabové u řeky Ostravice oblíbený letní výčep, který se jmenoval “Argentina”. Možná by bylo zajímavé ještě zapátrat po jeho umístění a historii. Viděl bych jako docela pravděpodobné, že na jeho místě vyrostla právě Ostravica.

  Jinak ještě perlička pro majetnější čtenáře. Hotel si v současné době můžete koupit. http://www.mmreality.cz/nemovitosti/463750/

  A přidám ještě jeden odkaz, vzhledem k tomu, že stránky hotelu Vratimov již nejsou funkční, přidám tady odkaz na stránku z “paměti” internetu z roku 2012, prohlédněte si náhledy fotografií na stránkách hotelu: zde. Zejména ty historické fotografie a co na nich je (rozkliknout bohužel nejdou).

 11. Martin Slepička říká:

  Ta “Argentina” se mi nějak nezdá, na nic o letním výčepu jsem doposud nenarazil.

  “S regulací Ostravice se začalo v roce 1923, ale k rozhodnější akci se zainteresované orgány odhodlaly až v roce 1926 po několika v krátkých intervalech se opakujících povodních. Při komisionálním jednání přímo na místě samém tehdy zástupci Hrabové požadovali bezodkladné započetí prací, pokud možno v co největším rozsahu.

  Regulační práce však byly vzhledem k nižší výši státního finančního příspěvku provedeny v omezeném rozsahu a nedostatečně, neboť povodním nebránily. Stavbě se v Hrabové lidově říkalo „Argentina“, neboť na ní pracovali nezaměstnaní (dříve lidé z Hrabové, hledající práci, odjížděli do Argentiny).”

  Viz BARCUCH, Antonín a ROHLOVÁ, Eva. Sedm století obce Hrabová. [Ostrava]: Úřad městského obvodu Hrabová, 1997, s. 28–29.

 12. Milan Slíva jr. říká:

  Na výčep “Argentina” byly pravidelně vydávány koncese, byl pravidelně přiznáván výstav pro daňové účely a jsou zmínky v zápisech z obecní rady a mám dojem, že jsem o něm četl zmínky i v kronikách.

 13. Martin Slepička říká:

  Ano, těším se na článek.

 14. Milan Slíva jr. říká:

  Ale nikdy jsem nenašel zmínku, kde se přesně nalézal, kromě toho, že byl u Ostravice.

 15. Milan Slíva jr. říká:

  Přidal jsem slíbené pohlednice hotelu Ostravica.

[email protected] [email protected]