Zápis č. 10 z jednání kulturní komise

Zápis č. 10
z jednání kulturní komise
konané dne 9. září 2015 v Hrabové

Přítomni: Kopitzová, Jochec, Houžvička, Orkáč R., Žižka V.
Hosté: Piskoř Martin

Návrh programu:

 1. Fotosoutěž
 2. Kinematograf bratří Čadíků
 3. Videospot
 4. Obecní ples
 5. Publikace o druhé světové válce
 6. Různé

Ad 1) Fotosoutěž – členové kulturní komise a zástupce ze základní školy (zástupkyně Mgr. Věra Kozubová) vybrali výherce nejlepší fotografie. Za měsíc srpen zvítězila fotografie Když je sucho – výherce Libor Hromádka obdrží cenu, kterou předá Radomír Orkáč. Pro dané nepovinné téma „léto“ byla jako nejlepší vyhodnocena fotografie – Lávka přes Ostravici, kterou do fotosoutěže zaslala Ilona Hromádková.

Ad 2) Kinematograf bratří Čadíků

Akce byla úspěšná, zájem byl poměrně veliký a počasí přálo. Paní Kopitzová a pan Orkáč již od starosty nezávisle na sobě zjistili, že by se obec v příštím roce ráda na akci podílela větší měrou, především z pohledu samotného financování akce. Kolik peněz vybral kinematograf na dobrovolném vstupném se komise dozví pravděpodobně ve středu 9. 9. 2015, kdy by mělo dojít k otevření zapečetěné krabice na Magistrátě. Informaci by měl obdržet v SMS pan Orkáč. Pan Petana předal panu Orkáčovi 200 Kč, aby je přidal k “dobrovolnému” vstupnému, které si pracovníci pro dobročinné účely vybírali sami. Jelikož to již není možné předat pracovníkům kinematografu, zaslal je pan Orkáč na účet NF Kapka Naděje:

ID objednávky: 38
Popis objednávky: 38
Částka: 200,00 CZK
Obchodní místo: www.kapkanadeje.cz
Zvolená platební metoda: GoPay účet (KB VISA, MC)
Čas/Datum vytvoření objednávky: 09.09.2015 09:05

Ad 3) Videospot

 • Starosta se předběžně kladně vyjádřil a přislíbil 8-10 tisíc Kč na natočení videospotu o Hrabové.
 • Komise do příště vytipuje akce, které by se měly/mohly natáčet. Na každé schůzi se komise domluví co případně dále nahlásí kameramanovi.
 • Komise oslovila pana Martina Piskoře, který předběžně s natáčením na svou kameru a s průběžným zpracováním videa souhlasil. Kontakt na pana Piskoře převzal pan Orkáč, který ho bude pravidelně informovat.
 • Komise osloví občany, kteří by se chtěli do akce zapojit, aby zasílali svá videa.
 • Technické zázemí pro předávání video souborů zajistí pan Orkáč.
 • Začátek akce, respektive první natáčení, bude letošní Kateřinská pouť.
 • Komise souhlasí s natáčením Hrabové i mimo společenské akce, jak navrhnul pan Piskoř. Čili videospot bude zahrnovat přírodu, budovy, dopravu, atp.

Ad 4) Obecní ples

 • Starosta s uspořádáním obecního plesu souhlasí.
 • Ples se uskuteční v K-TRIO, kde je kapacita sálu zhruba pro 180 lidí.
 • Prodej lístků vždy v minulosti zajišťoval úřad. Pan Orkáč nabízí vytvoření online formuláře.
 • Ples zorganizuje Komise pro občanské záležitosti s Kulturní komisí.
 • Paní Strnišťová dne 9. 9. zjistí potřebné informace ohledně pronájmu sálu v K-TRIO a objedná termín mimo jarní prázdniny, které pro Ostravu připadají na 22. – 28. února 2016.
 • Členové kulturní komise a komise pro občanské záležitosti osloví sponzory formou písemného pozvání s žádostí o sponzorský dar za ÚMOb Hrabová.
 • Radomír Orkáč zkusí oslovit Vojtěcha Kohoutka, zda-li by vystoupil se svojí taneční partnerkou.
 • Překvapením večera budou pravděpodobně Bolatické mažoretky.
 • Pan Orkáč se zeptá na termín fotbalového plesu Petra Nováka, aby nedošlo ke kolizi.
 • Pan Houžvička se zeptá v restauraci “U Lípy”, jestli se náš termín nekříží s jinou akcí podobného typu.
 • 15. 10. 2015 kolem 16. hod. se někteří členové komise zajdou podívat na jednu z možných kapel.

Ad 5) Publikace o druhé světové válce

Paní Věra Kročková nám sdělila, že zbývá ještě 7 publikací k prodeji. Pan Houžvička knihy a vybraný dobrovolný příspěvek převezme a knihy ponecháme na odměny (např. fotosoutěž).

Pan Orkáč zajde do Knihovny v Hrabové a zeptá se, co by za vybrané peníze potřebovali/chtěli zakoupit.

Ad 3) Různé

7.  10. proběhne akce s Věrou Kročkovou – podzimní vazby / aranžmá. Paní Kopitzová domluví termín s úřadem, předběžně od 17.-19. hod.

Zájezd do Osvětimi (koncentrační tábor Osvětim-Auschwitz) se odkládá na jaro 2016.

Další schůzka kulturní komise se bude konat 13. 10. 2015. v 17.00 hod na místě obvyklém.

Zapsal: Orkáč


 

DODATEK K ZÁPISU

 • Pan Houžvička již převzal peníze a zbylé publikace od paní Věry Kročkové.
 • Kapela VIZE (hraje pravidelně na zábavách a plesech pořádaných TJ Sokol Hrabová) mají termíny obsazeny na rok dopředu a není je tedy možné objednat/rezervovat na obecní ples.
 • Dne 15. 10. již nebude nikdo navštěvovat poptávanou kapelu, kapela nemá ve stanoveném termínu plesu volno.
 • Zmapované plesy pořádané subjekty z Hrabové:
  • Hasiči: 30. 1. 2016
  • TJ Sokol Hrabová: 16. 1. a 19. 2. 2016
  • Obecní ples: 12. 2. 2016

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]